Home Forex 101 Giờ giao dịch trong Forex

Giờ giao dịch trong Forex

0
Giờ giao dịch trong Forex

Thtrường ngoi hối là thtrường phi tp trung. Nó bao gồm tất ccác thành phần tham gia được kết nối vi nhau bằng hthống thanh toán đin t. Nó hot đng suốt 24 gimi ngày và 5 ngày mt tuần. Tuy nhiên, gilàm vic thì được chia thành mt vài múi giờ như sau: 

Múi giờ  M  London, Anh Nhật Bn, Tokyo
Tokyo, mc 7:00 tối  0:00  9:00 sáng
Tokyo, đóng c 4:00 sáng.  9:00 sáng  6:00 chiều
London, mc 3:00 sáng  8:00 sáng  5:00 chiều
London, đóng c 0:00  5:00 sáng  2:00 chiều
New York, mc 8:00 sáng  1:00 đêm  10:00 tối
New York, đóng c 5:00 chiều  10:00 đêm  7:00 sáng

Phiên giao dch châu Á, Tokyo 

Giá trgiao dch giao ti đây chiếm khong 17% tng giá trgiao dch toàn thtrường. 

Thanh khon ca thtrường tương đối thấp trong phiên giao dch này. Tuy nhiên đây li là phiên mca đầu tiên trong ngày giao dch và các nhà kinh doanh châu Âu thường sdng dliu kết quả ở đây đphân tích thtrường. Giá trgiao dch ln nhất trong phiên này là ca đồng Yên Nht, theo sau là đô-la Australia và New Zealand. 

Giá trgiao dch tính theo các cp tiền t

USD/JPY – 69%, EUR/USD – 13%, EUR/JPY – 4%, các cp tiền tkhác – 14%. 

Phiên giao dch châu Âu, London 

Giá trgiao dch giao ngay ti đây chiếm khong 55% tng giá trtoàn thtrường. 

Đây là phiên giao dch quan trng nhất xét về khối lượng và mc đhot đng ca nhng người tham gia. Nó có tính thanh khocao nhất. Phần ln các nhà môi gii đều có đi din hoc công ty con ti London. 

Phiên giao dch M, New York 

Giá trgiao dch giao ngay ti đây chiếm khong 28%. 

Phiên giao dch Mxếp thhai sau phiên giao dch châu Âu xét về khối lượng giao dch. 

Giá trgiao dch ln nhất được thc hin ti phiên giao dch ca châu Âu, khong t1 gichiều ti 5 gichiều giLondon. Sau 5 gichiều giLondon, tần suất hot đng ca thtrường gim khong 50% và din ra chyếu California (M) vào cuối phiên, đây cũng là thi đim chuyn giao gia phiên giao dch Mvà châu Âu. 

Theo truyền thống, biến đng tgiá trong suốt phiên giao dch ti Mthường bị ảnh hưởng rất nhiều bi thtrường cphiếu và trái phiếu. Mối tương quan gia các thtrường này có thnhn thấy mt cách rõ nét nhất ti đây. 

Vic biết gigiao dch ca các thtrường tài chính khác nhau cũng hết sc quan trng. Thi gian giao dch được nêu trong bng sau: 

Thtrường  Gigiao dch (GMT)
Ngoi hối, Kim loi giao ngay 24 gi, ThHai đến ThSáu
Chng khoán M, CFD  4:30 chiều – 11:00 đêm, ThHai đến ThSáu
Năng lượng  2:00 sáng – 9:30 tối, ThHai đến ThSáu
Hàng hóa tương lai  2:30 sáng – 4:00 sáng, 5:30 chiều – 9:15 tối, ThHai đến ThSáu

Li thế ca vic thtrường Ngoi hối hot đng suốt 24 gilà nó sphn ng ngay lp tc đối vi nhng skin có tác đng ln. Trong trường hp có các tin tc bất li, nhà kinh doanh cũng không cần phi chđến gimca ca mt phiên giao dch nào đó đcó thđóng tất ccác trng thái giao dch ca mình.