Gilt-Edged Securities là gì?

21

Chứng khoán Gilt-Edged là gì?

Chứng khoán mạ vàng là loại trái phiếu cao cấp được phát hành bởi một số chính phủ quốc gia và các tổ chức tư nhân. Trong quá khứ, những công cụ này đề cập đến chứng chỉ do Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) phát hành thay mặt cho Kho bạc Bệ hạ, được đặt tên như vậy vì giấy chúng được in trên các cạnh mạ vàng (vàng) đặc trưng.

Về bản chất, viền mạ vàng biểu thị một mặt hàng chất lượng cao có giá trị không đổi theo thời gian. Là một phương tiện đầu tư, điều này tương đương với chứng khoán cấp cao với lợi suất tương đối thấp so với chứng khoán cấp độ đầu tư thấp hơn, rủi ro hơn. Vì lý do đó, chứng khoán tối tân từng chỉ được phát hành bởi các công ty blue-chip và các chính phủ quốc gia với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về khả năng chuyển lợi nhuận. Ngoài heo nái hậu bị thông thường, chính phủ Anh phát hành heo nái hậu bị liên kết chỉ số cung cấp các khoản thanh toán phiếu giảm giá nửa năm một lần được điều chỉnh theo lạm phát.

Trái phiếu chính phủ ở Anh, Ấn Độ và một số quốc gia thịnh vượng chung khác vẫn được gọi là trái phiếu chính phủ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chứng khoán mạ vàng đề cập đến trái phiếu cao cấp mà một số chính phủ quốc gia và các tổ chức tư nhân phát hành nhằm tạo ra doanh thu.
  • Còn được gọi là hậu bị, những chứng khoán này ban đầu được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương Anh.
  • Những công cụ này có tên vì các chứng chỉ được in trên giấy chứng nhận với các cạnh mạ vàng.
  • Chứng khoán có viền mạ vàng được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận có thể dự đoán được, ít rủi ro vỡ nợ.
  • Các khoản đầu tư mạ vàng có các đặc điểm tương tự như chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ.

Tìm hiểu chứng khoán Gilt-Edged

Chứng khoán có viền mạ vàng là trái phiếu đầu tư cao cấp được cung cấp bởi các chính phủ và các tập đoàn lớn như một phương thức vay vốn. Các tổ chức phát hành thường tự hào có hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về thu nhập ổn định có thể chi trả cổ tức hoặc lãi suất. Theo nhiều cách, đây là những trái phiếu an toàn nhất tiếp theo đối với chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ.

Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác vẫn dựa vào các chứng khoán này, giống như cách Hoa Kỳ sử dụng trái phiếu kho bạc để tăng doanh thu. Một đồng mạ vàng thông thường do chính phủ Vương quốc Anh phát hành trả cho chủ sở hữu khoản thanh toán tiền mặt cố định định kỳ sáu tháng một lần cho đến khi đáo hạn, tại thời điểm đó tiền gốc được trả lại đầy đủ. Khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá phản ánh lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành và cho biết khoản thanh toán bằng tiền mặt mà người nắm giữ sẽ nhận được hàng năm.

Tương tự như chứng khoán kho bạc, thời hạn của tài sản mạ vàng có thể từ vài năm đến 30 năm. Sau cuộc suy thoái năm 2008, một lượng lớn heo nái hậu bị đã được Ngân hàng Trung ương Anh tạo ra và mua lại trong chiến dịch nhằm khởi động các nỗ lực cứu trợ kinh tế.

Gần 2/3 tổng số heo nái hậu bị của Vương quốc Anh do các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm nắm giữ.

Hạn chế của Gilt-Edged Securities

Mặc dù chứng khoán viền mạ vàng được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ đáng tin cậy và các tập đoàn lớn, nhưng chúng có những hạn chế nhất định. Về cơ bản, trái phiếu có xu hướng biến động theo lãi suất, khi lãi suất tăng sẽ khiến giá mạ vàng giảm và ngược lại. Trong thời kỳ điều kiện kinh tế toàn cầu đang được cải thiện, lãi suất có xu hướng tăng lên, trong trường hợp đó, quỹ mạ vàng có khả năng giảm giá trị. Vì lý do này, các nhà đầu tư tìm cách tạo ra lợi nhuận đáng kể trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế có thể tìm kiếm giá trị tốt hơn trong các quỹ chỉ số.

Lợi thế lớn nhất của chứng khoán thế hệ vàng là thực tế là các công cụ này thường gắn liền với lãi suất. Do đó, chúng là những khoản đầu tư lý tưởng cho những người về hưu tìm kiếm lợi nhuận đáng tin cậy với rủi ro tối thiểu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia