Genuine Progress Indicator (GPI) là gì?

59

Chỉ báo Tiến độ Thực sự (GPI) là gì?

Chỉ số tiến bộ thực sự (GPI) là một số liệu được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Nó thường được coi là một số liệu thay thế cho chỉ số kinh tế tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nổi tiếng hơn. Chỉ số GPI tính đến mọi thứ mà GDP sử dụng nhưng bổ sung thêm các số liệu khác thể hiện chi phí của các tác động tiêu cực liên quan đến hoạt động kinh tế, chẳng hạn như chi phí tội phạm, chi phí suy giảm tầng ôzôn và chi phí suy giảm tài nguyên, cùng những số liệu khác.

GPI tính toán các kết quả tích cực và tiêu cực của tăng trưởng kinh tế để kiểm tra xem nó có mang lại lợi ích tổng thể cho mọi người hay không.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Chỉ số tiến bộ thực sự (GPI) là một thước đo cấp quốc gia về tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng.
 • GPI là một số liệu thay thế cho GDP nhưng tính đến các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm.
 • Do đó, GPI được coi là thước đo tăng trưởng tốt hơn từ quan điểm kinh tế xã hội hoặc xanh.
 • Những người ủng hộ cho rằng GPI là một thước đo tốt hơn vì nó cung cấp một cái nhìn đầy đủ về sức khỏe của một quốc gia.
 • Các nhà phê bình cho rằng một số thước đo GPI quá chủ quan, khiến nó trở thành một công cụ kém hiệu quả để đo lường tăng trưởng kinh tế.

Cách hoạt động của chỉ báo tiến độ chính hãng

Chỉ số Tiến bộ Thực sự là một nỗ lực để đo lường xem tác động môi trường và chi phí xã hội của sản xuất và tiêu dùng kinh tế ở một quốc gia là những yếu tố tiêu cực hay tích cực đối với sức khỏe và hạnh phúc tổng thể.

Chỉ số GPI được phát triển dựa trên các lý thuyết của kinh tế học xanh (coi thị trường kinh tế là một phần trong hệ sinh thái). Những người ủng hộ chỉ số GPI coi đây là thước đo tốt hơn về tính bền vững của nền kinh tế khi so sánh với thước đo GDP. Kể từ năm 1995, chỉ số GPI đã phát triển tầm cỡ và được sử dụng ở Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này vẫn báo cáo thông tin kinh tế của họ trong GDP để phù hợp với thông lệ phổ biến hơn.

Lịch sử của Chỉ báo Tiến độ Thực sự

Trong những năm 1930, chính quyền Roosevelt đã tìm cách đo lường sản lượng kinh tế của Hoa Kỳ sau khi thiết lập các chính sách để giải quyết một nền kinh tế đang thất bại bằng cách sử dụng các dữ liệu đáng ngờ. Bộ Thương mại đã mời nhà kinh tế học của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Simon Kuznets thiết lập các thước đo kinh tế phù hợp hơn so với những gì đã được sử dụng trước đây. Đáp lại, ông trình bày trước Quốc hội báo cáo “Thu nhập quốc dân 1929-1935”, khai sinh ra khái niệm tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trước những năm 1930, không có cách nào để đo lường thu nhập và sản lượng quốc gia .

Tuy nhiên, Kuznets cảnh báo rằng GDP sẽ không thể đo lường phúc lợi của một quốc gia. Vì vậy, khoảng 30 năm sau vào năm 1995, tổ chức Định nghĩa lại Tiến độ có trụ sở tại Hoa Kỳ đã xây dựng dựa trên khái niệm này, tạo ra một con đường để Clifford Cobb, Ted Halstead và Jonathan Rowe tạo ra Chỉ báo Tiến độ Thực sự (GPI), bao gồm 26 chỉ số. Số liệu mới này được thiết kế để xác định phúc lợi của một quốc gia không chỉ bằng các biện pháp kinh tế mà còn bởi tình trạng của các điều kiện xã hội, môi trường và con người của quốc gia đó.

Vì GPI được định nghĩa lỏng lẻo, các nhà thực hành đã phát triển các tham số của riêng họ để đo lường phúc lợi kinh tế. Sự mâu thuẫn khiến việc so sánh nền kinh tế này với nền kinh tế khác trở nên khó khăn và do đó, nó chỉ mang lại một số hữu ích tối thiểu.

Hai hội nghị thượng đỉnh GPI đã được tổ chức để giải quyết những mâu thuẫn này, và do đó, các nhà nghiên cứu và các nhà thực hành đã sửa đổi GPI GPI 2.0 để hợp lý hóa các quy trình kế toán và thay thế các phương pháp luận lỗi thời không cung cấp bức tranh chính xác và đầy đủ về một nền kinh tế. Một cuộc thử nghiệm đang được tiến hành tại một số bang của Hoa Kỳ và Canada để kiểm tra tính hiệu quả của GPI 2.0.

GPI so với GDP

GDP tăng hai lần khi ô nhiễm được tạo ra – một lần khi được tạo ra (như một tác dụng phụ của một số quá trình có giá trị) và một lần nữa khi ô nhiễm được làm sạch. Ngược lại, GPI tính ô nhiễm ban đầu là tổn thất chứ không phải thu được, thường bằng số tiền sẽ phải trả để làm sạch sau đó cộng với chi phí của bất kỳ tác động tiêu cực nào mà ô nhiễm sẽ gây ra trong thời gian chờ đợi. Việc định lượng các chi phí và lợi ích của các ngoại tác xã hội và môi trường này là một nhiệm vụ khó khăn.

Bằng cách tính đến các chi phí mà toàn xã hội phải gánh chịu để sửa chữa hoặc kiểm soát ô nhiễm và nghèo đói, GPI cân bằng giữa chi tiêu GDP với chi phí bên ngoài. Những người ủng hộ GPI tuyên bố rằng nó có thể đo lường tiến bộ kinh tế một cách đáng tin cậy hơn vì nó phân biệt giữa “sự thay đổi tổng thể trong ‘cơ sở giá trị’ của một sản phẩm, thêm các tác động sinh thái của nó vào phương trình.”

Mối quan hệ giữa GDP và GPI bắt chước mối quan hệ giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của một công ty. Lợi nhuận ròng là tổng lợi nhuận trừ đi các chi phí phát sinh, trong khi GPI là GDP (giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất) trừ đi các chi phí môi trường và xã hội. Theo đó, GPI sẽ bằng 0 nếu chi phí tài chính của đói nghèo và ô nhiễm bằng với thu nhập tài chính từ việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tất cả các yếu tố khác là không đổi.

Ưu điểm và nhược điểm của GPI

Chỉ báo Tiến bộ Thực sự (GPI) đo lường nền kinh tế một cách tổng thể bằng cách xem xét các chỉ số kinh tế mà GDP không có. Ví dụ, nó giải thích cho các yếu tố bên ngoài tiêu cực, chẳng hạn như ô nhiễm và tội phạm, cũng như những suy thoái xã hội khác làm tổn hại đến nền kinh tế và phúc lợi của những người mà nó phục vụ. Những sự kiện này tạo ra chi phí xã hội lớn từ những thiệt hại do hậu quả gây ra.

Các lợi ích cho xã hội, chẳng hạn như hoạt động tình nguyện, công việc nhà và giáo dục đại học là những đóng góp đáng kể cho xã hội nhưng phần lớn bị bỏ qua vì khó định lượng. Và vì không có sự cân nhắc nào được đưa ra để đổi lấy các loại dịch vụ này nên chúng không được tính vào GDP. Tuy nhiên, để giải thích tác động của chúng đối với nền kinh tế, GPI quy định các giá trị cho từng loại.

Việc tính toán các hoạt động và sự kiện thường không có giá trị được ấn định này có thể là một vấn đề. Việc bao gồm chúng yêu cầu các giá trị phải được chỉ định và các giá trị này có thể khác nhau tùy thuộc vào người đăng ký chúng. Mức độ chủ quan này có thể gây khó khăn cho việc so sánh GPI.

Ngoài ra, định nghĩa rộng của GPI cho phép các cách giải thích và tính toán khác nhau. Những điểm không nhất quán này có thể gây khó khăn cho việc tính toán chính xác các yếu tố và so sánh GPI. Chúng cũng khiến GPI khó được chấp nhận làm tiêu chuẩn đo lường kinh tế.

Ưu điểm

 • Bao gồm các yếu tố môi trường và xã hội không được xem xét trong GDP

 • Chỉ định giá trị cho các đóng góp cho xã hội, chẳng hạn như hoạt động tình nguyện

Nhược điểm

 • Gây khó khăn cho việc so sánh GPI do chủ quan

 • Cho phép các diễn giải và tính toán khác nhau do định nghĩa rộng

Câu hỏi thường gặp về chỉ báo tiến độ chính hãng

GPI khác với GDP như thế nào?

Các yếu tố của Chỉ báo Tiến bộ Thực sự (GPI) trong tất cả các thành phần của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và bao gồm các yếu tố môi trường và xã hội tác động đến nền kinh tế, chẳng hạn như ô nhiễm, tình nguyện, tội phạm và biến đổi khí hậu. Một số nhà kinh tế cho rằng GPI là một thước đo tốt hơn GDP vì nó đưa ra một cái nhìn tổng thể về sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia.

GPI được tính như thế nào?

Công thức GPI là GPI = C adj + G + W – D – S – E – N

Ở đâu:

 • C adj = tiêu dùng cá nhân có điều chỉnh phân phối thu nhập
 • G = tăng trưởng vốn
 • W = những đóng góp độc đáo cho phúc lợi, chẳng hạn như hoạt động tình nguyện
 • D = chi tiêu cá nhân phòng thủ
 • S = các hoạt động tác động tiêu cực đến vốn xã hội
 • E = chi phí liên quan đến sự suy thoái của môi trường
 • N = các hoạt động tác động tiêu cực đến vốn tự nhiên

Các Chỉ số Thành phần của GPI là gì?

GPI bao gồm 26 chỉ số, được nhóm thành ba loại (xã hội, kinh tế và môi trường). Mỗi biện pháp đo một điều kiện khác nhau của nền kinh tế. Trong danh mục xã hội, bạn sẽ tìm thấy tội phạm, cấu trúc gia đình, học thuật, v.v. Trong danh mục môi trường, bạn sẽ tìm thấy ô nhiễm, biến đổi khí hậu và các yếu tố khác ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến môi trường.

Ai đã tạo ra Chỉ báo Tiến độ Thực sự?

Tiếp nhận lời tuyên bố từ chối trách nhiệm của Simon Kuznets rằng GDP không thể cho biết một quốc gia đang hoạt động như thế nào về tổng thể, Clifford Cobb đã phát triển Chỉ số Tiến bộ Thực sự (GPI) cùng với Ted Halstead và Jonathan Rowe vào năm 1995.

Điểm mấu chốt

Chỉ báo Tiến bộ Thực sự (GPI) là một công cụ kinh tế được sử dụng để đo lường sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Nó kết hợp các yếu tố môi trường và xã hội, chẳng hạn như cấu trúc gia đình, lợi ích từ giáo dục đại học, tội phạm và ô nhiễm, không được xem xét trong GDP. GPI xác định xem các yếu tố này tiêu cực hay tích cực đối với nền kinh tế và có thể cung cấp một cái nhìn tổng thể về cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống và phúc lợi của xã hội.

Nguồn tham khảo: investmentopedia