General Public Distribution là gì?

22

Phân phối Công cộng Chung là gì?

Trong tài chính, thuật ngữ phân phối ra công chúng đề cập đến quá trình một công ty tư nhân trở thành một công ty giao dịch công khai bằng cách bán cổ phiếu của mình ra công chúng nói chung. Điều này trái ngược với hình thức phân phối ra công chúng thông thường, trong đó cổ phiếu được bán phần lớn cho các nhà đầu tư tổ chức.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phân phối ra công chúng là quá trình bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông công chúng lần đầu tiên.
  • Nó cho phép các công ty thuộc sở hữu tư nhân trở thành giao dịch công khai, có thể giúp họ huy động vốn và tạo thanh khoản cho các nhà đầu tư ban đầu của họ.
  • Sau khi được bán, các cổ phiếu mới phát hành sẽ được giao dịch tích cực giữa các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp.

Cách thức Hoạt động của Phân phối Công cộng Chung

Giao dịch theo đó cổ phiếu của một công ty tư nhân được bán ra công chúng lần đầu tiên được gọi là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nếu IPO liên quan đến việc bán trực tiếp cho một nhóm lớn các nhà đầu tư, bất kể họ là các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay các quỹ lớn, thì IPO đó sẽ được gọi là phân phối ra công chúng. Mặt khác, nếu IPO chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư lớn và sành sỏi chẳng hạn như ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ và quỹ hưu trí thì đó sẽ được coi là một đợt phân phối ra công chúng thông thường.

Khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu thông qua IPO, họ đang tham gia vào thị trường sơ cấp. Trên thị trường sơ cấp, chứng khoán bạn mua đến trực tiếp từ công ty phát hành chúng. Để so sánh, thị trường thứ cấp là nơi bạn mua chứng khoán từ các chủ sở hữu khác của chứng khoán đó, những người trước đây đã mua chúng từ tổ chức phát hành hoặc người khác đã mua hoàn toàn từ chủ sở hữu khác. Phần lớn các giao dịch diễn ra được thực hiện trên thị trường thứ cấp, khiến các đợt IPO trở thành sự kiện tương đối hiếm và được theo dõi chặt chẽ.

Từ quan điểm của công ty, có nhiều lý do tiềm năng để thực hiện IPO. Để bắt đầu, họ có thể muốn gây quỹ để mở rộng, chẳng hạn như bằng cách xây dựng cơ sở mới, thuê nhân viên mới, tài trợ cho các sáng kiến tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc thậm chí mua lại đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp này, IPO sẽ đại diện cho một hình thức tài trợ vốn cổ phần.

Trong các trường hợp khác, một công ty có thể muốn IPO để tăng tính thanh khoản cho các nhà đầu tư ban đầu của mình, một số người trong số họ có thể muốn rút tiền đầu tư của mình. Các lợi thế bổ sung cũng có thể tồn tại, chẳng hạn như tăng uy tín, độ tin cậy và mức độ tín nhiệm thường được liên kết với các công ty giao dịch công khai.

Ví dụ trong thế giới thực về Phân phối Công cộng Chung

XYZ Corporation là một công ty công nghệ nổi tiếng đang suy tính cách tốt nhất để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của mình. Các nhà quản lý của công ty cảm thấy rằng bằng cách mở văn phòng mới ở nước ngoài và thuê nhân viên mới, họ có thể mở rộng cơ sở khách hàng của mình ra bên ngoài Hoa Kỳ một cách hiệu quả. Hơn nữa, họ nhìn thấy cơ hội mua lại một số đối thủ cạnh tranh nhỏ mà họ cảm thấy có thể bổ sung tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực vào danh mục đầu tư của họ.

Khi xem xét các lựa chọn gây quỹ của họ, XYZ quyết định chọn tài trợ vốn cổ phần thông qua IPO. Để đưa ra quyết định cuối cùng, họ phải quyết định giữa phân phối công khai hay phân phối công khai thông thường. Trước đây, một tỷ lệ lớn hơn trong số cổ phiếu đã phát hành của họ có khả năng được các nhà đầu tư bán lẻ nắm giữ, trong khi cổ phiếu thứ hai thường có xu hướng sở hữu nhiều tổ chức hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, hai loại IPO khác nhau có thể sẽ dẫn đến kết quả trung và dài hạn tương tự nhau. Điều này là do một khi cổ phiếu được bán trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư sau đó sẽ giao dịch chúng với nhau trên thị trường thứ cấp.

Ví dụ, giả sử cổ phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức nhưng nhu cầu thị trường chưa được đáp ứng từ các nhà đầu tư bán lẻ. Trong kịch bản đó, sẽ không có gì ngăn cản các nhà đầu tư bán lẻ đưa ra đề nghị mua cổ phiếu đó từ các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường thứ cấp.

Tương tự như vậy, nếu cổ phiếu được bán hầu hết cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng nhu cầu về cổ phiếu sau đó tăng lên giữa các nhà đầu tư tổ chức, thì các nhà đầu tư bán lẻ sẽ được tự do bán cổ phiếu của họ. Theo cách này, thị trường thứ cấp nên đảm bảo rằng cổ phiếu của XYZ cuối cùng được nắm giữ bởi những chủ sở hữu đánh giá cao nó nhất, bất kể ai là người nhận cổ phiếu trong đợt IPO.

Nguồn tham khảo: investmentopedia