General Manager (GM) là gì?

71

Tổng Giám đốc (GM) là gì?

Tổng giám đốc (GM) chịu trách nhiệm về tất cả hoặc một phần hoạt động của bộ phận hoặc hoạt động của công ty, bao gồm cả việc tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí. Trong các công ty nhỏ, tổng giám đốc có thể là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu. Trong các tổ chức phân cấp, GM xếp trên hầu hết các nhân viên nhưng thấp hơn các giám đốc điều hành cấp công ty. Trách nhiệm và tầm quan trọng gắn liền với vị trí có thể khác nhau giữa các công ty và thường phụ thuộc vào cấu trúc của tổ chức.

Tóm tắt ý chính:

  • Một tổng giám đốc được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả và tăng lợi nhuận trong khi quản lý các hoạt động chung của một công ty hoặc bộ phận.
  • Các nhiệm vụ của tổng giám đốc bao gồm quản lý nhân viên, giám sát ngân sách, triển khai các chiến lược tiếp thị và nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp.
  • Tổng giám đốc thường báo cáo với người quản lý hoặc giám đốc điều hành cấp cao hơn và giám sát các nhà quản lý cấp dưới.
  • Tổng giám đốc nắm giữ các chức danh khác nhau, chẳng hạn như Giám đốc điều hành, giám đốc chi nhánh hoặc giám đốc hoạt động.

Hiểu vai trò của Tổng giám đốc (GM)

GM giám sát các nhà quản lý cấp thấp hơn. Các nhà quản lý cấp thấp hơn này có thể phụ trách một số bộ phận nhỏ hơn nhưng báo cáo trực tiếp cho GM. GM đưa ra định hướng cụ thể cho từng trưởng bộ phận. Là một phần của sự giám sát này, tổng giám đốc giám sát việc tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện các nhà quản lý cấp dưới. GM có thể đưa ra các biện pháp khuyến khích cho người lao động và đánh giá hiệu quả của các bộ phận trong khi đưa ra các kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp dựa trên các mục tiêu của công ty.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm hoạt động hàng ngày, chức năng hành chính và tài chính. Bởi vì vai trò to lớn, một phần quan trọng của công việc là ủy quyền hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu, GM cộng tác với các nhà quản lý và giám đốc điều hành cấp cao hơn và với các nhân viên mà họ giám sát. Người này chịu trách nhiệm lập ngân sách cho các nguồn lực tiếp thị, cung cấp, thiết bị và tuyển dụng. Do mức độ trách nhiệm cao, các nhiệm vụ phức tạp và cần phải có nhiều kinh nghiệm liên quan, các GM kiếm được nhiều tiền hơn so với các nhân viên mới vào nghề.

Trình độ chuyên môn cho Tổng giám đốc (GM)

Một GM thường có kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp thấp hơn trước khi được thuê hoặc thăng chức lên vị trí GM. Các GM có thể thăng tiến bằng cách chuyển sang các vị trí điều hành hàng đầu hoặc đến các công ty lớn hơn và có uy tín hơn. Họ phải hiểu biết tường tận về các phòng ban hoặc hoạt động của công ty, có kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên, đồng thời đưa ra các quyết định đúng đắn cho công ty. Họ cũng phải có kỹ năng lập ngân sách, lập kế hoạch và chiến lược.

Các loại Tổng giám đốc (GM)

Một GM có thể giữ nhiều chức danh khác nhau. Nhìn chung, vai trò của họ là giống nhau, đó là giám sát hoạt động chung và quản lý các chức năng cấp cao, chẳng hạn như tài chính, tiếp thị và nhân sự. Trong c-suite, giám đốc điều hành (CEO) được coi là GM giám sát toàn bộ công ty. Ở cấp phòng ban, GM giám sát một quy trình nhất định trong công ty hoặc phụ trách một đơn vị hoặc bộ phận cụ thể.

GM đứng ngay dưới CEO trong bộ điều hành xét về cấp bậc. GM điều hành một ngành kinh doanh, trong khi CEO là GM điều hành tất cả các ngành nghề kinh doanh trong một công ty.

Ví dụ, tại các công ty công nghệ, GM đôi khi được coi là giám đốc sản phẩm. GM của một địa điểm ngân hàng nhất định được gọi là giám đốc chi nhánh. Trong một công ty dịch vụ, cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc các dịch vụ tương tự, một GM có thể có chức danh là đối tác quản lý hoặc giám đốc điều hành. Các công ty bán sản phẩm tập trung vào người tiêu dùng có xu hướng gọi giám đốc thương hiệu GMs của họ.

Các nhà quản lý vận hành có công việc tương tự như GM. Giống như GM, các nhà quản lý hoạt động tạo ra các chiến lược nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận cho một công ty. Họ cũng làm việc với một số bộ phận để duy trì hiệu quả chung của doanh nghiệp.

Cân nhắc đặc biệt

Trong khi GM chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, thì một giám đốc vận hành chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động và sản xuất. Trách nhiệm của GM có phạm vi rộng hơn và bao gồm nhân sự, tiếp thị và chiến lược. Vai trò của người quản lý hoạt động có xu hướng cụ thể hơn và kinh nghiệm của họ là trong một ngành cụ thể.

Nguồn tham khảo: investmentopedia