General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) là gì?

17

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) là gì?

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), được 23 quốc gia ký kết vào ngày 30 tháng 10 năm 1947, là một hiệp định pháp lý giảm thiểu các rào cản đối với thương mại quốc tế bằng cách loại bỏ hoặc giảm hạn ngạch, thuế quan và trợ cấp trong khi vẫn duy trì các quy định quan trọng . GATT dự định thúc đẩy phục hồi kinh tế sau Thế chiến thứ hai thông qua việc tái thiết và tự do hóa thương mại toàn cầu.

GATT có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1948. Kể từ khi bắt đầu, nó đã được hoàn thiện, cuối cùng dẫn đến việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, tiếp thu và mở rộng nó . Vào thời điểm này, 125 quốc gia đã ký kết các hiệp định của nó, bao gồm khoảng 90% thương mại toàn cầu .

Hội đồng Thương mại Hàng hóa (Hội đồng Hàng hóa) chịu trách nhiệm về GATT và bao gồm các đại diện từ tất cả các nước thành viên WTO. Tính đến tháng 9 năm 2020, chủ tịch Hội đồng hàng hóa là Đại sứ Thụy Điển Mikael Anzén. Hội đồng có 10 ủy ban giải quyết các vấn đề bao gồm tiếp cận thị trường, nông nghiệp, trợ cấp và các biện pháp chống bán phá giá .

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) được 23 quốc gia ký kết vào tháng 10 năm 1947, sau Thế chiến thứ hai và trở thành luật vào ngày 1 tháng 1 năm 1948.
  • Mục đích của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) là làm cho thương mại quốc tế dễ dàng hơn.
  • Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) đã tổ chức tổng cộng tám vòng từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 12 năm 1993, mỗi vòng đều đạt được những thành tựu và kết quả đáng kể .
  • Năm 1995, Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở rộng Hiệp định này.

Tìm hiểu Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT)

GATT được tạo ra để hình thành các quy tắc nhằm chấm dứt hoặc hạn chế các đặc điểm tốn kém nhất và không mong muốn của thời kỳ bảo hộ trước chiến tranh, đó là các rào cản thương mại định lượng như kiểm soát thương mại và hạn ngạch. Hiệp định cũng cung cấp một hệ thống để phân xử các tranh chấp thương mại giữa các quốc gia và khuôn khổ cho phép một số cuộc đàm phán đa phương để cắt giảm hàng rào thuế quan. GATT được coi là một thành công đáng kể trong những năm sau chiến tranh.

1:12

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT)

Một trong những thành tựu quan trọng của GATT là thương mại không bị phân biệt đối xử. Mọi thành viên ký kết của GATT phải được đối xử bình đẳng như bất kỳ thành viên nào khác. Đây được gọi là nguyên tắc tối huệ quốc và nó đã được đưa vào WTO. Một kết quả thực tế của việc này là đã từng một quốc gia đã đàm phán về việc cắt giảm thuế quan với một số quốc gia khác (thường là các đối tác thương mại quan trọng nhất của họ), việc cắt giảm tương tự này sẽ tự động áp dụng cho tất cả các nước ký kết GATT. Các điều khoản thoát khỏi đã tồn tại, theo đó các quốc gia có thể thương lượng các trường hợp ngoại lệ nếu các nhà sản xuất trong nước của họ bị tổn hại đặc biệt bởi việc cắt giảm thuế quan .

Hầu hết các quốc gia đã áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc trong việc thiết lập thuế quan, phần lớn thay thế hạn ngạch. Các loại thuế quan (ưu tiên so với hạn ngạch nhưng vẫn là rào cản thương mại) lần lượt được cắt giảm đều đặn trong các vòng đàm phán liên tiếp.

GATT đã thiết lập nguyên tắc tối huệ quốc trong các hiệp định thuế quan giữa các thành viên.

Lịch sử của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT)

GATT đã tổ chức tám vòng họp từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 12 năm 1993. Mỗi hội nghị đều có những thành tựu và kết quả đáng kể.

  • Cuộc họp đầu tiên là ở Geneva, Thụy Sĩ, và bao gồm 23 quốc gia. Trọng tâm trong hội nghị khai mạc này là về thuế quan. Các thành viên đã thiết lập các nhượng bộ thuế đối với hơn 10 tỷ đô la thương mại trên toàn cầu .
  • Chuỗi cuộc họp thứ hai bắt đầu vào tháng 4 năm 1949 và được tổ chức tại Annecy, Pháp. Một lần nữa, thuế quan là chủ đề chính. 13 quốc gia đã có mặt tại cuộc họp thứ hai, và họ đã hoàn thành thêm 5.000 nhượng bộ thuế để giảm thuế quan .
  • Bắt đầu từ tháng 9 năm 1950, chuỗi cuộc họp thứ ba của GATT diễn ra tại Torquay, Anh. Lần này có 38 quốc gia tham gia và gần 9.000 nhượng bộ thuế quan đã được thông qua, giảm mức thuế tới 25% .
  • Nhật Bản tham gia GATT lần đầu tiên vào năm 1956 tại cuộc họp lần thứ 4 cùng với 25 quốc gia khác. Cuộc họp diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, và một lần nữa ủy ban đã giảm thuế quan trên toàn thế giới, lần này là 2,5 tỷ đô la Mỹ .

Chuỗi cuộc họp và giảm thuế quan này sẽ tiếp tục, bổ sung thêm các điều khoản mới của GATT trong quá trình này. Thuế suất trung bình giảm từ khoảng 22%, khi GATT được ký kết lần đầu tiên tại Geneva vào năm 1947, xuống còn khoảng 5% vào cuối vòng đàm phán Uruguay, kết thúc năm 1993, cũng như đàm phán về việc thành lập WTO .

Năm 1964, GATT bắt đầu nỗ lực để hạn chế các chính sách định giá mang tính săn mồi. Những chính sách này được gọi là bán phá giá. Nhiều năm trôi qua, các nước tiếp tục tấn công vào các vấn đề toàn cầu, bao gồm giải quyết các tranh chấp nông nghiệp và nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia