Gearing Ratio là gì?

76

Tỷ lệ thu được là gì?

Tỷ số lãi suất là tỷ số tài chính so sánh một số hình thức vốn chủ sở hữu (hoặc vốn) với nợ hoặc vốn vay của công ty. Giling là phép đo đòn bẩy tài chính của đơn vị, thể hiện mức độ mà các hoạt động của công ty được tài trợ bởi quỹ của cổ đông so với quỹ của chủ nợ.

Hệ số truyền dữ liệu là một thước đo đòn bẩy tài chính thể hiện mức độ hoạt động của một công ty được tài trợ bằng vốn tự có so với tài trợ bằng nợ.

Tóm tắt ý chính:

  • Tỷ số lợi nhuận là một nhóm các thước đo tài chính so sánh vốn chủ sở hữu của cổ đông với nợ của công ty theo nhiều cách khác nhau để đánh giá mức độ đòn bẩy và sự ổn định tài chính của công ty.
  • Tăng vốn là một thước đo về mức độ hoạt động của một công ty được tài trợ bằng cách sử dụng nợ so với nguồn vốn nhận được từ các cổ đông dưới dạng vốn chủ sở hữu.
  • Tỷ số truyền có ý nghĩa hơn khi chúng được so sánh với tỷ số truyền của các công ty khác trong cùng ngành.
1:21

Tỷ lệ ăn khớp

Hiểu các tỷ số truyền

Các ví dụ nổi tiếng nhất về tỷ số truyền bao gồm:

Nợ cho vốn chủ sở hữu = Tổng nợ Tổng vốn chủ sở hữu begin {align} & text {Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu} = frac { text {Tổng nợ}} { text {Tổng vốn chủ sở hữu}} end {align}

Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu = Tổng vốn chủ sở hữu Tổng nợ

Số lần tiền lãi đã kiếm được * = EBIT Tổng tiền lãi begin {align} & text {Số lần tiền lãi kiếm được *} = frac { text {EBIT}} { text {Tổng số tiền lãi}} end {align}

Số lần tiền lãi kiếm được * = Tổng tiền lãi EBIT

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu = Công bằng Tài sản begin {align} & text {Equity Ratio} = frac { text {Equity}} { text {Assets}} end {align}

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu tài sản

Tỷ lệ Nợ = Tổng nợ Tổng tài sản begin {align} & text {Debt Ratio} = frac { text {Total Debt}} { text {Total Assets}} end {align}

Tỷ lệ Nợ = Tổng tài sản Tổng nợ

* lần tiền lãi kiếm được

Một tỷ số chênh lệch cao hơn cho thấy rằng một công ty có mức độ đòn bẩy tài chính cao hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nền kinh tế và chu kỳ kinh doanh. Điều này là do các công ty có đòn bẩy tài chính cao hơn có số nợ cao hơn so với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các công ty có hệ số thanh toán cao có lượng nợ phải trả cao hơn, trong khi các công ty có tính toán hệ số thanh toán thấp hơn có nhiều vốn chủ sở hữu hơn để dựa vào tài trợ.

Tỷ số truyền có ích cho cả bên trong và bên ngoài. Các tổ chức tài chính sử dụng tính toán tỷ số truyền khi quyết định có phát hành các khoản vay hay không. Ngoài ra, các hợp đồng cho vay có thể yêu cầu các công ty hoạt động với các hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc tính toán tỷ số truyền có thể chấp nhận được. Ngoài ra, quản lý nội bộ sử dụng tỷ số truyền để phân tích dòng tiền và đòn bẩy trong tương lai.

Diễn giải tỷ số truyền

Một tỷ số truyền cao thường cho thấy mức độ đòn bẩy cao, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng cho thấy một công ty đang ở trong tình trạng tài chính kém. Thay vào đó, một công ty có tỷ số thanh toán cao sẽ có cơ cấu tài chính rủi ro hơn so với công ty có tỷ số thanh toán thấp hơn.

Các đơn vị được quản lý thường có tỷ số thanh toán cao hơn vì họ có thể hoạt động với mức nợ cao hơn. Ngoài ra, các công ty trong tình huống độc quyền thường hoạt động với tỷ số truyền cao hơn vì vị trí tiếp thị chiến lược của họ khiến họ có nguy cơ vỡ nợ thấp hơn. Cuối cùng, các ngành sử dụng tài sản cố định đắt tiền thường có tỷ số truyền cao hơn, vì những tài sản cố định này thường được vay nợ.

Tỷ số truyền của một công ty nên được so sánh với tỷ số của các công ty khác trong cùng ngành.

Ví dụ về cách sử dụng tỷ số truyền

Giả sử rằng một công ty có hệ số nợ là 0,6. Mặc dù con số này chỉ cung cấp một số thông tin về cấu trúc tài chính của công ty, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu so sánh con số này với một công ty khác trong cùng ngành.

Ví dụ, giả sử tỷ lệ nợ của công ty năm ngoái là 0,3, mức trung bình của ngành là 0,8 và đối thủ cạnh tranh chính của công ty có tỷ lệ nợ là 0,9. Nhiều thông tin có được từ việc sử dụng so sánh các tỷ số truyền với nhau. Khi kết quả tỷ số trung bình của ngành là 0,8 và kết quả của tỷ số cạnh tranh là 0,9, một công ty có tỷ số này tương đối là 0,3 đang hoạt động tốt trong ngành của nó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia