GDP Price Deflator là gì?

21

Giảm phát giá GDP là gì?

Bộ giảm phát giá GDP (tổng sản phẩm quốc nội), còn được gọi là bộ giảm phát GDP hoặc bộ giảm phát giá ngầm, đo lường những thay đổi về giá của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số giảm phát giá GDP đo lường sự thay đổi về giá cả của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế.
  • Sử dụng công cụ giảm phát giá GDP giúp các nhà kinh tế so sánh mức độ hoạt động kinh tế thực tế từ năm này sang năm khác.
  • Chỉ số giảm phát giá GDP là một thước đo lạm phát toàn diện hơn so với chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vì nó không dựa trên một rổ hàng hóa cố định.

1:04

Giảm phát giá GDP

Hiểu về Công cụ Giảm phát Giá GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thể hiện tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, khi GDP tăng và giảm, chỉ số này không ảnh hưởng đến tác động của lạm phát hoặc giá cả tăng vào kết quả của nó. Công cụ giảm phát giá GDP giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ ra ảnh hưởng của sự thay đổi giá đối với GDP, thứ nhất bằng cách thiết lập năm gốc và thứ hai, bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trong năm gốc.

Nói một cách đơn giản, chỉ số giảm phát giá GDP cho biết mức độ thay đổi trong GDP dựa trên sự thay đổi của mức giá. Nó thể hiện mức độ thay đổi mức giá, hoặc lạm phát, trong nền kinh tế bằng cách theo dõi mức giá mà các doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng phải trả.

Ví dụ về Công cụ Giảm phát Giá GDP

Điển hình là GDP, được biểu thị bằng GDP danh nghĩa, cho thấy tổng sản lượng của quốc gia tính theo đồng đô la. Trước khi khám phá công cụ giảm phát giá GDP, tốt nhất bạn nên xem lại cách giá cả có thể tác động đến số liệu GDP từ năm này sang năm khác.

Ví dụ, giả sử Hoa Kỳ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 10 triệu đô la trong năm đầu tiên. Trong năm thứ hai, sản lượng hoặc GDP sau đó đã tăng lên 12 triệu đô la. Nhìn bề ngoài, có vẻ như tổng sản lượng đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu giá cả tăng 10% từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, thì con số GDP 12 triệu USD sẽ bị thổi phồng so với năm thứ nhất.

Trên thực tế, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 10% từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, khi xét đến tác động của lạm phát. Thước đo GDP có tính đến lạm phát được gọi là GDP thực tế. Vì vậy, trong ví dụ trên, GDP danh nghĩa cho năm thứ hai sẽ là 12 triệu đô la, trong khi GDP thực tế sẽ là 11 triệu đô la.

Công cụ giảm phát giá GDP giúp đo lường những thay đổi của giá cả khi so sánh GDP danh nghĩa với thực tế trong một số thời kỳ.

Tính toán giảm phát giá GDP

Công thức sau đây tính toán chỉ số giảm phát theo giá GDP:

Giảm phát giá GDP = (GDP danh nghĩa ÷ GDP thực tế) × 100

Lợi ích của Công cụ Giảm phát Giá GDP

Công cụ giảm phát giá GDP giúp xác định giá cả đã tăng lên bao nhiêu trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này rất quan trọng bởi vì, như chúng ta đã thấy trong ví dụ trước, so sánh GDP từ hai năm khác nhau có thể đưa ra kết quả sai lệch nếu có sự thay đổi về mức giá giữa hai năm.

Nếu không có cách nào đó để giải thích sự thay đổi của giá cả, một nền kinh tế đang trải qua lạm phát giá sẽ có vẻ đang phát triển tính theo đồng đô la. Tuy nhiên, cùng một nền kinh tế đó có thể đang tăng trưởng từ rất ít đến không tăng, nhưng với việc giá cả tăng lên, tổng sản lượng có vẻ cao hơn những gì thực sự được sản xuất.

Giảm phát giá GDP so với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Có những chỉ số khác cũng đo lường lạm phát. Nhiều lựa chọn thay thế này, chẳng hạn như CPI phổ biến, dựa trên một rổ hàng hóa cố định.

Chỉ số CPI, đo lường mức giá bán lẻ của hàng hóa và dịch vụ tại một thời điểm cụ thể, là một trong những thước đo lạm phát được sử dụng phổ biến nhất vì nó phản ánh những thay đổi đối với chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tất cả các tính toán dựa trên CPI đều là trực tiếp, có nghĩa là chỉ số được tính bằng cách sử dụng giá hàng hóa và dịch vụ đã được bao gồm trong chỉ số.

Rổ cố định được sử dụng trong tính toán CPI là tĩnh và đôi khi bỏ sót những thay đổi về giá của hàng hóa bên ngoài rổ hàng hóa. Vì GDP không dựa trên một rổ hàng hóa và dịch vụ cố định, nên chỉ số giảm phát giá GDP có lợi thế hơn so với CPI. Ví dụ, những thay đổi trong cách tiêu dùng hoặc giới thiệu hàng hóa và dịch vụ mới sẽ tự động được phản ánh trong bộ giảm phát, nhưng không được phản ánh trong CPI.

Điều này có nghĩa là chỉ số giảm phát theo giá GDP nắm bắt được bất kỳ thay đổi nào trong mô hình tiêu dùng hoặc đầu tư của một nền kinh tế. Điều đó nói rằng, cần lưu ý rằng xu hướng của chỉ số giảm phát giá GDP thường tương tự như xu hướng được minh họa trong chỉ số giá tiêu dùng.

Điểm mấu chốt

Rổ hàng hóa cố định được sử dụng trong tính toán CPI là tĩnh và đôi khi bỏ sót những thay đổi về giá của hàng hóa bên ngoài nó. Vì GDP không dựa trên rổ hàng hóa và dịch vụ và chỉ số giảm phát giá GDP tự động bao gồm những thay đổi trong cách tiêu dùng hoặc sự ra đời của hàng hóa và dịch vụ mới, nên nó là một chỉ báo tốt hơn về vị trí của nền kinh tế so với CPI.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là gì?

GDP là tổng giá trị tiền tệ hoặc giá trị thị trường của tất cả thành phẩm và dịch vụ được sản xuất trong biên giới của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. Là một thước đo tổng thể về sản xuất trong nước, nó hoạt động như một thẻ điểm toàn diện về sức khỏe kinh tế của một quốc gia nhất định.

Mặc dù GDP thường được tính trên cơ sở hàng năm, nhưng đôi khi nó cũng được tính trên cơ sở hàng quý. Ví dụ, ở Mỹ, chính phủ công bố ước tính GDP hàng năm cho mỗi quý tài chính và cho cả năm dương lịch. Các tập dữ liệu riêng lẻ có trong báo cáo này được cung cấp trong điều kiện thực, do đó, dữ liệu được điều chỉnh theo các thay đổi về giá và do đó, là ròng của lạm phát.

Giảm phát là gì?

Giảm phát là sự sụt giảm chung về giá cả hàng hóa và dịch vụ, thường liên quan đến sự giảm cung tiền và tín dụng trong nền kinh tế. Trong thời kỳ giảm phát, sức mua của tiền tệ tăng lên theo thời gian.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì?

Chỉ số CPI là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông vận tải, thực phẩm và chăm sóc y tế. Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt.

Chỉ số CPI là một trong những thước đo lạm phát và giảm phát được sử dụng thường xuyên nhất. Nó có thể được so sánh với chỉ số giá sản xuất (PPI).

Nguồn tham khảo: investmentopedia