GDP Gap là gì?

32

Khoảng cách GDP là gì?

Khoảng cách GDP là chênh lệch giữa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế và GDP tiềm năng của một nền kinh tế được thể hiện bằng xu hướng dài hạn. Chênh lệch GDP âm thể hiện sản lượng bị mất của nền kinh tế của một quốc gia do không tạo đủ việc làm cho tất cả những người sẵn sàng làm việc. Mặt khác, chênh lệch GDP dương lớn cho thấy một nền kinh tế đang phát triển quá nóng và có nguy cơ lạm phát cao.

Sự khác biệt giữa GDP thực tế và GDP tiềm năng còn được gọi là khoảng cách sản lượng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoảng cách GDP được biểu thị bằng sự khác biệt giữa GDP thực tế của một nền kinh tế và GDP tiềm năng.
  • Khoảng cách GDP âm thường xảy ra sau các cú sốc kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính và phản ánh một nền kinh tế kém hiệu quả.
  • Chênh lệch GDP dương lớn có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển quá nóng và có nguy cơ lạm phát.
  • Thuật ngữ chênh lệch GDP cũng được áp dụng đơn giản hơn để mô tả sự khác biệt về GDP giữa hai nền kinh tế quốc gia.

Hiểu khoảng cách GDP

Chênh lệch GDP có thể dương hoặc âm và được tính như sau:

( Một c t u một l G D P P o t e N t tôi một l G D P ) / P o t e N t tôi một l G D P (GDP thực tế – GDP tiềm năng) / GDP tiềm năng

( A c t u a l G D P P o t e n t i a l G D P ) / P o t e n t i a l G D P

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, bạn muốn khoảng cách GDP nhỏ nhất có thể và tốt nhất là không có khoảng cách nào.

Một khoảng chênh lệch âm cho thấy một nền kinh tế đang hoạt động ở mức thấp hơn tiềm năng đầy đủ của nó. Nó hoạt động kém hiệu quả và về cơ bản để lại tiền trên bàn mà nó phải là xu hướng khôn ngoan. Tại đây, sản lượng và giá trị bị mất đi một cách không thể phục hồi do thiếu cơ hội việc làm.

Khoảng cách GDP âm thường xảy ra sau các cú sốc kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính. Chênh lệch GDP âm, trong trường hợp này, phần lớn là phản ánh của một môi trường kinh doanh do dự. Các công ty không sẵn sàng chi tiêu hoặc cam kết tăng tiến độ sản xuất cho đến khi có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn. Do đó, điều này dẫn đến việc tuyển dụng ít hơn và thậm chí có thể tiếp tục sa thải trong tất cả các lĩnh vực.

Điều đó nói rằng, chênh lệch GDP dương cũng là một vấn đề. Chênh lệch GDP dương lớn có thể là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển quá nóng và đang hướng tới sự điều chỉnh. Chênh lệch GDP dương càng lớn thì càng có nhiều khả năng nền kinh tế ít nhất phải chịu rủi ro trong thời kỳ lạm phát cao.

Ví dụ về Khoảng cách GDP

Theo Cục Phân tích Kinh tế (BEA), GDP thực tế ở Hoa Kỳ trong quý 4 năm 2020 là 20,93 nghìn tỷ USD. Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis có GDP tiềm năng thực tế của riêng mình tính bằng đô la năm 2012. Được điều chỉnh đến năm 2020 đô la, nó dự báo GDP tiềm năng là 19,41 nghìn tỷ đô la.

Chạy điều này thông qua công thức – ($ 20,93- $ 19,41) / $ 19,41 — chúng tôi nhận được chênh lệch GDP dương khoảng 0,8%. Đó là mức lý tưởng gần như lý tưởng nếu xét từ góc độ tăng trưởng kinh tế bền vững. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính thời điểm. Các nhà hoạch định chính sách theo dõi chặt chẽ chênh lệch GDP và thực hiện các điều chỉnh để cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp với xu hướng dài hạn.

Khoảng cách GDP giữa các quốc gia

Thuật ngữ chênh lệch GDP cũng được áp dụng đơn giản hơn để mô tả sự khác biệt về GDP giữa hai nền kinh tế quốc gia.

Trong những năm gần đây, người ta ngày càng chú ý đến chênh lệch GDP giữa Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới về GDP và Trung Quốc. Vào năm 2020, mức chênh lệch GDP này được ước tính là khoảng 5,9 nghìn tỷ USD, trong khi mức chênh lệch đáng kể vẫn cho thấy Trung Quốc đang thu hẹp nhanh chóng trong thập kỷ qua.

Trung Quốc đã tạo dựng được nền tảng kể từ cuộc Đại suy thoái với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ và cũng phục hồi nhanh hơn Mỹ từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2020. Các dự đoán hiện tại dự đoán rằng Trung Quốc có thể vượt qua nền kinh tế Mỹ về GDP vào năm 2028. Tuy nhiên, các nhà kinh tế khác kém thuyết phục hơn, cho rằng dân số già và nợ chồng chất ngày càng tăng có thể khiến Trung Quốc bị giới hạn ở vị trí thứ hai.

Nguồn tham khảo: investmentopedia