Gartley Pattern Definition là gì?

20

Mô hình Gartley là gì?

Mô hình Gartley là một mô hình biểu đồ hài hòa, dựa trên các số và tỷ lệ Fibonacci, giúp các nhà giao dịch xác định mức cao và mức thấp của phản ứng. Trong cuốn sách Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán , HM Gartley đã đặt nền móng cho các mẫu biểu đồ hài vào năm 1935. Mẫu Gartley là mẫu biểu đồ hài được sử dụng phổ biến nhất. Larry Pesavento sau đó đã áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho mẫu trong cuốn sách của ông ấy Tỷ lệ Fibonacci với Nhận dạng Mẫu .

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mô hình Gartley là mô hình biểu đồ hài phổ biến nhất.
  • Điểm cắt lỗ thường được đặt tại Điểm 0 hoặc X và mức chốt lời thường được đặt tại Điểm C.
  • Mô hình Gartley nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác có thể hoạt động như một xác nhận.

Giải thích về các mẫu Gartley

Mô hình Gartley là mô hình biểu đồ hài hòa phổ biến nhất. Các mô hình hài hoạt động dựa trên tiền đề rằng chuỗi Fibonacci có thể được sử dụng để xây dựng cấu trúc hình học, chẳng hạn như đột phá và thoái lui, trong giá. Tỷ lệ Fibonacci phổ biến trong tự nhiên và đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm phổ biến của các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ như Fibonacci thoái lui, phần mở rộng, người hâm mộ, cụm và múi giờ.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình Gartley kết hợp với các mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ: mô hình có thể cung cấp một bức tranh tổng quan về nơi giá có thể sẽ đi trong dài hạn, trong khi các nhà giao dịch tập trung vào việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn theo hướng của xu hướng đã dự đoán. Các mục tiêu giá phá vỡ và phá vỡ cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự.

Lợi ích chính của các loại mẫu biểu đồ này là chúng cung cấp những hiểu biết cụ thể về cả thời gian và độ lớn của biến động giá thay vì chỉ nhìn vào cái này hay cái khác.

Các mẫu biểu đồ hình học phổ biến khác được các nhà giao dịch sử dụng bao gồm Elliott Waves, đưa ra các dự đoán tương tự về các xu hướng trong tương lai dựa trên sự xuất hiện của các biến động giá và mối quan hệ của chúng với nhau.

Xác định các mẫu Gartley

Đây là cách cấu trúc của mẫu Gartley:

Mô hình Gartley
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020

Mô hình Gartley ở trên cho thấy xu hướng tăng từ điểm 0 đến điểm 1 với sự đảo chiều giá tại điểm 1. Sử dụng tỷ lệ Fibonacci, mức thoái lui giữa điểm 0 và điểm 2 phải là 61,8%. Tại điểm 2, giá đảo chiều một lần nữa về phía điểm 3, sẽ là mức thoái lui 38,2% so với điểm 1. Tại điểm 3, giá đảo chiều về điểm 4. Tại điểm 4, mô hình hoàn thành và tín hiệu mua được tạo ra với xu hướng tăng. mục tiêu phù hợp với điểm 3, điểm 1 và tăng 161,8% so với điểm 1 làm mục tiêu giá cuối cùng. Thông thường, điểm 0 được sử dụng làm mức cắt lỗ cho giao dịch tổng thể. Các mức Fibonacci này không cần chính xác, nhưng chúng càng gần nhau thì mô hình càng đáng tin cậy.

Phiên bản giảm giá của mô hình Gartley chỉ đơn giản là nghịch đảo của mô hình tăng giá và dự đoán xu hướng giảm giá với một số mục tiêu giá khi mô hình hoàn thành điểm thứ tư.

Ví dụ trong thế giới thực về một mô hình Gartley

Dưới đây là một ví dụ về mô hình Gartley xuất hiện trong cặp tiền AUD / USD:

Biểu đồ AUD / USD

Trong biểu đồ trên, mô hình Gartley được theo sau bởi một động thái tăng giá cao hơn. Điểm X hoặc 0,70550 có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ cho giao dịch. Điểm chốt lời có thể được đặt tại Điểm C, hoặc khoảng 0,71300.

Nguồn tham khảo: investmentopedia