Gamma Hedging là gì?

31

Phòng ngừa rủi ro Gamma là gì?

Bảo hiểm rủi ro gamma là một chiến lược giao dịch cố gắng duy trì một đồng bằng không đổi trong một vị trí quyền chọn, thường là một đồng bằng trung lập, khi tài sản cơ bản thay đổi giá. Nó được sử dụng để giảm rủi ro được tạo ra khi bảo mật cơ bản thực hiện các động thái tăng hoặc giảm mạnh, đặc biệt là trong những ngày cuối cùng trước khi hết hạn.

Gamma của vị trí quyền chọn là tỷ lệ thay đổi trong vùng đồng bằng của nó cho mỗi lần di chuyển 1 điểm trong giá của tài sản cơ bản. Gamma là một thước đo quan trọng về độ lồi của giá trị phái sinh, liên quan đến tài sản cơ sở. Trong khi đó, chiến lược phòng hộ delta chỉ làm giảm tác động của những thay đổi giá cơ bản tương đối nhỏ đối với giá quyền chọn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bảo hiểm rủi ro gamma là một chiến lược quyền chọn phức tạp được sử dụng để giảm mức độ tiếp xúc của vị trí quyền chọn đối với các chuyển động lớn trong bảo mật cơ bản.
  • Bảo hiểm rủi ro gamma cũng được sử dụng khi quyền chọn hết hạn để tránh ảnh hưởng của những thay đổi nhanh chóng về giá của tài sản cơ bản có thể xảy ra khi thời gian hết hạn gần đến.
  • Bảo hiểm rủi ro gamma thường được sử dụng cùng với bảo hiểm rủi ro đồng bằng.

Cách hoạt động của Gamma Hedging

Vị trí quyền chọn trung lập gamma là vị trí đã được miễn nhiễm với các động thái lớn trong một bảo mật cơ bản. Đạt được vị trí trung lập gamma là một phương pháp quản lý rủi ro trong giao dịch quyền chọn bằng cách thiết lập danh mục tài sản có tỷ lệ thay đổi của delta gần bằng 0, ngay cả khi giá cơ bản tăng hoặc giảm. Đây được gọi là bảo hiểm rủi ro gamma. Do đó, danh mục đầu tư trung lập với gamma được bảo vệ chống lại độ nhạy cảm của giá theo thời gian bậc hai.

Bảo hiểm rủi ro Gamma bao gồm việc thêm các hợp đồng quyền chọn bổ sung vào danh mục đầu tư, thường là trái ngược với vị thế hiện tại. Ví dụ: nếu một số lượng lớn lệnh gọi đang được giữ ở một vị trí, thì nhà giao dịch có thể thêm một vị thế quyền chọn bán nhỏ để bù đắp sự sụt giảm giá bất ngờ trong 24 đến 48 giờ tới hoặc bán một số lượng lệnh gọi được lựa chọn cẩn thận tùy chọn với một mức giá thực tế khác. Bảo hiểm rủi ro gamma là một hoạt động phức tạp đòi hỏi sự tính toán cẩn thận để được thực hiện một cách chính xác.

Gamma so với Delta

Gamma là tên lấy cảm hứng từ bảng chữ cái Hy Lạp của một biến tiêu chuẩn từ Mô hình Black-Scholes, công thức đầu tiên được công nhận là tiêu chuẩn cho các tùy chọn định giá. Trong công thức này có hai biến cụ thể giúp các nhà giao dịch hiểu cách giá quyền chọn thay đổi liên quan đến biến động giá của chứng khoán cơ bản: delta và gamma.

Delta cho nhà giao dịch biết giá của một quyền chọn dự kiến sẽ thay đổi bao nhiêu do có một sự thay đổi nhỏ trong cổ phiếu hoặc tài sản cơ bản — cụ thể là sự thay đổi một đô la về giá.

Gamma đề cập đến tỷ lệ thay đổi của một vùng của quyền chọn đối với sự thay đổi giá của cổ phiếu cơ sở hoặc giá của tài sản khác. Về cơ bản, gamma là tỷ lệ thay đổi giá của một quyền chọn. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch cũng coi gamma là sự thay đổi dự kiến do sự thay đổi một đô la thứ hai liên tiếp trong giá cơ bản. Vì vậy, bằng cách thêm gamma và delta vào delta ban đầu, bạn sẽ nhận được động thái dự kiến từ động thái hai đô la trong bảo mật cơ bản.

Phòng ngừa rủi ro Delta-Gamma

Phòng ngừa rủi ro Delta-gamma là một chiến lược quyền chọn kết hợp cả phòng ngừa rủi ro delta và gamma để giảm thiểu rủi ro thay đổi trong tài sản cơ bản — và cả trong chính delta — khi tài sản cơ bản di chuyển. Chỉ với tự bảo hiểm rủi ro delta, một vị trí có khả năng bảo vệ khỏi những thay đổi nhỏ trong tài sản cơ bản. Tuy nhiên, những thay đổi lớn sẽ làm thay đổi hàng rào (thay đổi vùng đồng bằng), khiến vị thế dễ bị tổn thương. Bằng cách thêm hàng rào gamma, hàng rào đồng bằng vẫn còn nguyên vẹn.

Việc sử dụng hàng rào gamma kết hợp với hàng rào delta yêu cầu nhà đầu tư tạo các hàng rào mới khi delta của tài sản cơ bản thay đổi. Số lượng cổ phiếu cơ bản được mua hoặc bán theo hàng rào delta-gamma phụ thuộc vào việc giá tài sản cơ bản đang tăng hay giảm và bao nhiêu.

Một nhà giao dịch đang cố gắng bảo đảm rủi ro đồng bằng hoặc trung lập với đồng bằng thường thực hiện một giao dịch có rất ít thay đổi dựa trên sự biến động giá ngắn hạn ở mức độ nhỏ hơn. Giao dịch như vậy thường là đặt cược rằng sự biến động, hay nói cách khác, nhu cầu đối với các tùy chọn của chứng khoán đó, sẽ có xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể trong tương lai. Nhưng ngay cả bảo hiểm rủi ro delta cũng sẽ không bảo vệ một nhà giao dịch quyền chọn rất tốt vào ngày trước khi hết hạn. Vào ngày này, vì còn rất ít thời gian trước khi hết hạn, tác động của ngay cả sự biến động giá bình thường đối với chứng khoán cơ bản có thể gây ra những thay đổi rất đáng kể về giá trong quyền chọn. Do đó, phòng ngừa rủi ro Delta là không đủ trong những trường hợp này.

Bảo hiểm rủi ro gamma được thêm vào chiến lược phòng ngừa rủi ro đồng bằng như một cách bảo vệ nhà giao dịch khỏi những thay đổi lớn hơn dự kiến đối với chứng khoán hoặc thậm chí toàn bộ danh mục đầu tư, nhưng thường xuyên nhất là để bảo vệ khỏi tác động của sự thay đổi giá nhanh chóng trong quyền chọn khi giá trị thời gian đã bị xói mòn gần như hoàn toàn.

Trong khi nhiều lần một nhà giao dịch sẽ tìm kiếm một hàng rào delta-gamma trung lập với delta; cách khác, một nhà giao dịch có thể muốn duy trì một vị trí delta cụ thể, có thể là delta dương (hoặc âm) nhưng đồng thời gamma trung tính.

Phòng ngừa rủi ro Gamma so với Phòng ngừa rủi ro Delta

Như chúng ta đã thấy ở trên, delta- và gamma-hedging thường được sử dụng cùng nhau. Một hàng rào delta đơn giản có thể được tạo ra bằng cách mua quyền chọn mua và bán khống một số lượng cổ phiếu nhất định của cổ phiếu cơ sở cùng một lúc. Nếu giá cổ phiếu không đổi, nhưng sự biến động tăng lên, nhà giao dịch có thể thu lợi trừ khi sự xói mòn giá trị thời gian phá hủy lợi nhuận đó. Một nhà giao dịch có thể thêm một cuộc gọi ngắn với một mức giá thực hiện khác vào chiến lược để bù đắp sự suy giảm giá trị thời gian và bảo vệ trước một động thái lớn ở vùng đồng bằng; thêm lệnh gọi thứ hai đó vào vị trí là một hàng rào gamma.

Khi cổ phiếu cơ sở tăng và giảm giá trị, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phiếu của cổ phiếu đó nếu họ muốn giữ vị trí trung lập. Điều này có thể làm tăng sự biến động và chi phí của giao dịch. Bảo hiểm rủi ro Delta và gamma không nhất thiết phải hoàn toàn trung lập và các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ gamma tích cực hoặc tiêu cực mà họ tiếp xúc theo thời gian.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.

Nguồn tham khảo: investmentopedia