Frequency Distribution là gì?

Frequency Distribution là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Frequency Distribution

Thông tin về Frequency Distribution

Tên gọi tiếng Anh Frequency Distribution
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Frequency Distribution là gì?
  • Phân bố tần suất trong thống kê là một biểu diễn hiển thị số lượng quan sát trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Biểu diễn phân bố tần số có thể bằng đồ thị hoặc dạng bảng để dễ hiểu hơn.
  • Phân phối tần số đặc biệt hữu ích cho các phân phối chuẩn, cho thấy các quan sát về xác suất được chia cho các độ lệch chuẩn.
  • Trong tài chính, các nhà giao dịch sử dụng phân bố tần số để ghi nhận hành động giá và xác định xu hướng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Frequency Distribution thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here