Free Trade Area là gì?

Free Trade Area là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Free Trade Area

Thông tin về Free Trade Area

Tên gọi tiếng Anh Free Trade Area
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Free Trade Area là gì?
Khu vực thương mại tự do

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Free Trade Area thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here