Fractional Share là gì?

Fractional Share là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Fractional Share

Thông tin về Fractional Share

Tên gọi tiếng Anh Fractional Share
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Fractional Share là gì?
  • Cổ phiếu phân đoạn là một phần của cổ phiếu vốn chủ sở hữu ít hơn một cổ phiếu đầy đủ.
  • Cổ phiếu phân đoạn thường là kết quả của việc tách cổ phiếu, không phải lúc nào cũng dẫn đến số lượng cổ phiếu chẵn.
  • Việc hợp nhất hoặc mua lại tạo ra cổ phiếu phân đoạn, khi các công ty kết hợp cổ phiếu phổ thông mới bằng cách sử dụng một tỷ lệ xác định trước.
  • Thu nhập từ vốn, tính trung bình theo chi phí đô la và các kế hoạch tái đầu tư cổ tức thường để lại cho nhà đầu tư những cổ phần nhỏ.
  • Cổ phiếu phân đoạn không giao dịch trên thị trường mở; cách duy nhất để bán cổ phiếu phân đoạn là thông qua một công ty môi giới lớn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Fractional Share thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here