Fractional Reserve Banking là gì?

Fractional Reserve Banking là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Fractional Reserve Banking

Thông tin về Fractional Reserve Banking

Tên gọi tiếng Anh Fractional Reserve Banking
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Fractional Reserve Banking là gì?
  • Các ngân hàng được yêu cầu phải giữ trong tay một lượng tiền mặt nhất định mà người gửi tiền đưa cho họ, nhưng các ngân hàng không bắt buộc phải giữ toàn bộ số tiền đó.
  • Thông thường, các ngân hàng được yêu cầu giữ một phần tiền gửi, được gọi là dự trữ của ngân hàng.
  • Một số ngân hàng được miễn trừ việc nắm giữ các khoản dự trữ, nhưng tất cả các ngân hàng đều được trả một mức lãi suất cho khoản dự trữ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Fractional Reserve Banking thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here