Friday, May 20, 2022

Creating liberating content

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị...

Yugen Kaisha (YK) là...

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại...

York Antwerp Rules là...

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một...

Yo-Yo là gì?

Yo-Yo là gì? "Yo-yo" là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ một...

Form 2439 là gì?

Form 2439 là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 2439

Thông tin về Form 2439

Tên gọi tiếng Anh Form 2439
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 2439 là gì?
  • Biểu mẫu 2439 là một biểu mẫu IRS mà các Công ty Đầu tư được Điều chỉnh (RIC) – quỹ thủ công và quỹ giao dịch trao đổi – và Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) được yêu cầu phân phối cho các cổ đông để báo cáo lợi nhuận vốn dài hạn chưa phân phối.
  • Nếu một công ty quỹ quyết định giữ lại lợi nhuận từ vốn của mình, thay vì phân phối chúng cho các cổ đông, thì công ty đó phải nộp thuế thay mặt cho các cổ đông và báo cáo các giao dịch này trên Mẫu 2439.
  • Kết quả ròng của phân bổ lãi vốn về cơ bản đối với cổ đông giống như kết quả phân bổ lãi vốn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 2439 thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị phân khúc thị trường của những người trẻ thành thị chuyên nghiệp. Một yuppie thường được đặc trưng bởi tuổi trẻ, sự sung túc và thành...

Yugen Kaisha (YK) là gì?

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thành lập ở Nhật Bản từ năm 1940 đến đầu năm 2006. Đạo luật Công ty...

York Antwerp Rules là gì?

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một tập hợp các quy định hàng hải liên quan đến các giao thức xung quanh hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay. Cách thức hoạt...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.