Form 144 là gì?

Form 144 là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 144

Thông tin về Form 144

Tên gọi tiếng Anh Form 144
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 144 là gì?
  • Mẫu 144 phải được nộp cho SEC khi có lệnh bán cổ phiếu của công ty trong bất kỳ khoảng thời gian ba tháng nào trong đó việc bán vượt quá 5.000 cổ phiếu hoặc đơn vị hoặc có giá bán tổng hợp lớn hơn 50.000 đô la.
  • Bên nộp Mẫu 144 phải có ý định thực sự bán chứng khoán trong một khung thời gian hợp lý sau khi điền.
  • Vì doanh số bán hàng theo Mẫu 144 thường rất gần với lợi ích của công ty phát hành, người nộp hồ sơ phải đăng ký chứng khoán theo Mục 5 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 144 thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here