Form 13F (SEC) là gì?

Form 13F (SEC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 13F (SEC)

Thông tin về Form 13F (SEC)

Tên gọi tiếng Anh Form 13F (SEC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 13F (SEC) là gì?
  • Biểu mẫu 13F của SEC phải được nộp hàng quý bởi các nhà quản lý đầu tư tổ chức có tài sản ít nhất 100 triệu đô la được quản lý.
  • Quốc hội dự định những hồ sơ này để cung cấp sự minh bạch về cổ phần của các nhà đầu tư lớn nhất của quốc gia.
  • Các nhà đầu tư nhỏ hơn thường sử dụng những hồ sơ này để xác định “tiền thông minh” đang làm gì trên thị trường, nhưng có những vấn đề nghiêm trọng về độ tin cậy và tính kịp thời của dữ liệu.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 13F (SEC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here