Form 1310 là gì?

Form 1310 là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 1310

Thông tin về Form 1310

Tên gọi tiếng Anh Form 1310
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 1310 là gì?
  • IRS Mẫu 1310 được sử dụng để yêu cầu hoàn thuế liên bang do một người đóng thuế đã qua đời gần đây.
  • Nói chung, Mẫu 1310 được nộp bởi một người phối ngẫu còn sống hoặc người thi hành di sản.
  • Người nộp đơn phải nộp Mẫu 1040 cùng với Mẫu 1310.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 1310 thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here