Form 1099-Q là gì?

Form 1099-Q là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 1099-Q

Thông tin về Form 1099-Q

Tên gọi tiếng Anh Form 1099-Q
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 1099-Q là gì?
  • Những cá nhân nhận được phân phối từ tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell hoặc gói 529 sẽ được gửi 1099-Q.
  • Biểu mẫu xác định số tiền được thực hiện từ tài khoản trong các phân phối gộp trong năm được báo cáo.
  • Các cán bộ hoặc nhân viên có quyền kiểm soát chương trình do tiểu bang hoặc cơ sở giáo dục đủ điều kiện thiết lập hoặc bất kỳ ai đã thực hiện phân phối từ kế hoạch 529 phải nộp và gửi biểu mẫu 1099-Q cho người nộp thuế.
  • Người đóng thuế cá nhân nhận được 1099-Q chỉ cần đưa thông tin từ biểu mẫu vào tờ khai thuế của họ nếu các khoản phân phối phải chịu thuế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 1099-Q thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here