Form 1099-INT là gì?

Form 1099-INT là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Form 1099-INT

Thông tin về Form 1099-INT

Tên gọi tiếng Anh Form 1099-INT
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Form 1099-INT là gì?
  • Tất cả những người trả thu nhập từ lãi phải phát hành 1099-INT cho các nhà đầu tư vào cuối năm và bao gồm bảng phân tích của tất cả các loại thu nhập từ lãi và các chi phí liên quan.
  • Các công ty môi giới, ngân hàng, quỹ tương hỗ và các tổ chức tài chính khác phải nộp Mẫu 1099-INT về khoản lãi trên 10 đô la được trả trong năm.
  • Biểu mẫu 1099-INT phải được gửi đến IRS và đến từng người nhận lãi suất không muộn hơn ngày 31 tháng 1NS.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Form 1099-INT thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here