Force Majeure là gì?

20

Trường hợp bất khả kháng là gì?

Trường hợp bất khả kháng là một điều khoản có trong hợp đồng nhằm xóa bỏ trách nhiệm đối với các thảm họa tự nhiên và không thể tránh khỏi làm gián đoạn tiến trình dự kiến của các sự kiện và ngăn cản người tham gia thực hiện nghĩa vụ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bất khả kháng là một điều khoản được đưa vào hợp đồng để xóa bỏ trách nhiệm đối với các thảm họa tự nhiên và không thể tránh khỏi. Nó cũng bao gồm các hành động của con người, chẳng hạn như xung đột vũ trang.
  • Các câu hỏi về điều gì có và không thể “lường trước được” theo nghĩa pháp lý đã được đặt ra khi nhận thức về đại dịch, tiểu hành tinh, siêu núi lửa, các mối đe dọa mạng và chiến tranh hạt nhân được nâng cao.
  • Luật của Pháp áp dụng ba bài kiểm tra xem liệu biện pháp phòng vệ bất khả kháng có được áp dụng hay không – sự kiện phải là không thể lường trước, bên ngoài và không thể cưỡng lại được.
1:21

Trường hợp bất khả kháng

Tìm hiểu trường hợp bất khả kháng

Bất khả kháng là một thuật ngữ tiếng Pháp có nghĩa đen là “lực lượng lớn hơn.” Nó liên quan đến khái niệm về một hành động của Chúa, một sự kiện mà không bên nào có thể chịu trách nhiệm, chẳng hạn như bão hoặc lốc xoáy. Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng cũng bao gồm các hành động của con người, chẳng hạn như xung đột vũ trang. Nói chung, đối với các sự kiện được coi là bất khả kháng, chúng phải là không thể lường trước được, nằm ngoài các bên của hợp đồng và không thể tránh khỏi. Các khái niệm này được định nghĩa và áp dụng khác nhau tùy thuộc vào khu vực tài phán.

Khái niệm bất khả kháng bắt nguồn từ luật dân sự của Pháp và là một tiêu chuẩn được chấp nhận ở nhiều khu vực tài phán bắt nguồn từ hệ thống pháp luật của họ từ Bộ luật Napoléon. Trong các hệ thống thông luật, chẳng hạn như của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, các điều khoản bất khả kháng được chấp nhận nhưng phải rõ ràng hơn về các sự kiện sẽ kích hoạt điều khoản.

Bất khả kháng là một điều khoản hợp đồng loại bỏ trách nhiệm đối với các sự kiện thảm khốc, chẳng hạn như thiên tai và chiến tranh.

Bất khả kháng so với Pacta Sunt Servanda

Nói chung, bất khả kháng xung đột với khái niệm “pacta sunt servanda” (các thỏa thuận phải được giữ lại), một khái niệm chính trong luật dân sự và quốc tế với các điều khoản tương tự trong thông luật. Việc trốn tránh trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng không được cho là dễ dàng, và ví dụ, việc chứng minh rằng các sự kiện không lường trước được là điều khó khăn theo thiết kế.

Theo thời gian, thế giới đang dần nhận ra các mối đe dọa tự nhiên mà trước đây chúng ta không biết đến, chẳng hạn như pháo sáng mặt trời, tiểu hành tinh, đại dịch và siêu núi lửa. Chúng tôi cũng đang phát triển các mối đe dọa mới của con người, chẳng hạn như khả năng chiến tranh mạng, hạt nhân và sinh học. Những điều này đã đặt ra câu hỏi về những gì được và không được “nói trước” theo nghĩa pháp lý.

Chúng ta cũng ngày càng nhận thức rõ hơn về quyền tự quyết của con người trong các sự kiện thường được coi là “bên ngoài” hoặc hành động của Chúa, chẳng hạn như các sự kiện khí hậu và địa chấn. Các vụ kiện tụng đang diễn ra đang đặt ra câu hỏi về việc liệu các dự án khoan và xây dựng có góp phần gây ra những thảm họa tự nhiên khiến chúng không thể hoạt động được hay không. Nói tóm lại, các khái niệm làm cơ sở cho sự bất khả kháng đang chuyển dịch.

Ví dụ về trường hợp bất khả kháng

Nếu một trận tuyết lở phá hủy nhà máy của nhà cung cấp ở dãy núi Alps của Pháp, gây ra sự chậm trễ trong thời gian dài của lô hàng và dẫn đến việc khách hàng phải kiện đòi bồi thường thiệt hại. Nhà cung cấp có thể áp dụng biện pháp bảo vệ bất khả kháng với lập luận rằng trận lở tuyết là một sự kiện không thể lường trước, bên ngoài và không thể cưỡng lại — ba thử nghiệm được áp dụng theo luật của Pháp.

Trừ khi hợp đồng đặt tên cụ thể một trận lở tuyết là loại bỏ trách nhiệm của nhà cung cấp, tòa án có thể quyết định rằng nhà cung cấp nợ tiền bồi thường thiệt hại: Các tòa án Pháp đã coi một sự kiện là “có thể thấy trước” vì một sự kiện tương tự đã xảy ra nửa thế kỷ trước. Tương tự, một cuộc chiến ở một khu vực xung đột có thể không phải là “không thể lường trước được”, cũng như việc kiểm soát vốn trong một nền kinh tế đang gặp khó khăn hoặc lũ lụt ở một khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng.

Cân nhắc Đặc biệt cho Trường hợp Bất khả kháng

Phòng Thương mại Quốc tế đã cố gắng làm rõ ý nghĩa của bất khả kháng (mặc dù nó không được bao gồm trong Incoterms của tổ chức) bằng cách áp dụng một tiêu chuẩn “không thể thực hiện được”, có nghĩa là, nếu không muốn nói là không thể, là gánh nặng và tốn kém một cách phi lý thực hiện các điều khoản của hợp đồng. Sự kiện dẫn đến tình huống này xảy ra phải là bên ngoài đối với cả hai bên, không thể lường trước được và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có thể rất khó để chứng minh những điều kiện này, và hầu hết các biện pháp bào chữa bất khả kháng đều thất bại trước tòa án quốc tế.

Trong bất kỳ khu vực tài phán nào, các hợp đồng có chứa các định nghĩa cụ thể cấu thành bất khả kháng — lý tưởng là các hợp đồng phản ứng lại các mối đe dọa cục bộ — được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Ngay cả trong các hệ thống dựa trên luật dân sự, việc áp dụng khái niệm này có thể bị hạn chế nghiêm ngặt.

Nguồn tham khảo: investmentopedia