Flotation là gì?

23

Tuyển nổi là gì?

Tuyển chọn là quá trình chuyển đổi một công ty tư nhân thành một công ty đại chúng bằng cách phát hành cổ phiếu có sẵn để công chúng mua. Nó cho phép các công ty nhận được nguồn tài chính từ bên ngoài thay vì sử dụng thu nhập giữ lại để tài trợ cho các dự án mới hoặc mở rộng. Thuật ngữ “tuyển nổi” thường được sử dụng ở Vương quốc Anh, trong khi thuật ngữ “đi công khai” được sử dụng rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phát hành cổ phiếu, còn được gọi là “chuyển đổi công khai”, là quá trình chuyển đổi một công ty tư nhân thành một công ty đại chúng bằng cách phát hành cổ phiếu có sẵn để công chúng mua.
  • Mặc dù việc mua bán cổ phần cung cấp cho công ty khả năng tiếp cận các nguồn vốn mới, nhưng các chi phí phụ trội liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng phải được tính đến khi xem xét chuyển đổi từ công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
  • Các công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng trưởng thành có thể quyết định theo đuổi phương thức tuyển nổi vì họ cần thêm nguồn vốn vì nhiều lý do, bao gồm mở rộng, tồn kho, nghiên cứu và phát triển và thiết bị mới.

Tìm hiểu tuyển nổi

Tuyển chọn đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian, cấu trúc công ty, khả năng của công ty để chịu sự giám sát của công chúng, chi phí tuân thủ quy định tăng và thời gian cần thiết để thực hiện tuyển nổi và thu hút các nhà đầu tư mới. Trong khi việc mua bán cổ phiếu cung cấp khả năng tiếp cận các nguồn vốn mới, các chi phí bổ sung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới phải được tính đến khi xem xét việc chuyển đổi từ công ty tư nhân sang công ty đại chúng.

Các công ty đang trong giai đoạn phát triển trưởng thành có thể cần thêm vốn vì nhiều lý do bao gồm mở rộng, tồn kho, nghiên cứu và phát triển, và thiết bị mới. Vì lý do này, thời gian và chi phí tiền tệ để trở thành một công ty được giao dịch công khai thường được coi là xứng đáng.

Khi một công ty quyết định theo đuổi việc thả nổi, họ thường thuê một ngân hàng đầu tư làm bảo lãnh phát hành. Ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành thường dẫn đầu quy trình tiến hành IPO và giúp công ty xác định số tiền mà họ tìm cách huy động từ đợt phát hành ra thị trường công khai.

Ngân hàng đầu tư cũng hỗ trợ các yêu cầu về tài liệu để trở thành công ty đại chúng. Ngân hàng sẽ phát triển một bản cáo bạch đầu tư và cũng sẽ tiếp thị việc chào bán của công ty trong một buổi chạy đường dài trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu. Roadshow là một màn chào hàng cho các nhà đầu tư tiềm năng của công ty bảo lãnh phát hành và đội ngũ quản lý điều hành của công ty sắp ra mắt công chúng. Đo lường nhu cầu trong buổi chạy roadshow là một bước quan trọng trong việc xác định giá cổ phiếu IPO cuối cùng, cũng như xác định số lượng cổ phiếu cuối cùng để sẵn sàng phát hành.

Ưu điểm và nhược điểm của tuyển nổi

Khi coi việc mua nổi là một phương tiện huy động vốn, các công ty cũng có thể tìm đến các nguồn tài trợ tư nhân khác trước khi quyết định trở thành công ty đại chúng. Các nguồn tài trợ thay thế này có thể bao gồm các khoản vay doanh nghiệp nhỏ, huy động vốn từ cộng đồng cổ phần, các nhà đầu tư thiên thần hoặc đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thêm nguồn vốn tư nhân, các công ty vẫn sẽ phải chịu phí pháp lý và chi phí bổ sung cho việc cấu trúc và hạch toán thỏa thuận.

Nhiều công ty tư nhân chọn nhận các quỹ tư nhân vì lợi ích của các yêu cầu về tính minh bạch ít hơn. Các công ty tư nhân cũng có thể muốn tiếp tục được tư nhân tài trợ vì chi phí cao liên quan đến việc tái cấu trúc và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Nguồn tham khảo: investmentopedia