Floor Trader là gì?

21

Nhà giao dịch sàn là gì?

Nhà giao dịch trên sàn là một thành viên của sàn giao dịch thực hiện các giao dịch từ sàn của sàn giao dịch, dành riêng cho tài khoản của họ. Các nhà giao dịch trên sàn trước đây thường sử dụng phương pháp phản đối kịch liệt mở trên sàn giao dịch hàng hóa hoặc chứng khoán, nhưng bây giờ hầu hết họ sử dụng hệ thống giao dịch điện tử và không xuất hiện trong pit.

Các nhà giao dịch trên sàn thực hiện vai trò quan trọng trong thị trường hàng hóa và chứng khoán bằng cách cung cấp tính thanh khoản và thu hẹp chênh lệch giá mua. Các nhà giao dịch trên sàn cũng có thể được gọi là các nhà cung cấp thanh khoản cá nhân hoặc các nhà giao dịch cạnh tranh đã đăng ký.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nhà giao dịch trên sàn là một thành viên của sàn giao dịch thực hiện các giao dịch từ sàn của sàn giao dịch, dành riêng cho tài khoản của họ.
  • Giao dịch trên sàn ngày càng trở nên hiếm khi giao dịch điện tử ngày càng trở nên nhanh hơn và rẻ hơn, với nhiều sàn giao dịch đóng cửa hoàn toàn các sàn giao dịch của họ.

Tìm hiểu về Sàn giao dịch

Các nhà giao dịch trên sàn là những nhà giao dịch thường được thể hiện trong các bộ phim khi chiếu cảnh của một sàn giao dịch chứng khoán. Những nhà giao dịch này thường được mô tả là đầu tư theo cảm xúc vào các giao dịch mà họ đang thực hiện bởi vì họ đang giao dịch bằng tiền của chính họ. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch không phải là nhà giao dịch sàn, và các nhà giao dịch trên sàn ngày càng hiếm, chủ yếu là do hầu hết các nhà giao dịch sử dụng tiền của chính họ đã chuyển sang giao dịch điện tử, không được tiến hành trong hố.

Một nhà giao dịch sàn bắt buộc phải vượt qua một quy trình sàng lọc trước khi giao dịch trên một sàn giao dịch. Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia yêu cầu người đăng ký giao dịch trên sàn phải nộp những thông tin sau: Mẫu 8-R đã hoàn thành trực tuyến, thẻ vân tay, bằng chứng từ thị trường hợp đồng rằng cá nhân đó đã được cấp đặc quyền giao dịch và phí đăng ký không hoàn lại là 85 đô la. Các sàn giao dịch khác có các yêu cầu sàng lọc riêng.

Nhà giao dịch trên sàn, Nhà tạo lập thị trường và Nhà môi giới

Các nhà giao dịch trên sàn có mối quan hệ với các nhà tạo lập thị trường và nhà môi giới, nhưng họ đóng các vai trò khác nhau. Các nhà môi giới làm việc thay mặt khách hàng trong khi các nhà tạo lập thị trường chủ yếu cung cấp tính thanh khoản. Các nhà giao dịch trên sàn cũng cung cấp tính thanh khoản, nhưng động lực chính của họ là kiếm lợi nhuận bằng tiền của chính họ. Tuy nhiên, tất cả các bên đang tìm cách thực hiện đơn hàng tốt nhất có thể. Tùy thuộc vào các quy tắc của sàn giao dịch, một nhà môi giới sàn có thể được phép giao dịch cho tài khoản của chính họ ngoài tài khoản của công ty hoặc khách hàng mà họ đại diện. Trong trường hợp này, một người có thể vừa là nhà môi giới sàn vừa là nhà giao dịch trên sàn.

Tương lai của Sàn giao dịch

Giao dịch trên sàn ngày càng trở nên hiếm khi giao dịch điện tử ngày càng trở nên nhanh hơn và rẻ hơn, với nhiều sàn giao dịch đóng cửa hoàn toàn các sàn giao dịch của họ. Cuộc khủng hoảng năm 2020 đã gây thêm nhiều bất ổn cho tương lai của giao dịch trên sàn. Sự bùng phát đã khiến Sở giao dịch chứng khoán New York và nhiều sàn khác tạm thời đóng cửa các sàn giao dịch của họ bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Nhiều sàn giao dịch đang nối lại giao dịch trên sàn theo từng giai đoạn, nhưng tương lai của người giao dịch trên sàn với tư cách là một nghề nghiệp là bất cứ điều gì có thể đảm bảo.

Nguồn tham khảo: investmentopedia