Fitch Ratings là gì?

44

Xếp hạng Fitch là gì?

Fitch Ratings là cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế có trụ sở tại Thành phố New York và London. Các nhà đầu tư sử dụng xếp hạng của công ty như một hướng dẫn để các khoản đầu tư sẽ không vỡ nợ và sau đó mang lại lợi nhuận chắc chắn. Fitch xếp hạng dựa trên các yếu tố, chẳng hạn như loại nợ mà công ty nắm giữ và mức độ nhạy cảm của nó với những thay đổi mang tính hệ thống như lãi suất.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Fitch xếp hạng là một cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá khả năng tồn tại của các khoản đầu tư so với khả năng vỡ nợ.
 • Fitch là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu trên thế giới, cùng với Moody’s và Standard & Poor’s.
 • Fitch sử dụng một hệ thống chữ cái; ví dụ, một công ty được xếp hạng AAA có chất lượng rất cao với dòng tiền đáng tin cậy, trong khi một công ty được xếp hạng D đã vỡ nợ.

Tìm hiểu xếp hạng Fitch

Cùng với Moody’s và Standard & Poor’s (S&P’s), Fitch là một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới. Hệ thống xếp hạng Fitch rất giống với S&P ở chỗ cả hai đều sử dụng hệ thống chữ cái.

Hệ thống đánh giá Fitch như sau:

Mức đầu tư

 • AAA: các công ty có chất lượng đặc biệt cao (đã thành lập, có dòng tiền ổn định)
 • AA: chất lượng vẫn cao; vẫn có rủi ro vỡ nợ thấp.
 • A: rủi ro vỡ nợ thấp; dễ bị tổn thương hơn một chút bởi kinh doanh hoặc các yếu tố kinh tế
 • BBB: kỳ vọng vỡ nợ thấp; các yếu tố kinh doanh hoặc kinh tế có thể ảnh hưởng xấu đến công ty

Cấp độ phi đầu tư

 • BB: mức độ dễ bị tổn thương cao đối với rủi ro vỡ nợ, dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những thay đổi bất lợi trong kinh doanh hoặc điều kiện kinh tế; vẫn linh hoạt về tài chính
 • B: tình hình tài chính xuống cấp; đầu cơ cao
 • CCC: khả năng vỡ nợ thực sự
 • CC: mặc định là một xác suất mạnh
 • C: mặc định hoặc quá trình giống như mặc định đã bắt đầu
 • RD: nhà phát hành đã mặc định thanh toán
 • D: mặc định

Xếp hạng của Fitch và các quốc gia có chủ quyền

Fitch đưa ra các xếp hạng tín dụng có chủ quyền mô tả khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mỗi quốc gia. Xếp hạng tín dụng của nhà nước có sẵn cho các nhà đầu tư để giúp họ hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một quốc gia cụ thể. Các quốc gia sẽ mời Fitch và các tổ chức xếp hạng tín dụng khác đánh giá môi trường kinh tế, chính trị và tình hình tài chính của họ để xác định mức xếp hạng đại diện. Điều rất quan trọng là phải đạt được xếp hạng tín dụng có chủ quyền tốt nhất có thể, đặc biệt là trong trường hợp các quốc gia đang phát triển, vì nó hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế.

Năm 2018, Fitch đã trao cho Hoa Kỳ xếp hạng tín dụng có chủ quyền AAA cao nhất. Ở phía dưới là Brazil với BB- .

Xếp hạng Fitch và Điểm tín dụng cá nhân

Trong khi xếp hạng của Fitch, Moody’s và S&P thường tương quan với các công ty, tổ chức và quốc gia, nhiều cơ quan xếp hạng tín dụng cũng đưa ra điểm tín dụng cá nhân. Những thứ này đóng vai trò trung tâm trong các quyết định mở rộng tín dụng của người cho vay.

Ví dụ, những người có điểm tín dụng dưới 640 thường được coi là những người đi vay dưới chuẩn, mà các tổ chức cho vay thường tính lãi suất cao hơn so với mức vay thế chấp thông thường. Điều này là để bù đắp cho chính họ khi gánh thêm rủi ro. Đối với người đi vay dưới chuẩn, người cho vay cũng có thể yêu cầu thời hạn trả nợ ngắn hơn hoặc người đồng ký kết đối với người vay có điểm tín dụng thấp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia