Fiscal Year-End là gì?

25

Tài chính Cuối năm là gì?

Thuật ngữ “kết thúc năm tài chính” đề cập đến việc hoàn thành bất kỳ kỳ kế toán một năm hoặc 12 tháng nào khác với một năm dương lịch điển hình. Năm tài chính thường là khoảng thời gian được sử dụng để tính toán các báo cáo tài chính hàng năm. Năm tài chính của công ty có thể khác với năm dương lịch và có thể không kết thúc vào ngày 31 tháng 12 do tính chất nhu cầu của công ty.

Một khi các công ty chọn thời điểm kết thúc năm tài chính — thường là khi họ lần đầu tiên thành lập hoặc thành lập công ty — thì bắt buộc phải gắn bó với năm này qua năm khác. Điều này cho phép dữ liệu kế toán nhất quán về khung thời gian.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cuối năm tài chính là việc hoàn thành một kỳ kế toán một năm hoặc 12 tháng.
  • Nếu một công ty có ngày kết thúc năm tài chính giống với ngày cuối năm dương lịch, điều đó có nghĩa là năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
  • Các công ty có khả năng lựa chọn thời điểm cuối năm tài chính tốt nhất cho mình, được thiết kế theo nhu cầu của công ty.
1:39

Cuối năm tài chính

Tìm hiểu Tài chính Cuối năm

Hàng năm, các công ty đại chúng được yêu cầu công bố báo cáo tài chính để Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) xem xét. Các tài liệu này cũng cung cấp cho các nhà đầu tư cập nhật về tình hình hoạt động của công ty so với các năm trước và cung cấp cho các nhà phân tích cách hiểu về hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính được công bố sau khi kết thúc năm tài chính của mỗi công ty, báo cáo này có thể khác nhau giữa các công ty.

Cuối năm tài chính so với cuối năm theo lịch

Nếu một công ty có ngày kết thúc năm tài chính giống với ngày cuối năm dương lịch, điều đó có nghĩa là năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, các công ty có khả năng chọn thời điểm kết thúc năm tài chính tốt nhất cho mình, được thiết kế với nhu cầu của công ty trong tâm trí. Các công ty hoạt động theo chu kỳ kinh doanh không theo lịch hoặc có cơ sở nhà cung cấp làm như vậy có thể chọn ngày kết thúc năm tài chính trùng với hoạt động kinh doanh của họ một cách thích hợp hơn.

Ví dụ, nhiều công ty bán lẻ có năm tài chính khác với năm dương lịch do chu kỳ bán hàng dày đặc trong kỳ nghỉ lễ. Do ngày 31 tháng 12 trùng với thời điểm người tiêu dùng mua sắm nhiều, một công ty bán lẻ có thể gặp khó khăn trong việc lập báo cáo tài chính hàng năm và kiểm đếm hàng tồn kho cùng lúc với nhân lực và nguồn lực dành riêng cho sàn bán hàng.

Trong trường hợp này, công ty có thể chọn một ngày kết thúc năm tài chính thay thế, chẳng hạn như ngày 31 tháng 1 thay vì ngày 31 tháng 12. Như một ví dụ khác, thời điểm tốt nhất để một khu nghỉ dưỡng sang trọng báo cáo thu nhập có thể là sau kỳ nghỉ, vì vậy có thể chọn một năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9.

Bất kể ngày kết thúc năm tài chính nào được xác định, các công ty phải đưa ra quyết định khi nộp hồ sơ thành lập, vì ngày kết thúc năm tài chính của họ không thể thay đổi hàng năm. Cũng cần lưu ý rằng thời điểm trong năm tài chính của công ty không thay đổi ngày đến hạn nộp thuế.

Ví dụ: thuế, dựa trên ngày cuối năm dương lịch, vẫn thường đến hạn vào ngày 15 tháng 4, bất kể kết thúc năm tài chính của công ty. Do đó, trong nhiều trường hợp, ngày kết thúc năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 sẽ có lợi hơn cho việc tính toán các khoản thuế đến hạn.

Trong khi nhiều công ty có ngày kết thúc năm tài chính vào ngày cuối cùng của tháng 12, thì những công ty khác lại thay đổi tùy theo ngành mà họ tham gia hoặc một số nhu cầu kinh doanh khác.

Cân nhắc đặc biệt

Các nhà phân tích dựa trên dữ liệu so sánh để xác định xu hướng và tạo dự báo. Do đó, các nhà phân tích phải cẩn thận khi so sánh hai công ty trong cùng một khoảng thời gian. Nếu so sánh hai công ty có các năm tài chính khác nhau, nhà phân tích phải điều chỉnh dữ liệu để đảm bảo thông tin của cả hai công ty bao gồm cùng một khung thời gian để không làm sai lệch so sánh theo cách này hay cách khác. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty kinh doanh trong các ngành thời vụ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia