Fire Insurance là gì?

47

Bảo hiểm hỏa hoạn là gì?

Thuật ngữ bảo hiểm hỏa hoạn dùng để chỉ một hình thức bảo hiểm tài sản bao gồm những thiệt hại và tổn thất do hỏa hoạn gây ra. Hầu hết các chính sách đều đi kèm với một số hình thức bảo vệ chống cháy, nhưng chủ nhà có thể mua thêm bảo hiểm trong trường hợp tài sản của họ bị mất hoặc hư hỏng vì hỏa hoạn. Mua thêm bảo hiểm hỏa hoạn giúp trang trải chi phí thay thế, sửa chữa hoặc tái thiết tài sản vượt quá giới hạn do chính sách bảo hiểm tài sản quy định. Các chính sách bảo hiểm hỏa hoạn thường bao gồm các loại trừ chung như chiến tranh, rủi ro hạt nhân và các nguy cơ tương tự.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bảo hiểm hỏa hoạn là bảo hiểm tài sản cung cấp bảo hiểm bổ sung cho những mất mát hoặc hư hỏng đối với kết cấu bị hư hỏng hoặc phá hủy trong hỏa hoạn.
  • Bảo hiểm hỏa hoạn có thể được giới hạn ở một tỷ lệ nhỏ hơn chi phí tổn thất được tích lũy, yêu cầu một chính sách bảo hiểm hỏa hoạn riêng biệt.
  • Chính sách hoàn trả cho bên mua bảo hiểm trên cơ sở chi phí thay thế hoặc cơ sở giá trị tiền mặt thực tế cho các thiệt hại.
  • Mặc dù một số chính sách bảo hiểm chủ nhà bao gồm bảo hiểm hỏa hoạn, chúng có thể không đủ rộng rãi cho một số chủ nhà.

Bảo hiểm hỏa hoạn hoạt động như thế nào

Bảo hiểm chủ sở hữu nhà cung cấp cho chủ hợp đồng bảo hiểm chống lại mất mát và / hoặc thiệt hại đối với nhà cửa và tài sản của họ, còn được gọi là tài sản được bảo hiểm. Đây là một thuật ngữ bao trùm được sử dụng để mô tả cả nội thất và ngoại thất của ngôi nhà cũng như bất kỳ tài sản nào được giữ trên chính tài sản đó. Các chính sách cũng có thể bao gồm các thương tích mà ai đó gặp phải khi ở trong tài sản. Nếu bạn có một khoản thế chấp, rất có khả năng người cho vay của bạn sẽ không ứng trước khoản vay của bạn nếu tài sản của bạn không được bảo hiểm. Ngay cả khi đó không phải là một yêu cầu bắt buộc, bạn nên tự bảo vệ mình. Có những hình thức bảo hiểm bổ sung mà bạn có thể mua bao gồm cả bảo hiểm hỏa hoạn.

Bảo hiểm hỏa hoạn bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm chống lại mất mát hoặc thiệt hại do hỏa hoạn từ một số nguồn. Chúng bao gồm các đám cháy do điện gây ra, chẳng hạn như hệ thống dây điện bị lỗi và các vụ nổ khí đốt, cũng như các vụ cháy do sét và thiên tai. Chính sách này cũng có thể áp dụng chính sách cho việc vỡ và tràn bể chứa nước hoặc đường ống.

Hầu hết các chính sách cung cấp phạm vi bảo hiểm bất kể đám cháy bắt nguồn từ bên trong hay bên ngoài ngôi nhà. Giới hạn của phạm vi bảo hiểm phụ thuộc vào nguyên nhân của đám cháy. Chính sách hoàn trả cho bên mua bảo hiểm trên cơ sở chi phí thay thế hoặc giá trị tiền mặt thực tế (ACV) cho các thiệt hại.

Nếu căn nhà được coi là tổn thất toàn bộ, thì công ty bảo hiểm có thể thực sự bồi hoàn giá trị thị trường hiện tại của căn nhà. Bảo hiểm thường cung cấp một khoản bồi thường theo giá trị thị trường cho những tài sản bị mất, với tổng số tiền thanh toán được giới hạn dựa trên giá trị tổng thể của ngôi nhà. Ví dụ: nếu hợp đồng bảo hiểm một ngôi nhà với giá 350.000 đô la, thì nội dung đó thường được bảo hiểm với giá ít nhất từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng — hoặc khoảng từ 175.000 đô la đến 245.000 đô la. Nhiều chính sách giới hạn mức hoàn trả đối với các mặt hàng xa xỉ như tranh, đồ trang sức, vàng và áo khoác lông thú.

Cân nhắc đặc biệt

Người mua bảo hiểm nên kiểm tra giá trị của căn nhà mỗi năm để xác định xem có cần tăng số tiền bảo hiểm hay không. Người mua bảo hiểm không được mua bảo hiểm nhiều hơn giá trị thực của căn nhà. Các công ty bảo hiểm có thể đưa ra các chính sách độc lập cho các mặt hàng hiếm, đắt tiền và không thể thay thế được mà nếu không thì không được bảo hiểm hỏa hoạn tiêu chuẩn.

Một số chính sách bảo hiểm chủ nhà tiêu chuẩn bao gồm bảo hiểm hỏa hoạn, nhưng chúng có thể không đủ rộng cho một số chủ nhà. Nếu hợp đồng bảo hiểm loại trừ phạm vi bảo hiểm đối với thiệt hại do hỏa hoạn, chủ nhà có thể cần phải mua bảo hiểm hỏa hoạn riêng – đặc biệt nếu tài sản chứa các vật dụng có giá trị không thể được bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn. Trách nhiệm của công ty bảo hiểm bị giới hạn bởi giá trị hợp đồng chứ không phải theo mức độ thiệt hại hoặc mất mát mà chủ tài sản phải gánh chịu.

Bảo hiểm hỏa hoạn cung cấp bảo hiểm bổ sung để bù đắp bất kỳ chi phí bổ sung nào để thay thế hoặc sửa chữa tài sản vượt quá giới hạn do bảo hiểm chủ nhà đặt ra.

Các hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn cung cấp khoản thanh toán cho việc mất quyền sử dụng tài sản do hỏa hoạn hoặc cho các chi phí sinh hoạt bổ sung do điều kiện không thể ở được, cũng như thiệt hại đối với tài sản cá nhân và các công trình lân cận. Chủ nhà nên ghi lại tài sản và nội dung của nó để đơn giản hóa việc đánh giá các hạng mục bị hư hỏng hoặc mất mát trong trường hợp hỏa hoạn.

Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn bao gồm bảo hiểm bổ sung đối với thiệt hại do khói hoặc nước do hỏa hoạn và thường có hiệu lực trong một năm. Các hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn sắp hết hạn thường được chủ nhà gia hạn, theo các điều khoản tương tự như hợp đồng ban đầu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia