Financial Guarantee là gì?

21

Bảo lãnh tài chính là gì?

Bảo lãnh tài chính là một thỏa thuận đảm bảo một khoản nợ sẽ được một bên khác hoàn trả cho người cho vay nếu người đi vay không trả được nợ. Về cơ bản, một bên thứ ba đóng vai trò là người bảo lãnh hứa sẽ chịu trách nhiệm về một khoản nợ nếu người đi vay không thể theo kịp các khoản thanh toán của mình cho chủ nợ.

Bảo lãnh cũng có thể dưới dạng tiền ký quỹ bảo đảm hoặc tài sản thế chấp. Các loại khác nhau, từ bảo lãnh của công ty đến bảo lãnh cá nhân.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bảo lãnh tài chính hoạt động giống như hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm một hình thức nợ sẽ được trả nếu người đi vay không trả được nợ.
  • Bảo lãnh có thể là hợp đồng tài chính, trong đó người bảo lãnh đồng ý chịu trách nhiệm tài chính nếu con nợ không trả được nợ.
  • Các bảo đảm khác liên quan đến các khoản ký quỹ bảo đảm hoặc tài sản thế chấp có thể được thanh lý nếu con nợ ngừng thanh toán vì bất kỳ lý do gì.
  • Bảo lãnh có thể được phát hành bởi các ngân hàng và công ty bảo hiểm.
  • Đảm bảo tài chính có thể dẫn đến xếp hạng tín dụng cao hơn cho người cho vay và lãi suất tốt hơn cho người đi vay.

Tìm hiểu về đảm bảo tài chính

Một số thỏa thuận tài chính có thể yêu cầu sử dụng một bảo lãnh tài chính trước khi chúng có thể được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, bảo lãnh là một hợp đồng pháp lý hứa hẹn việc trả nợ cho người cho vay. Thỏa thuận này diễn ra khi một người bảo lãnh đồng ý chịu trách nhiệm tài chính nếu con nợ ban đầu không trả được nghĩa vụ tài chính của họ hoặc mất khả năng thanh toán. Cả ba bên phải ký vào thỏa thuận để nó có hiệu lực.

Bảo lãnh có thể dưới hình thức ký quỹ. Phổ biến trong ngành ngân hàng và cho vay, đây là một dạng tài sản thế chấp được cung cấp bởi con nợ có thể được thanh lý nếu con nợ không trả được nợ. Ví dụ: thẻ tín dụng có bảo đảm yêu cầu người vay – thường là người không có tiền sử tín dụng – đặt cọc tiền mặt cho số tiền trong hạn mức tín dụng.

Bảo lãnh tài chính hoạt động giống như bảo hiểm và rất quan trọng trong ngành tài chính. Chúng cho phép một số giao dịch tài chính nhất định, đặc biệt là những giao dịch thường không diễn ra, được thực hiện, chẳng hạn như cho phép những người đi vay có rủi ro cao thực hiện các khoản vay và các hình thức tín dụng khác. Nói tóm lại, họ giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc cho vay những người đi vay có rủi ro cao và mở rộng tín dụng trong thời gian tài chính không chắc chắn.

Bảo đảm rất quan trọng vì chúng giúp cho việc cho vay trở nên hợp lý hơn. Người cho vay có thể cung cấp cho người vay của họ lãi suất tốt hơn và có thể có được xếp hạng tín dụng tốt hơn trên thị trường. Họ cũng tạo sự thoải mái cho các nhà đầu tư, khiến họ cảm thấy thoải mái hơn vì họ biết rằng các khoản đầu tư và lợi nhuận của họ là an toàn.

Cân nhắc đặc biệt

Bảo lãnh tài chính không phải lúc nào cũng bao gồm toàn bộ trách nhiệm pháp lý. Ví dụ, người bảo lãnh chỉ có thể đảm bảo việc hoàn trả tiền lãi hoặc tiền gốc, nhưng không phải cả hai.

Đôi khi, nhiều công ty đăng ký với tư cách là một bên của bảo lãnh tài chính. Trong những trường hợp này, mỗi người bảo lãnh thường chỉ chịu trách nhiệm cho một phần vấn đề theo tỷ lệ. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, người bảo lãnh có thể chịu trách nhiệm đối với phần của người bảo lãnh khác nếu họ không có trách nhiệm của mình.

Đảm bảo tài chính có thể giảm thiểu rủi ro vỡ nợ trong hầu hết các trường hợp nhưng điều đó không có nghĩa là chúng có khả năng chống lại sự lừa dối. Chúng tôi đã thấy điều này trong thời kỳ thất bại sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008.

Hầu hết các trái phiếu được hỗ trợ bởi một công ty bảo lãnh tài chính, còn được gọi là công ty bảo hiểm đơn tuyến, chống lại việc vỡ nợ. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các công ty bảo lãnh tài chính. Nó khiến nhiều người bảo lãnh tài chính phải trả hàng tỷ đô la nghĩa vụ trả nợ cho các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) bị vỡ nợ, khiến các công ty bảo lãnh tài chính bị hạ xếp hạng tín nhiệm.

Các loại bảo lãnh tài chính

Như đã nói ở trên, bảo lãnh có thể dưới hình thức hợp đồng hoặc có thể yêu cầu con nợ đưa ra một số hình thức thế chấp để tiếp cận tín dụng. Điều này hoạt động như một chính sách bảo hiểm, đảm bảo thanh toán cho cả các tập đoàn và cho vay cá nhân. Dưới đây là một số loại phổ biến nhất của cả hai.

Bảo lãnh tài chính doanh nghiệp

Đảm bảo tài chính trong thế giới doanh nghiệp là khoản bồi thường không thể hủy bỏ. Đây là trái phiếu được hỗ trợ bởi công ty bảo hiểm hoặc tổ chức tài chính an toàn khác. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một sự đảm bảo rằng các khoản thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện.

Nhiều công ty bảo hiểm chuyên về bảo lãnh tài chính và các sản phẩm tương tự được các tổ chức phát hành nợ sử dụng như một cách thu hút các nhà đầu tư. Như đã nói ở trên, sự đảm bảo mang lại cho nhà đầu tư sự thoải mái rằng khoản đầu tư sẽ được hoàn trả nếu công ty phát hành chứng khoán không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng. Nó cũng có thể dẫn đến xếp hạng tín dụng tốt hơn, do có bảo hiểm bên ngoài, làm giảm chi phí tài chính cho các tổ chức phát hành.

Thư ý định (LOI) cũng là một đảm bảo tài chính. Đây là một cam kết nói rằng một bên sẽ kinh doanh với một bên khác. Nó nêu rõ ràng các nghĩa vụ tài chính của mỗi bên nhưng có thể không nhất thiết phải là một thỏa thuận ràng buộc.

LOI được sử dụng phổ biến trong ngành vận chuyển, nơi mà ngân hàng của người nhận đảm bảo rằng họ sẽ thanh toán cho công ty vận chuyển khi hàng hóa được nhận.

Bảo lãnh tài chính cá nhân

Người cho vay có thể yêu cầu đảm bảo tài chính từ những người đi vay nhất định trước khi họ có thể tiếp cận tín dụng. Ví dụ, người cho vay có thể yêu cầu sinh viên đại học nhận được bảo lãnh từ cha mẹ của họ hoặc một bên khác trước khi họ cấp khoản vay cho sinh viên. Các ngân hàng khác yêu cầu một khoản đặt cọc bảo đảm bằng tiền mặt hoặc hình thức thế chấp trước khi họ cấp bất kỳ khoản tín dụng nào.

Đừng nhầm lẫn giữa người bảo lãnh với người bảo lãnh. Trách nhiệm của người vay đối với khoản nợ xảy ra cùng lúc với người vay ban đầu, trong khi nghĩa vụ của người bảo lãnh chỉ bắt đầu khi người đi vay không trả được nợ.

Ví dụ về Bảo lãnh Tài chính

Dưới đây là một ví dụ giả định để cho thấy cách thức hoạt động của đảm bảo tài chính. Giả sử rằng Công ty XYZ có một công ty con tên là Công ty ABC. Công ty ABC muốn xây dựng một cơ sở sản xuất mới và cần vay 20 triệu đô la để tiến hành.

Nếu các ngân hàng xác định rằng công ty ABC có khả năng thiếu hụt tín dụng, họ có thể yêu cầu Công ty XYZ trở thành người bảo lãnh cho khoản vay. Điều đó có nghĩa là nếu ABC vỡ nợ, Công ty XYZ phải hoàn trả khoản vay bằng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia