Financial Engineering là gì?

38

Kỹ thuật tài chính là gì?

Kỹ thuật tài chính là việc sử dụng các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề tài chính. Kỹ thuật tài chính sử dụng các công cụ và kiến thức từ các lĩnh vực khoa học máy tính, thống kê, kinh tế học và toán học ứng dụng để giải quyết các vấn đề tài chính hiện tại cũng như tạo ra các sản phẩm tài chính mới và sáng tạo.

Kỹ thuật tài chính đôi khi được gọi là phân tích định lượng và được sử dụng bởi các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, đại lý bảo hiểm và quỹ đầu cơ thông thường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kỹ thuật tài chính là việc sử dụng các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề tài chính.
  • Các kỹ sư tài chính thử nghiệm và phát hành các công cụ đầu tư và phương pháp phân tích mới.
  • Họ làm việc với các công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản, quỹ đầu cơ và ngân hàng.
  • Kỹ thuật tài chính dẫn đến sự bùng nổ trong giao dịch phái sinh và đầu cơ trên thị trường tài chính.
  • Nó đã cách mạng hóa thị trường tài chính, nhưng nó cũng đóng một vai trò trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Cách Kỹ thuật Tài chính được Sử dụng

Ngành công nghiệp tài chính luôn đưa ra các công cụ và sản phẩm đầu tư mới và sáng tạo cho các nhà đầu tư và công ty. Hầu hết các sản phẩm đã được phát triển thông qua các kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật tài chính. Sử dụng mô hình toán học và khoa học máy tính, các kỹ sư tài chính có thể thử nghiệm và phát hành các công cụ mới như phương pháp phân tích đầu tư mới, các khoản nợ mới, đầu tư mới, chiến lược giao dịch mới, mô hình tài chính mới, v.v.

Các kỹ sư tài chính chạy các mô hình rủi ro định lượng để dự đoán cách một công cụ đầu tư sẽ hoạt động và liệu một đợt chào bán mới trong lĩnh vực tài chính có khả thi và sinh lời trong thời gian dài hay không và những loại rủi ro nào được đưa ra trong mỗi sản phẩm cung cấp dựa trên sự biến động của thị trường . Các kỹ sư tài chính làm việc với các công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản, quỹ đầu cơ và ngân hàng. Trong các công ty này, các kỹ sư tài chính làm việc trong các bộ phận kinh doanh độc quyền, quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, các công cụ phái sinh và quyền chọn, các sản phẩm có cấu trúc và bộ phận tài chính doanh nghiệp.

Các loại kỹ thuật tài chính

Giao dịch phái sinh

Trong khi kỹ thuật tài chính sử dụng ngẫu nhiên, mô phỏng và phân tích để thiết kế và thực hiện các quy trình tài chính mới nhằm giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực này cũng tạo ra các chiến lược mới mà các công ty có thể tận dụng để tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Ví dụ, kỹ thuật tài chính đã dẫn đến sự bùng nổ của giao dịch phái sinh trên thị trường tài chính.

Kể từ khi Sở giao dịch quyền chọn Cboe được thành lập vào năm 1973 và hai trong số các kỹ sư tài chính đầu tiên, Fischer Black và Myron Scholes, đã xuất bản mô hình định giá quyền chọn của họ, giao dịch quyền chọn và các công cụ phái sinh khác đã phát triển đáng kể. Thông qua chiến lược quyền chọn thông thường, nơi người ta có thể mua hoặc đặt tùy thuộc vào việc họ đang tăng hay giảm, kỹ thuật tài chính đã tạo ra các chiến lược mới trong phạm vi quyền chọn, cung cấp nhiều khả năng hơn để phòng ngừa hoặc kiếm lợi nhuận.

Ví dụ về các chiến lược quyền chọn được tạo ra từ các nỗ lực kỹ thuật tài chính bao gồm Married Put, Protective Collar, Long Straddle, Short Strangles, Butterfly Spreads, v.v.

Đầu cơ

Lĩnh vực kỹ thuật tài chính cũng đã giới thiệu các phương tiện đầu cơ trên thị trường. Ví dụ, các công cụ như Giao dịch hoán đổi Mặc định Tín dụng (CDS) ban đầu được tạo ra vào cuối những năm 90 để cung cấp bảo hiểm chống lại việc vỡ nợ khi thanh toán trái phiếu, chẳng hạn như trái phiếu địa phương. Tuy nhiên, các sản phẩm phái sinh này đã thu hút sự chú ý của các ngân hàng đầu tư và các nhà đầu cơ, những người nhận ra rằng họ có thể kiếm tiền từ các khoản thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng liên quan đến CDS bằng cách đặt cược với chúng.

Trên thực tế, người bán hoặc tổ chức phát hành CDS, thường là ngân hàng, sẽ nhận được khoản thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng từ những người mua giao dịch hoán đổi. Giá trị của CDS dựa trên sự tồn tại của một công ty — người mua hoán đổi đang đặt cược vào việc công ty sẽ phá sản và người bán đang bảo đảm cho người mua trước bất kỳ sự kiện tiêu cực nào. Miễn là công ty vẫn còn trong tình trạng tài chính tốt, ngân hàng phát hành sẽ tiếp tục trả tiền hàng tháng. Nếu công ty thành công, người mua CDS sẽ trả tiền mặt trong trường hợp tín dụng.

Phê bình Kỹ thuật Tài chính

Mặc dù kỹ thuật tài chính đã tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường tài chính, nhưng nó đã đóng một vai trò trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi số lượng các vụ vỡ nợ đối với các khoản thanh toán thế chấp dưới chuẩn tăng lên, nhiều sự kiện tín dụng đã được kích hoạt. Các tổ chức phát hành Giao dịch hoán đổi Mặc định Tín dụng (CDS), tức là các ngân hàng, không thể thực hiện thanh toán trên các giao dịch hoán đổi này vì các giao dịch mặc định xảy ra gần như cùng một lúc.

Nhiều người mua doanh nghiệp đã mua CDS trên chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) mà họ đã đầu tư rất nhiều vào, nhanh chóng nhận ra rằng CDS đang nắm giữ là vô giá trị. Để phản ánh sự mất giá trị, họ đã giảm giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán, dẫn đến nhiều thất bại hơn ở cấp công ty và suy thoái kinh tế sau đó.

Do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 gây ra bởi các sản phẩm có cấu trúc được thiết kế, kỹ thuật tài chính được coi là một lĩnh vực gây tranh cãi. Tuy nhiên, rõ ràng là nghiên cứu định lượng này đã cải thiện đáng kể các quy trình và thị trường tài chính bằng cách giới thiệu sự đổi mới, chặt chẽ và hiệu quả cho thị trường và ngành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia