Financial Economics là gì?

29

Kinh tế tài chính là gì?

Kinh tế học tài chính là một nhánh của kinh tế học phân tích việc sử dụng và phân phối các nguồn lực trên thị trường. Các quyết định tài chính thường phải tính đến các sự kiện trong tương lai, cho dù những sự kiện đó liên quan đến cổ phiếu, danh mục đầu tư riêng lẻ hay toàn bộ thị trường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kinh tế học tài chính phân tích việc sử dụng và phân phối các nguồn lực trên thị trường.
  • Nó sử dụng lý thuyết kinh tế để đánh giá thời gian, rủi ro, chi phí cơ hội và thông tin có thể tạo ra động lực hoặc không khuyến khích đối với một quyết định cụ thể như thế nào.
  • Kinh tế học tài chính thường liên quan đến việc tạo ra các mô hình phức tạp để kiểm tra các biến số ảnh hưởng đến một quyết định cụ thể.

Kinh tế tài chính hoạt động như thế nào

Đưa ra các quyết định tài chính không phải lúc nào cũng là một quá trình đơn giản. Thời gian, rủi ro (không chắc chắn), chi phí cơ hội và thông tin có thể tạo ra động cơ hoặc không khuyến khích. Kinh tế học tài chính sử dụng lý thuyết kinh tế để đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số thứ nhất định đến việc ra quyết định, cung cấp cho các nhà đầu tư công cụ để thực hiện đúng các yêu cầu.

Kinh tế học tài chính thường liên quan đến việc tạo ra các mô hình phức tạp để kiểm tra các biến số ảnh hưởng đến một quyết định cụ thể. Thông thường, các mô hình này giả định rằng các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định hành động một cách hợp lý, mặc dù điều này không nhất thiết phải như vậy. Hành vi phi lý của các bên phải được xem xét trong kinh tế tài chính như một yếu tố rủi ro tiềm tàng.

Ngành kinh tế học này chủ yếu dựa trên kinh tế vi mô và các khái niệm kế toán cơ bản, là một ngành học định lượng sử dụng kinh tế lượng cũng như các công cụ toán học khác.

Kinh tế học tài chính đòi hỏi phải làm quen với xác suất và thống kê cơ bản vì đây là những công cụ tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường và đánh giá rủi ro.

Kinh tế học tài chính nghiên cứu giá trị hợp lý, rủi ro và lợi nhuận, và việc tài trợ cho chứng khoán và tài sản. Nhiều yếu tố tiền tệ cũng được tính đến, bao gồm cả lãi suất và lạm phát.

Kinh tế tài chính so với Kinh tế truyền thống

Kinh tế học truyền thống tập trung vào trao đổi trong đó tiền là một nhưng chỉ là một trong số các mặt hàng được giao dịch. Ngược lại, kinh tế học tài chính tập trung vào các trao đổi trong đó tiền thuộc loại này hay loại khác có khả năng xuất hiện trên cả hai mặt của giao dịch.

Nhà kinh tế tài chính có thể được phân biệt với các nhà kinh tế học truyền thống bởi họ tập trung vào các hoạt động tiền tệ, trong đó thời gian, sự không chắc chắn, các lựa chọn và thông tin đóng vai trò.

Các phương pháp kinh tế tài chính

Có nhiều góc độ trong khái niệm kinh tế tài chính. Hai trong số những điểm nổi bật nhất là:

Chiết khấu

Việc ra quyết định theo thời gian nhận ra một thực tế là giá trị của 1 đô la trong thời gian 10 năm nhỏ hơn giá trị 1 đô la bây giờ. Do đó, $ 1 tại thời điểm 10 năm phải được chiết khấu để tránh rủi ro, lạm phát và thực tế đơn giản là nó sẽ xảy ra trong tương lai. Việc không chiết khấu một cách thích hợp có thể dẫn đến các vấn đề, chẳng hạn như các chế độ lương hưu bị thiếu hụt.

Quản lý rủi ro và đa dạng hóa

Quảng cáo cho các sản phẩm tài chính dựa trên thị trường chứng khoán phải nhắc nhở người mua tiềm năng rằng giá trị của các khoản đầu tư có thể giảm cũng như tăng.

Các tổ chức tài chính luôn tìm cách bảo hiểm hoặc bảo hiểm rủi ro này. Đôi khi có thể nắm giữ hai tài sản có rủi ro cao nhưng rủi ro chung là thấp: nếu cổ phiếu A chỉ hoạt động kém khi cổ phiếu B hoạt động tốt (và ngược lại) thì hai cổ phiếu này thực hiện một biện pháp phòng hộ hoàn hảo.

Một phần quan trọng của tài chính là tính toán tổng rủi ro của một danh mục tài sản rủi ro, vì tổng rủi ro có thể nhỏ hơn rủi ro của các thành phần riêng lẻ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia