Federal Funds Rate là gì?

83

Lãi suất quỹ liên bang là gì?

Thuật ngữ lãi suất quỹ liên bang đề cập đến lãi suất mục tiêu do Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đặt ra. Mục tiêu này là tỷ lệ mà ngân hàng cho vay gợi ý các ngân hàng thương mại vay và cho vay dự trữ vượt mức của họ cho nhau qua đêm.

FOMC, là cơ quan hoạch định chính sách của Hệ thống Dự trữ Liên bang, họp tám lần một năm để thiết lập tỷ lệ quỹ liên bang mục tiêu, là một phần của chính sách tiền tệ của nó. Điều này được sử dụng để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lưu ý rằng trong khi Fed đặt ra lãi suất mục tiêu, thì bản thân tỷ lệ này được xác định trên thị trường cho vay qua đêm dựa trên cung và cầu về dự trữ ngắn hạn do các ngân hàng thương mại nắm giữ. Ngân hàng trung ương có thể can thiệp vào thị trường mở để tác động đến tỷ giá này nếu thị trường biến động quá mức.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mục tiêu do FOMC đặt ra.
  • Đây là tỷ lệ mà các ngân hàng thương mại đi vay và cho vay dự trữ vượt mức của mình qua đêm.
  • FOMC đặt ra tỷ lệ quỹ liên bang mục tiêu tám lần một năm, dựa trên các điều kiện kinh tế hiện hành.
  • Tỷ lệ quỹ liên bang có thể ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn đối với các khoản vay tiêu dùng và thẻ tín dụng.
  • Các nhà đầu tư cũng theo dõi lãi suất quỹ liên bang vì nó có tác động đến thị trường chứng khoán.

Tìm hiểu Tỷ lệ Quỹ Liên bang

Lãi suất quỹ liên bang đề cập đến lãi suất mà các ngân hàng tính phí các tổ chức khác khi cho họ vay tiền mặt dư thừa từ số dư dự trữ của họ trên cơ sở qua đêm. Theo luật, các ngân hàng phải duy trì một khoản dự trữ bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định tiền gửi của họ trong tài khoản tại một ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang. Số tiền mà một ngân hàng phải giữ trong tài khoản Fed của mình được coi là một khoản dự trữ bắt buộc và dựa trên tỷ lệ phần trăm trong tổng số tiền gửi của ngân hàng.

Các tổ chức tài chính được yêu cầu duy trì các tài khoản không chịu lãi suất tại các ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang để đảm bảo họ có đủ tiền để chi trả cho việc rút tiền của người gửi tiền và các nghĩa vụ khác. Bất kỳ khoản tiền nào trong quỹ dự trữ của họ vượt quá mức yêu cầu đều có thể được cho vay các ngân hàng khác có thể bị thiếu hụt.

Số dư cuối ngày trong tài khoản của ngân hàng được tính trung bình trong thời gian duy trì dự trữ hai tuần được sử dụng để xác định xem nó có đáp ứng các yêu cầu dự trữ hay không. Nếu một ngân hàng dự kiến có số dư cuối ngày lớn hơn mức yêu cầu, thì ngân hàng có thể cho một tổ chức vay dự đoán số dư của mình bị thiếu hụt. Lãi suất mà ngân hàng cho vay có thể tính là lãi suất quỹ liên bang, hoặc lãi suất cho vay.

FOMC đưa ra quyết định về việc điều chỉnh tỷ giá dựa trên các chỉ số kinh tế chính có thể cho thấy dấu hiệu của lạm phát, suy thoái hoặc các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các chỉ số có thể bao gồm các biện pháp như tỷ lệ lạm phát cốt lõi và báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền.

Mục tiêu cho tỷ lệ quỹ liên bang đã thay đổi rộng rãi trong những năm để đáp ứng các điều kiện kinh tế hiện hành. Nó đã được thiết lập cao tới 20% vào đầu những năm 1980 để phản ứng với lạm phát. Với sự xuất hiện của cuộc Đại suy thoái 2007-2009, tỷ lệ này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mục tiêu 0% đến 0,25% trong một nỗ lực nhằm khuyến khích tăng trưởng.

Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất cho vay từ 0,00% đến 0,25% vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, để đối phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nó đã bắt đầu tăng tỷ giá vào tháng 3 năm 2022 để chống lại lạm phát gia tăng. Tại cuộc họp sau đó, vào ngày 3-4 tháng 5, FOMC một lần nữa tăng lãi suất quỹ liên bang, lần này là 0,50%, nâng phạm vi mục tiêu lên 0,75% -1,00%.

Cân nhắc đặc biệt

FOMC không thể buộc các ngân hàng tính theo tỷ lệ quỹ liên bang chính xác. Đúng hơn, FOMC đặt tỷ lệ mục tiêu như một hướng dẫn. Lãi suất thực tế mà ngân hàng cho vay sẽ tính được xác định thông qua thương lượng giữa hai ngân hàng. Tỷ lệ lãi suất trung bình có trọng số trên tất cả các giao dịch thuộc loại này được gọi là lãi suất quỹ liên bang hiệu quả.

Mặc dù FOMC không thể bắt buộc một tỷ lệ quỹ liên bang cụ thể, nhưng Hệ thống Dự trữ Liên bang có thể điều chỉnh cung tiền để lãi suất sẽ hướng tới tỷ lệ mục tiêu. Bằng cách tăng lượng tiền trong hệ thống, nó có thể khiến lãi suất giảm xuống. Ngược lại, bằng cách giảm cung tiền, nó có thể làm cho lãi suất tăng lên.

Bên cạnh lãi suất quỹ liên bang, Cục Dự trữ Liên bang cũng đặt ra một lãi suất chiết khấu, là lãi suất mà Fed tính trực tiếp các ngân hàng vay từ nó. Tỷ lệ này có xu hướng cao hơn lãi suất cho vay mục tiêu, một phần để khuyến khích các ngân hàng vay từ các ngân hàng khác với tỷ lệ quỹ liên bang thấp hơn.

Lãi suất tiền gửi của Fed
Lãi suất cho vay của Fed.

Tác động của lãi suất quỹ liên bang

Lãi suất quỹ liên bang là một trong những lãi suất quan trọng nhất trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là bởi vì nó ảnh hưởng đến các điều kiện tiền tệ và tài chính, do đó có ảnh hưởng đến các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế rộng lớn hơn bao gồm việc làm, tăng trưởng và lạm phát.

Tỷ lệ này cũng ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn, mặc dù gián tiếp, đối với mọi thứ từ các khoản vay mua nhà và ô tô đến thẻ tín dụng, vì các bên cho vay thường đặt lãi suất của họ dựa trên lãi suất cho vay cơ bản. Lãi suất cơ bản là tỷ lệ mà các ngân hàng tính phí những người đi vay đáng tin cậy nhất của họ — một tỷ lệ cũng bị ảnh hưởng bởi lãi suất quỹ liên bang.

Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ tỷ lệ quỹ liên bang. Thị trường chứng khoán thường phản ứng rất mạnh với những thay đổi của tỷ giá mục tiêu. Ví dụ, một sự sụt giảm nhỏ trong tỷ giá có thể khiến thị trường tăng vọt khi chi phí đi vay của các công ty thấp hơn. Nhiều nhà phân tích chứng khoán đặc biệt chú ý đến các tuyên bố của các thành viên của FOMC để cố gắng tìm hiểu xem tỷ lệ mục tiêu có thể hướng đến đâu.

Tỷ lệ Quỹ Liên bang hoạt động như thế nào?

Lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mà các ngân hàng tính cho nhau để vay hoặc cho vay dự trữ vượt mức qua đêm. Luật quy định các ngân hàng phải có một mức dự trữ tối thiểu tương ứng với tiền gửi của họ. Yêu cầu dự trữ này được tổ chức tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Khi một ngân hàng có yêu cầu dự trữ vượt mức, ngân hàng có thể cho các ngân hàng khác vay vốn qua đêm đã thực hiện thâm hụt dự trữ.

Tỷ lệ quỹ liên bang được xác định như thế nào?

Theo thông lệ, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) họp tám lần hàng năm để xác định tỷ lệ quỹ liên bang. Các tỷ lệ này bị ảnh hưởng bởi các chỉ số kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát cốt lõi và báo cáo đơn đặt hàng lâu bền, cung cấp các tín hiệu về sức khỏe kinh tế của đất nước.

Sự khác biệt giữa Quỹ Liên bang và Lãi suất Thông thường là gì?

Cả lãi suất và lãi suất quỹ liên bang đều là một số chỉ số tài chính quan trọng nhất ở Mỹ. Bởi vì điều này ảnh hưởng đến chi phí đi vay và các điều kiện tài chính, thị trường chứng khoán thường nhạy cảm với những thay đổi của các tỷ lệ này. Tỷ lệ quỹ liên bang cũng ảnh hưởng gián tiếp đến lãi suất ngắn hạn. Ngược lại, lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang ấn định, xác định tỷ lệ mà các ngân hàng phải trả để vay.

Nguồn tham khảo: investmentopedia