Federal Direct Loan Program là gì?

24

Chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang là gì?

Chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang cung cấp các khoản vay sinh viên lãi suất thấp cho sinh viên sau trung học (sinh viên đại học và sinh viên sau đại học) và cha mẹ của họ. Chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang William D. Ford do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ ban hành và quản lý. Đây là chương trình cho vay sinh viên được chính phủ hậu thuẫn duy nhất ở Hoa Kỳ.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang cung cấp các khoản cho vay trực tiếp được trợ cấp, không được trợ cấp, các khoản cho vay CỘNG, và các khoản vay hợp nhất.
 • Các khoản vay sinh viên được liên bang trợ cấp cung cấp lãi suất thấp nhất.
 • Các khoản vay PLUS của phụ huynh thường có lãi suất cao nhất trong số các khoản vay dành cho sinh viên liên bang do chính phủ cung cấp.
 • Tất cả các khoản vay đều có số tiền tối đa được ấn định hàng năm, với mỗi năm tiếp theo sẽ cho phép một mức tăng cụ thể.
 • Các khoản vay trực tiếp của liên bang thường có lãi suất ưu đãi hơn các khoản vay tư nhân.

Cách thức hoạt động của chương trình cho vay trực tiếp liên bang

Chương trình cung cấp một số loại cho vay, bao gồm khoản vay trực tiếp được trợ cấp, khoản vay trực tiếp không cần tài sản, khoản vay PLUS trực tiếp và khoản vay hợp nhất trực tiếp. Các khoản vay trực tiếp có trợ cấp là khoản vay sinh viên duy nhất từ chính phủ liên bang dựa trên nhu cầu tài chính. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ trả lãi cho các khoản vay này trong thời gian học sinh đang đi học.

Tất cả các khoản vay được cấp thông qua Chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang đều có số tiền tối đa được ấn định hàng năm, với mỗi năm tiếp theo cho phép tăng tổng số tiền tối đa hàng năm, với số tiền tổng hợp đã định. Những sinh viên muốn xin tài trợ trước tiên phải nộp Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang (FAFSA) Miễn phí.

Sinh viên đại học có thể vay $ 5.500 đến $ 12.500 mỗi năm, tùy thuộc vào năm họ đang đi học và tình trạng phụ thuộc của họ. Các khoản này dùng cho cả các khoản cho vay được trợ cấp trực tiếp và các khoản cho vay không được hỗ trợ trực tiếp. Sinh viên chuyên nghiệp và sinh viên sau đại học có thể vay $ 20,500 mỗi năm bằng các khoản vay không cần tài trợ trực tiếp, và phụ huynh của sinh viên đại học có thể vay bằng khoản vay PLUS trực tiếp.

Trường cao đẳng hoặc đại học của bạn quyết định về số tiền bạn có thể vay trong các khoản vay liên bang.

Các loại cho vay sinh viên liên bang

Các khoản cho vay được trợ cấp trực tiếp

Các khoản vay được trợ cấp trực tiếp dành cho sinh viên đại học có đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính do hoàn cảnh kinh tế của họ hoặc gia đình. Các khoản vay này giúp trang trải các chi phí của một trường nghề nghiệp chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học. Các cá nhân đủ điều kiện có thể vay tới 12.500 đô la mỗi năm trong các khoản vay được trợ cấp trực tiếp và tổng cộng là 57.000 đô la trong những năm học đại học của họ.

Các khoản cho vay không giải quyết trực tiếp

Các khoản vay liên bang này dành cho sinh viên đại học, sau đại học và sinh viên chuyên nghiệp đủ điều kiện và chúng không dựa trên nhu cầu tài chính. Người vay đại học có thể vay tổng cộng $ 57,000, hoặc $ 12,500 mỗi năm, và sinh viên sau đại học và chuyên nghiệp có thể vay lên đến $ 20,500 mỗi năm và tổng cộng là $ 138,500.

Các khoản vay PLUS trực tiếp

Các khoản vay này được cung cấp cho cả phụ huynh của sinh viên đại học và sinh viên sau đại học hoặc sinh viên chuyên nghiệp để giúp bù đắp các chi phí giáo dục không được hỗ trợ tài chính khác chi trả. Tính đủ điều kiện không dựa trên nhu cầu tài chính như các khoản vay được trợ cấp, nhưng bạn sẽ cần tín dụng phù hợp để đủ điều kiện mà không cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung. Những người đi vay có mức tín dụng nhỏ hơn cấp sao vẫn có thể tiếp cận các khoản vay này, nhưng họ sẽ phải đáp ứng các tiêu chí bổ sung.

Các khoản cho vay hợp nhất trực tiếp

Các khoản vay này cho phép sinh viên hoặc gia đình kết hợp tất cả các khoản vay sinh viên đủ điều kiện của liên bang thành một khoản vay với một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất, giúp bạn dễ dàng thực hiện tất cả các khoản thanh toán ở một địa điểm. Các khoản vay hợp nhất trực tiếp cũng cho phép bạn tiếp cận với các chương trình hoàn trả khoản vay bổ sung.

Không có điểm tín dụng tối thiểu cần thiết để phụ huynh có thể vay một khoản Plus, nhưng họ không thể có “tín dụng bất lợi” trong lịch sử của mình.

Cách Nhận Khoản vay Trực tiếp Liên bang

Để nhận bất kỳ khoản vay trực tiếp nào của liên bang (được trợ cấp và không được hỗ trợ), bạn phải điền vào FAFSA để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không. Khi bạn điền vào FAFSA của mình, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản với Văn phòng Viện trợ Sinh viên Liên bang Hoa Kỳ, nơi sẽ cấp cho bạn một ID để sử dụng trang web.

Sau khi bạn nộp đơn FAFSA, trường đại học của bạn sẽ gửi cho bạn một lá thư hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên nêu rõ các khoản hỗ trợ (bao gồm cả các khoản vay) dành cho bạn, bao gồm cả các khoản vay trực tiếp của liên bang. Nếu bạn đủ điều kiện nhận các khoản vay trực tiếp được trợ cấp, bạn nên vay chúng trước vì chúng có lãi suất thấp hơn. Các khoản vay trực tiếp không được bảo lãnh cũng có sẵn và các khoản vay PLUS có chi phí cao nhất trong số các khoản vay trực tiếp của liên bang vì chúng có phí và lãi suất cao hơn.

Khi bạn quyết định các khoản vay trực tiếp của liên bang mà bạn muốn vay, bạn sẽ thực hiện điều đó thông qua văn phòng hỗ trợ tài chính của trường bạn và số tiền sẽ được gửi trực tiếp đến đó và được sử dụng cho học phí, tiền ăn ở và các chi phí khác. Nếu bạn còn dư tiền, nó sẽ được đưa cho bạn, nhưng có thể khôn ngoan hơn là trả lại chứ không nên tiêu hết. Dù thế nào thì tiền cũng phải được trả lại.

Ưu điểm và Nhược điểm của Chương trình Cho vay Sinh viên Trực tiếp Liên bang

Có những thuận lợi và khó khăn khi vay sinh viên trực tiếp của liên bang để trả tiền học đại học và cao đẳng. Một lợi thế của việc vay các khoản vay sinh viên trực tiếp của liên bang so với các khoản vay tư nhân là lãi suất thấp, cố định được cung cấp với các khoản vay liên bang. Các khoản vay liên bang (ngoại trừ các khoản vay PLUS) không yêu cầu tín dụng mạnh, và lãi suất của các khoản vay dành cho sinh viên được liên bang trợ cấp sẽ được chính phủ trả khi bạn nhập học tại trường. Các khoản vay trực tiếp của liên bang dành cho sinh viên cũng có một số cách để hoàn trả thông qua các kế hoạch hoàn trả và xóa khoản vay của liên bang.

Những trở ngại đối với các khoản vay trực tiếp của liên bang bao gồm thực tế là chỉ các khoản vay không được tài trợ dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, những người cũng bị tính lãi suất cao hơn so với sinh viên chưa tốt nghiệp. Những người đi vay bị vỡ nợ đối với các khoản vay này không thể thoát nợ bằng cách tuyên bố phá sản.

Các khoản vay trực tiếp của liên bang có giới hạn khoản vay thấp hơn đối với sinh viên chưa tốt nghiệp được tuyên bố là người phụ thuộc vào thuế thu nhập của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Cuối cùng, sinh viên phải nộp đơn xin vay trực tiếp mỗi năm một lần.

Ưu điểm

 • Cho vay lãi suất thấp, lãi suất cố định

 • Các chương trình hoàn trả của liên bang có sẵn khi cần trả lại tiền cho họ

 • Bạn không cần tín dụng tốt để có được chúng

 • Thời gian ân hạn trả nợ sau khi tốt nghiệp

Nhược điểm

 • Chỉ các khoản vay trực tiếp không có tài khoản được cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp

 • Phụ huynh vay tiền PLUS phải trả phí

 • Bạn không thể tuyên bố các khoản vay sinh viên liên bang bị phá sản

 • Bạn chỉ có thể vay một số tiền cụ thể mỗi năm

 • Bạn chỉ có thể vay trực tiếp sinh viên được trợ cấp nếu bạn đáp ứng các tiêu chí cần thiết

Các khoản cho vay trực tiếp liên bang so với các khoản cho vay tư nhân

Các công ty cho vay tư nhân cũng cung cấp các khoản vay dành cho sinh viên để sử dụng thay cho — hoặc thêm vào — các khoản vay liên bang. Tuy nhiên, chương trình liên bang thường có lãi suất ưu đãi hơn và các điều khoản khác, chẳng hạn như chương trình hợp nhất và tha thứ cho khoản vay. Những người tìm kiếm các khoản vay sinh viên nên điều tra cẩn thận tất cả các lựa chọn có sẵn.

Các khoản cho vay sinh viên trực tiếp của liên bang có giới hạn về số tiền mà họ sẽ cho vay. Các công ty cho vay tư nhân thường không áp đặt giới hạn về số tiền họ sẽ cho vay. Lãi suất cao hơn, nhưng các khoản vay tư nhân có thể linh hoạt hơn trong các quy tắc về cách sử dụng tiền. Nói chung, các khoản vay sinh viên tư nhân thường đắt hơn các khoản vay sinh viên liên bang.

Các khoản thanh toán khoản vay sinh viên trực tiếp của liên bang được hoãn lại cho đến khi bạn tốt nghiệp, nhưng không phải tất cả các khoản thanh toán khoản vay tư nhân đều cung cấp cùng một lựa chọn. Ngoài ra, mặc dù các khoản vay trực tiếp có thể đủ điều kiện cho các kế hoạch xóa nợ và trả nợ cho sinh viên, nhưng không phải tất cả các tổ chức cho vay tư nhân đều làm như vậy.

Lãi suất cho Khoản vay dành cho Sinh viên Liên bang là gì?

Các khoản cho vay có trợ cấp trực tiếp và các khoản cho vay không có điều kiện trực tiếp dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp có lãi suất là 3,73%, và các khoản cho vay không có điều kiện dành cho sinh viên đã tốt nghiệp có lãi suất là 5,28%. Các khoản vay PLUS trực tiếp dành cho phụ huynh và sinh viên đã tốt nghiệp có lãi suất là 6,28%, mức lãi suất cao nhất trong tất cả các khoản vay dành cho sinh viên liên bang.

Các khoản vay dành cho sinh viên có được tha thứ sau 20 năm không?

Tùy thuộc vào hình thức trả nợ mà bạn có, khoản vay sinh viên của bạn có thể được xóa sau 20 năm. Nhưng không, tất cả các khoản vay sinh viên không được tha thứ sau 20 năm.

Bao lâu thì bạn có thể đăng ký chương trình cho vay trực tiếp liên bang?

Bạn phải nộp đơn hàng năm bạn cần tài trợ (đại học và sau đại học) cho giáo dục đại học. FAFSA được nộp hàng năm nếu bạn đang học đại học bốn năm. Các khoản vay trực tiếp của liên bang chỉ có thể được sử dụng cho giáo dục đại học.

Nguồn tham khảo: investmentopedia