Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ...

Buying on Margin là...

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà...

Buyer’s Market là gì?

Thị trường của người mua là gì? Thị trường của người mua...

Feasibility Study là gì?

Nghiên cứu khả thi là gì?

Nghiên cứu khả thi là một phân tích xem xét tất cả các yếu tố liên quan của dự án — bao gồm các cân nhắc về kinh tế, kỹ thuật, pháp lý và kế hoạch — để xác định khả năng hoàn thành dự án thành công.

Dự án có khả thi hay không có thể phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm chi phí và lợi tức đầu tư của dự án, nghĩa là liệu dự án có tạo ra đủ doanh thu hoặc doanh số từ người tiêu dùng hay không.

Tuy nhiên, nghiên cứu khả thi không chỉ được sử dụng cho các dự án muốn đo lường và dự báo lợi nhuận tài chính. Nói cách khác, khả thi có thể có nghĩa khác, tùy thuộc vào ngành và mục tiêu của dự án. Ví dụ, một nghiên cứu khả thi có thể giúp xác định liệu một bệnh viện có thể tạo ra đủ số tiền quyên góp và đô la đầu tư để mở rộng và xây dựng một trung tâm ung thư mới hay không.

Mặc dù các nghiên cứu khả thi có thể giúp các nhà quản lý dự án xác định rủi ro và lợi nhuận của việc theo đuổi một kế hoạch hành động, một số bước và các phương pháp thực hành tốt nhất nên được xem xét trước khi tiếp tục.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Nghiên cứu khả thi đánh giá tính thực tiễn của một kế hoạch hoặc dự án được đề xuất.
 • Một nghiên cứu khả thi xem xét nhiều yếu tố, bao gồm kinh tế, kỹ thuật, pháp lý và kế hoạch để xác định liệu một dự án có thể thành công hay không.
 • Dự án có khả thi hay không phụ thuộc vào chi phí và lợi tức đầu tư của dự án, có thể bao gồm cả doanh thu từ người tiêu dùng.
 • Một công ty có thể tiến hành một nghiên cứu khả thi để xem xét khởi động một hoạt động kinh doanh mới hoặc áp dụng một dòng sản phẩm mới.
 • Bạn nên có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp bất khả kháng hoặc nếu dự án ban đầu không khả thi.
1:20

Nghiên cứu khả thi

Tìm hiểu một nghiên cứu khả thi

Nghiên cứu khả thi là việc đánh giá tính thực tiễn của một kế hoạch hoặc dự án được đề xuất. Nghiên cứu khả thi phân tích khả năng tồn tại của một dự án để xác định xem dự án hoặc liên doanh có khả năng thành công hay không. Nghiên cứu cũng được thiết kế để xác định các vấn đề tiềm ẩn và các vấn đề có thể phát sinh khi theo đuổi dự án.

Là một phần của nghiên cứu khả thi, các nhà quản lý dự án phải xác định xem họ có đủ con người, nguồn lực tài chính và công nghệ thích hợp hay không. Nghiên cứu cũng phải xác định lợi tức đầu tư, cho dù nó được đo lường như một lợi ích tài chính hay một lợi ích cho xã hội, như trong trường hợp của một tổ chức phi lợi nhuận.

Trong một số trường hợp, nghiên cứu khả thi có thể bao gồm một sự thay đổi đáng kể trong cách hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như việc mua lại đối thủ cạnh tranh. Do đó, nghiên cứu khả thi có thể bao gồm phân tích dòng tiền, đo lường mức tiền mặt tạo ra từ doanh thu so với chi phí hoạt động của dự án. Đánh giá rủi ro cũng phải được hoàn thành để xác định xem liệu lợi tức có đủ để bù đắp mức độ rủi ro khi thực hiện liên doanh hay không.

Khi thực hiện một nghiên cứu khả thi, tốt nhất bạn nên có một kế hoạch dự phòng mà bạn cũng thử nghiệm để đảm bảo rằng đó là một phương án thay thế khả thi trong trường hợp kế hoạch đầu tiên không thành công.

Lợi ích của Nghiên cứu khả thi

Có một số lợi ích đối với nghiên cứu khả thi, bao gồm cả việc giúp các nhà quản lý dự án phân biệt những ưu và nhược điểm của việc thực hiện một dự án trước khi đầu tư một lượng lớn thời gian và vốn vào đó. Các nghiên cứu về tính khả thi cũng có thể cung cấp cho đội ngũ quản lý của công ty những thông tin quan trọng có thể ngăn họ tham gia vào một liên doanh kinh doanh đầy rủi ro.

Nghiên cứu khả thi cũng giúp các công ty phát triển kinh doanh mới, bao gồm xác định cách thức hoạt động, những trở ngại tiềm ẩn, cạnh tranh, phân tích thị trường cũng như số lượng và nguồn tài chính cần thiết để phát triển doanh nghiệp. Các nghiên cứu về tính khả thi nhằm vào các chiến lược tiếp thị có thể giúp thuyết phục các nhà đầu tư và ngân hàng rằng đầu tư vào một dự án hoặc doanh nghiệp cụ thể là một lựa chọn khôn ngoan.

Các công cụ để thực hiện một nghiên cứu khả thi

Các phương pháp hay nhất được đề xuất

Mặc dù mỗi dự án có thể có những mục tiêu và nhu cầu riêng, dưới đây là một số phương pháp hay nhất để thực hiện một nghiên cứu khả thi:

 • Tiến hành phân tích sơ bộ, bao gồm việc nhận phản hồi về khái niệm mới từ các bên liên quan thích hợp; xem xét các kịch bản và ý tưởng kinh doanh khác
 • Phân tích và đặt câu hỏi về dữ liệu thu được trong giai đoạn đầu của nghiên cứu để đảm bảo rằng dữ liệu đó chắc chắn
 • Thực hiện khảo sát thị trường hoặc nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu thị trường và cơ hội theo đuổi dự án hoặc công việc kinh doanh
 • Viết kế hoạch tổ chức, hoạt động hoặc kinh doanh, bao gồm xác định lượng lao động cần thiết, với chi phí bao nhiêu và trong thời gian bao lâu
 • Lập báo cáo thu nhập dự kiến, bao gồm doanh thu, chi phí hoạt động và lợi nhuận
 • Lập bảng cân đối kế toán ngày khai trương
 • Xác định các trở ngại và bất kỳ lỗ hổng tiềm ẩn nào cũng như cách đối phó với chúng
 • Đưa ra quyết định ban đầu “đi” hoặc “không đi” về việc tiếp tục kế hoạch

Các thành phần được đề xuất

Khi quá trình thẩm định ban đầu đã được hoàn thành, dưới đây là một số thành phần thường được tìm thấy trong một nghiên cứu khả thi:

 • Tóm tắt điều hành : Xây dựng một bản tường thuật mô tả chi tiết về dự án, sản phẩm, dịch vụ, kế hoạch hoặc doanh nghiệp.
 • Cân nhắc về công nghệ : Hỏi xem nó sẽ cần những gì. Bạn có không? Nếu không, bạn có thể lấy nó? Nó sẽ có giá bao nhiêu?
 • Thị trường hiện tại : Kiểm tra thị trường địa phương và thị trường rộng hơn cho sản phẩm, dịch vụ, kế hoạch hoặc doanh nghiệp.
 • Chiến lược tiếp thị : Mô tả nó một cách chi tiết.
 • Nhân sự cần thiết (bao gồm cả sơ đồ tổ chức): Nhu cầu vốn nhân lực cho dự án này là bao nhiêu?
 • Lịch trình và thời gian : Bao gồm các mốc thời gian quan trọng cho ngày hoàn thành dự án.
 • Tài chính dự án .
 • Phát hiện và đề xuất : Chia nhỏ thành các nhóm nhỏ về công nghệ, tiếp thị, tổ chức và tài chính.

Điều quan trọng là một dự án đang được xem xét phải có khả năng tạo ra lợi nhuận phù hợp với rủi ro liên quan đến việc thực hiện dự án.

Ví dụ về một nghiên cứu khả thi

Dưới đây là hai ví dụ về một nghiên cứu khả thi. Điều đầu tiên liên quan đến các kế hoạch mở rộng cho một trường đại học. Ví dụ thứ hai là một ví dụ trong thế giới thực do Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington thực hiện và có sự đóng góp tư nhân từ Microsoft Inc.

Nâng cấp Tòa nhà Khoa học của một trường Đại học

Các quan chức của trường tại một trường đại học địa phương lo ngại rằng tòa nhà khoa học – được xây dựng vào những năm 1970 – đã lỗi thời. Xem xét những tiến bộ khoa học và công nghệ trong 20 năm qua, các quan chức của trường muốn tìm hiểu chi phí và lợi ích của việc nâng cấp và mở rộng tòa nhà. Kết quả là, một nghiên cứu khả thi đã được thực hiện.

Trong phân tích sơ bộ, các quan chức của trường đã khám phá một số lựa chọn, cân nhắc giữa lợi ích và chi phí của việc mở rộng và cập nhật tòa nhà khoa học. Một số quan chức của trường đã lo ngại về dự án, chẳng hạn như chi phí và dư luận. Tòa nhà khoa học mới sẽ lớn hơn nhiều, và trước đây, hội đồng cộng đồng đã từ chối các đề xuất tương tự. Nghiên cứu khả thi sẽ cần phải giải quyết những mối quan tâm này và bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc quy tắc phân vùng tiềm năng nào.

Nghiên cứu khả thi đã khám phá nhu cầu công nghệ của cơ sở khoa học mới, lợi ích đối với sinh viên và khả năng tồn tại lâu dài của trường cao đẳng. Một cơ sở khoa học hiện đại hóa sẽ mở rộng khả năng nghiên cứu khoa học của trường, cải thiện chương trình giảng dạy và thu hút sinh viên mới.

Các dự báo tài chính cho thấy chi phí và phạm vi của dự án cũng như cách nhà trường lên kế hoạch huy động các nguồn vốn cần thiết, bao gồm phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư và khai thác tài trợ của trường. Các dự báo cũng cho thấy cơ sở mở rộng sẽ cho phép nhiều sinh viên theo học các chương trình khoa học hơn như thế nào, tăng doanh thu từ học phí và lệ phí.

Nghiên cứu khả thi đã chứng minh rằng dự án là khả thi, mở đường cho việc thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng của tòa nhà khoa học. Nếu không tiến hành một nghiên cứu khả thi, các nhà quản lý trường học sẽ không bao giờ biết liệu kế hoạch mở rộng của nó có khả thi hay không.

Dự án đường sắt cao tốc

Bộ Giao thông Vận tải Bang Washington đã quyết định tiến hành một nghiên cứu khả thi để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối Vancouver, British Colombia, Seattle, Washington và Portland, Oregon. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống giao thông có trách nhiệm với môi trường để nâng cao khả năng cạnh tranh và sự thịnh vượng trong tương lai của Tây Bắc Thái Bình Dương.

Phân tích sơ bộ đã phác thảo một khuôn khổ quản trị để ra quyết định trong tương lai. Nghiên cứu liên quan đến việc nghiên cứu khung quản trị hiệu quả nhất bằng cách phỏng vấn các chuyên gia và các bên liên quan, xem xét cấu trúc quản trị và học hỏi từ các dự án đường sắt tốc độ cao hiện có ở Bắc Mỹ. Do đó, các đơn vị quản lý và điều phối đã được phát triển để giám sát và theo dõi dự án nếu được cơ quan lập pháp tiểu bang chấp thuận.

Một kế hoạch tham gia chiến lược liên quan đến cách tiếp cận công bằng với công chúng, các quan chức được bầu, các cơ quan liên bang, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhóm vận động và cộng đồng bản địa. Kế hoạch tham gia được thiết kế để linh hoạt, xem xét quy mô và phạm vi của dự án và số lượng thành phố và thị trấn sẽ tham gia. Một nhóm gồm các thành viên ban chấp hành được thành lập và họp để thảo luận về các chiến lược, bài học kinh nghiệm từ các dự án trước đó và gặp gỡ các chuyên gia để tạo ra một khuôn khổ tiếp cận.

Thành phần tài chính của nghiên cứu khả thi đã vạch ra chiến lược đảm bảo nguồn tài chính của dự án, trong đó khám phá việc thu được vốn từ các khoản đầu tư của liên bang, tiểu bang và tư nhân. Chi phí của dự án được ước tính là từ 24 tỷ đến 42 tỷ đô la. Doanh thu từ hệ thống đường sắt cao tốc ước tính đạt từ 160 triệu đến 250 triệu USD.

Báo cáo đã phân chia các nguồn tiền giữa tài trợ và tài trợ. Tài trợ đề cập đến các khoản tài trợ, phân bổ từ chính quyền địa phương hoặc tiểu bang, và doanh thu. Tài trợ đề cập đến trái phiếu do chính phủ phát hành, các khoản vay từ các tổ chức tài chính và đầu tư cổ phần, về cơ bản là các khoản cho vay dựa vào doanh thu trong tương lai cần được trả lại bằng lãi suất.

Các nguồn vốn cần thiết thay đổi khi dự án tiếp tục. Trong giai đoạn đầu, hầu hết nguồn tài trợ sẽ đến từ chính phủ, và khi dự án được phát triển, nguồn tài trợ sẽ đến từ sự đóng góp của tư nhân và các biện pháp tài trợ. Các nhà đóng góp tư nhân bao gồm Microsoft Inc., đã quyên góp hơn $ 570,000 cho dự án.

Những lợi ích được nêu trong báo cáo khả thi cho thấy khu vực này sẽ được nâng cao tính liên kết với nhau, cho phép quản lý dân cư tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thêm 355 tỷ đô la trong toàn khu vực. Hệ thống giao thông mới sẽ cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận công việc tốt hơn, nhà ở giá cả phải chăng và tăng cường sự hợp tác trong cộng đồng. Hệ thống đường sắt cao tốc cũng sẽ giải tỏa các khu vực tắc nghẽn do giao thông ô tô.

Mốc thời gian cho nghiên cứu bắt đầu vào năm 2016 khi một thỏa thuận đã đạt được với British Columbia để cùng hợp tác trên một hành lang công nghệ mới bao gồm vận tải đường sắt tốc độ cao. Báo cáo khả thi đã được đệ trình lên Cơ quan lập pháp đất đai của Bang Washington vào tháng 12 năm 2020. Tính đến năm 2021, dự án vẫn chưa được bắt đầu xây dựng.

Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu khả thi

Mục đích của Nghiên cứu Khả thi là gì?

Nghiên cứu khả thi được thiết kế để trả lời liệu một dự án hoặc ý tưởng được đề xuất có nên tiếp tục hay không bằng cách xác định xem dự án hoặc kế hoạch đó có thực tế và khả thi hay không. Một nghiên cứu khả thi có thể xác định những điểm mạnh và điểm yếu của kế hoạch đề xuất.

Những gì được bao gồm trong một nghiên cứu khả thi?

Nhìn chung, một nghiên cứu khả thi cần bao gồm mức độ nguồn lực và công nghệ cần thiết và lợi tức đầu tư từ dự án.

Ví dụ về nghiên cứu khả thi là gì?

Ví dụ, giả sử một bệnh viện lớn trong thành phố đang muốn mở rộng khuôn viên của mình bằng cách thêm một tòa nhà. Các nhà quản lý dự án và quản lý bệnh viện thực hiện một nghiên cứu khả thi để xác định chi phí của dự án, bao gồm cả nhân công và vật liệu để xây dựng tòa nhà.

Nghiên cứu bao gồm phân tích nhu cầu tiềm năng, số lượng bệnh nhân dự kiến, doanh thu dự kiến và chi phí hoạt động, chẳng hạn như nhân viên, bác sĩ và y tá. Các nhà quản lý dự án đã tìm hiểu cách tài trợ cho dự án thông qua sự kết hợp giữa tài trợ từ các tổ chức tài chính địa phương và tài trợ từ các nhà đầu tư giàu có.

Rủi ro tiềm ẩn đối với dự án đã được dư luận và cộng đồng quan tâm. Lợi tức đầu tư đã được tính toán và xác định rằng doanh thu dự báo vượt quá chi phí dự kiến, khiến ban giám đốc bệnh viện phê duyệt dự án.

Làm thế nào để bạn viết một nghiên cứu khả thi?

Khi viết nghiên cứu khả thi, báo cáo cần bao gồm phân tích sơ bộ về dự án, doanh thu dự kiến, khảo sát thị trường, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, chiến lược tiếp thị, công nghệ và các nguồn lực cần thiết. Báo cáo cũng nên bao gồm sơ đồ tổ chức của dự án, tiến trình thời gian và các dự báo về kết quả tài chính.

Bốn loại khả thi là gì?

Bốn loại tính khả thi bao gồm:

Kỹ thuật: Công nghệ, phần cứng và lao động cần thiết

Tài chính: Lợi tức đầu tư và số vốn cần thiết để thanh toán cho dự án, bao gồm các nguồn vốn, chẳng hạn như tổ chức tài chính hoặc các nhà đầu tư

Thị trường: phân tích thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ, ngành, cạnh tranh, nhu cầu của người tiêu dùng, dự báo bán hàng và dự báo tăng trưởng

Tổ chức: Bản phác thảo về doanh nghiệp và cấu trúc pháp lý, cũng như phân tích của đội ngũ quản lý bao gồm đo lường năng lực, chẳng hạn như các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết

Điểm mấu chốt

Nghiên cứu tính khả thi giúp các nhà quản lý dự án xác định khả năng tồn tại của một dự án hoặc liên doanh kinh doanh bằng cách xác định các yếu tố có thể dẫn đến thành công của dự án. Nghiên cứu cũng chỉ ra lợi tức đầu tư tiềm năng và bất kỳ rủi ro nào đối với sự thành công của liên doanh.

Nghiên cứu khả thi bao gồm một phân tích chi tiết về những gì cần thiết để hoàn thành dự án được đề xuất. Báo cáo có thể bao gồm mô tả về sản phẩm hoặc liên doanh mới, phân tích thị trường, công nghệ và lao động cần thiết, cũng như các nguồn tài chính và vốn. Báo cáo cũng sẽ bao gồm các dự báo tài chính, khả năng thành công và cuối cùng là quyết định đi hay không.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm soát trong một công ty và được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ mua lại. Nếu cổ phần được ban quản lý của công ty...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ sở hữu dư thừa, là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán trong một bối cảnh giao dịch. Sức mua bằng...

Buying on Margin là gì?

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà đầu tư mua tài sản bằng cách vay số dư từ ngân hàng hoặc nhà môi giới. Mua ký quỹ đề cập đến khoản thanh toán...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.