Family Limited Partnership (FLP) là gì?

21

Hợp tác hữu hạn trong gia đình (FLP) là gì?

Hợp tác hữu hạn gia đình (FLP) là một thỏa thuận trong đó các thành viên trong gia đình gom tiền để điều hành một dự án kinh doanh. Mỗi thành viên trong gia đình mua các đơn vị hoặc cổ phần của doanh nghiệp và có thể thu lợi nhuận tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu, như được nêu trong thỏa thuận điều hành đối tác.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công ty hợp danh hữu hạn gia đình (FLP) là một doanh nghiệp hoặc công ty mẹ do hai hoặc nhiều thành viên trong gia đình sở hữu.
  • Trong quan hệ đối tác hữu hạn gia đình (FLP), mỗi thành viên trong gia đình có thể mua cổ phần trong liên doanh để kiếm lợi nhuận tiềm năng.
  • Có hai loại thành viên hợp danh trong FLP: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
  • FLP thường được thành lập để bảo tồn tài sản thế hệ của một gia đình, cho phép chuyển nhượng tài sản, bất động sản và của cải khác miễn thuế.

Hiểu về mối quan hệ hợp tác hữu hạn trong gia đình (FLP)

Family Limited Partnerships có hai loại thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh thường sở hữu cổ phần lớn nhất của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ quản lý hàng ngày như giám sát tất cả các khoản tiền gửi và giao dịch đầu tư. Thành viên hợp danh cũng có thể thu phí quản lý từ lợi nhuận nếu được nêu trong thỏa thuận hợp danh.

Các đối tác hữu hạn không có trách nhiệm quản lý. Thay vào đó, họ mua cổ phiếu của doanh nghiệp để đổi lấy cổ tức, tiền lãi và lợi nhuận mà FLP có thể tạo ra.

FLP khác nhau tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp. Ví dụ, giả sử một cá nhân muốn bắt đầu kinh doanh căn hộ cao cấp. Họ hy vọng dự án sẽ tiêu tốn 1 triệu đô la, bao gồm cả vốn lưu động và thu về khoảng 200.000 đô la tiền mặt mỗi năm trước khi phải trả lãi cho các khoản thanh toán thế chấp và thuế. Họ tính toán rằng họ sẽ cần trả trước ít nhất 50% là 500.000 đô la. Vì vậy, họ gọi cho một số thành viên trong gia đình, và tất cả đều đồng ý thành lập một FLP sẽ phát hành 5.000 cổ phiếu hợp danh hữu hạn với giá 100 đô la mỗi cổ phần với tổng số 500.000 đô la. Thỏa thuận hợp tác hữu hạn quy định rằng các đơn vị không được bán trong ít nhất sáu năm và FLP sẽ trả 70% thu nhập bằng tiền mặt dưới hình thức cổ tức.

Với tư cách là đối tác chung, cá nhân ban đầu thực hiện cuộc gọi mua 500 cổ phiếu bằng cách đóng góp 50.000 đô la cho FLP. Các thành viên trong gia đình mua số cổ phiếu còn lại. Giờ đây, mỗi thành viên trong gia đình sở hữu cổ phần trong FLP bắt đầu từ 500.000 đô la. Tiếp theo, đối tác chung có thể nhận được khoản vay thế chấp đầu tiên cho phần còn lại của 500.000 đô la để bắt đầu dự án nhà ở cao cấp trị giá 1 triệu đô la.

Sau đó FLP cho những người thuê nhà thuê những căn hộ này và bắt đầu lấy thu nhập từ tiền cho thuê. Khi khoản thế chấp được trả hết, lợi nhuận và cổ tức được phân phối, và mỗi thành viên trong gia đình trở nên giàu có hơn.

Ưu điểm của Công ty hợp danh TNHH Gia đình

Có một số lợi thế về thuế bất động sản và quà tặng của công ty hợp danh hữu hạn gia đình. Một số gia đình thành lập FLP để truyền lại sự giàu có cho các thế hệ đồng thời đảm bảo một số biện pháp bảo vệ thuế.

Các cá nhân có thể tặng tiền lãi FLP miễn thuế cho các cá nhân khác hàng năm cho đến khi loại trừ thuế quà tặng hàng năm. Hiện tại, loại trừ quà tặng là 15.000 đô la cho cá nhân (vào năm 2021) và 16.000 đô la (vào năm 2022).

Giả sử một cặp vợ chồng tiết kiệm tích lũy được trị giá 5 triệu đô la. Họ có ba người con và chín đứa cháu. Cặp đôi quyết định chuyển toàn bộ số tiền cho FLP mà họ đã thành lập. Mỗi năm, họ tặng các quyền lợi FLP trị giá 30.000 đô la cho mỗi người trong số 12 đứa trẻ hoặc cháu của họ. Điều này có nghĩa là cặp đôi có thể chuyển khoản miễn thuế quà tặng trị giá 360.000 đô la Mỹ của FLP mỗi năm (giả sử việc loại trừ thuế quà tặng vẫn như cũ).

Lợi tức trong tương lai được loại trừ khỏi thuế bất động sản

Ngoài ra, những tài sản này thực sự rời khỏi bất động sản của cặp vợ chồng, theo như IRS có liên quan, vì vậy bất kỳ khoản thu nhập nào trong tương lai sẽ được loại trừ khỏi thuế di sản. Con và cháu của cặp vợ chồng này sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ khoản lãi, cổ tức hoặc lợi nhuận nào được tạo ra từ FLP — do đó bảo tồn của cải cho các thế hệ tương lai.

Với tư cách là đối tác chung, cặp đôi có thể đặt ra các quy định trong thỏa thuận đối tác để bảo vệ những món quà này không bị lãng phí hoặc quản lý sai. Ví dụ, họ có thể xây dựng một quy tắc quy định rằng cổ phiếu được tặng không thể được chuyển nhượng hoặc bán cho đến khi người thụ hưởng đạt đến một độ tuổi nhất định. Nếu bất kỳ người thụ hưởng nào là trẻ vị thành niên, cổ phiếu có thể được chuyển qua tài khoản Đạo luật Chuyển đổi thống nhất sang Vị thành niên (UTMA).

Vì cấu trúc của FLP và luật thuế chi phối chúng rất phức tạp, các gia đình nên tham khảo ý kiến của các kế toán viên và chuyên gia thuế có trình độ trước khi thành lập FLP.

Nguồn tham khảo: investmentopedia