Fair Market Value (FMV) là gì?

33

Giá trị Thị trường Công bằng là gì?

Theo nghĩa đơn giản nhất, giá trị thị trường hợp lý (FMV) là giá mà một tài sản sẽ bán trên thị trường mở. Giá trị thị trường hợp lý đại diện cho giá của một tài sản theo một số điều kiện thông thường sau: người mua và người bán tiềm năng hiểu biết hợp lý về tài sản đó, hành xử vì lợi ích tốt nhất của họ, không bị áp lực quá mức để giao dịch và có một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành giao dịch.

Với những điều kiện này, giá trị thị trường hợp lý của tài sản phải đại diện cho việc định giá hoặc đánh giá chính xác giá trị của nó. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong luật thuế và thị trường bất động sản.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giá trị thị trường hợp lý là giá mà tài sản sẽ bán trên thị trường mở khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
  • Các điều kiện là: các bên liên quan nhận thức được tất cả các sự kiện, đang hành động vì lợi ích của họ, không có bất kỳ áp lực nào để mua hoặc bán và có nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
  • Giá trị thị trường hợp lý khác với giá trị thị trường và giá trị thẩm định.
  • Cơ cấu thuế và thị trường bất động sản là hai lĩnh vực thường sử dụng giá trị thị trường hợp lý.
  • Các công ty bảo hiểm sử dụng giá trị thị trường hợp lý để xác định các khoản bồi thường nhất định.
1:28

Giá thị trường

Hiểu Giá trị Thị trường Công bằng (FMV)

Thuật ngữ giá trị thị trường hợp lý cố ý khác biệt với các thuật ngữ tương tự như giá trị thị trường hoặc giá trị thẩm định vì nó xem xét các nguyên tắc kinh tế của hoạt động thị trường tự do và mở. Ngược lại, thuật ngữ giá trị thị trường đề cập đến giá của một tài sản trên thị trường. Do đó, trong khi giá trị thị trường của một căn nhà có thể dễ dàng tìm thấy trên danh sách, thì giá trị thị trường hợp lý lại khó xác định hơn.

Tương tự, thuật ngữ giá trị được thẩm định đề cập đến giá trị của một tài sản theo ý kiến của một thẩm định viên duy nhất, do đó không đủ điều kiện ngay lập tức cho việc thẩm định là giá trị thị trường hợp lý. Trong trường hợp cần giá trị thị trường hợp lý, thông thường sẽ chỉ cần thẩm định.

Do được xem xét kỹ lưỡng bởi thuật ngữ giá trị thị trường hợp lý, nó thường được sử dụng trong các cơ sở pháp lý. Ví dụ, giá trị thị trường hợp lý trong bất động sản thường được sử dụng trong các cuộc giải quyết ly hôn và để tính toán bồi thường liên quan đến việc chính phủ sử dụng lĩnh vực ưu việt. Giá trị thị trường hợp lý cũng thường được sử dụng trong việc đánh thuế, chẳng hạn như khi xác định giá trị thị trường hợp lý của tài sản để khấu trừ thuế sau một tổn thất thương vong.

Việc đánh giá giá trị thị trường hợp lý của một mặt hàng bạn mua hoặc bán là điều cần thiết, vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài chính của bạn.

Ứng dụng Thực tế của Giá trị Thị trường Công bằng (FMV)

Thuế bất động sản thành phố thường được đánh giá dựa trên FMV của tài sản của chủ sở hữu. Tùy thuộc vào thời gian chủ sở hữu đã sở hữu nhà, sự khác biệt giữa giá mua và FMV của nơi cư trú có thể là đáng kể. Các thẩm định viên chuyên nghiệp sử dụng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các quy định của quốc gia và địa phương để xác định FMV của một ngôi nhà.

FMV cũng thường được sử dụng trong ngành bảo hiểm. Ví dụ, khi yêu cầu bảo hiểm được thực hiện do tai nạn xe hơi, công ty bảo hiểm bảo hiểm thiệt hại cho chiếc xe của chủ sở hữu thường bảo hiểm cho những thiệt hại lên đến FMV của chiếc xe.

Giá trị thị trường công bằng (FMV) và thuế

Các cơ quan thuế trên toàn thế giới luôn đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện tại FMV, ít nhất là cho mục đích thuế. Ví dụ, một người cha sắp nghỉ hưu có thể bán cổ phần doanh nghiệp của mình cho con gái của mình với giá 1 đô la để cô ấy có thể tiếp tục với tư cách là chủ sở hữu của doanh nghiệp gia đình.

Tuy nhiên, giả sử FMV của cổ phiếu cao hơn. Trong trường hợp đó, các cơ quan thuế như Sở Thuế vụ (IRS) có thể xác định lại giao dịch vì mục đích thuế. Người cha sẽ phải trả thuế đối với việc chuyển nhượng cổ phần như thể ông đã bán chúng tại FMV cho một bên thứ ba.

Một lĩnh vực thuế khác mà FMV thường xuyên hoạt động là quyên góp tài sản, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật, cho các tổ chức từ thiện. Trong những trường hợp này, nhà tài trợ thường nhận được khoản khấu trừ thuế cho giá trị của khoản đóng góp. Cơ quan thuế cần đảm bảo rằng khoản tín dụng được cung cấp là cho FMV thực tế của đối tượng và thường yêu cầu các nhà tài trợ cung cấp định giá độc lập cho khoản đóng góp của họ. Việc áp dụng đúng giá trị thị trường hợp lý cho các khoản thuế đảm bảo sẽ không có những tác động xấu về tiền tệ sau này hoặc bất kỳ tuyên bố gian lận nào của cơ quan chức năng.

Làm thế nào để bạn tính toán giá trị thị trường hợp lý?

Bạn có thể đánh giá hơn là tính toán giá trị thị trường hợp lý theo một vài cách khác nhau. Đầu tiên, theo giá của mặt hàng đó mà người bán định giá, thông qua danh sách bán hàng cho các đối tượng tương tự như tài sản đang được bán, hoặc ý kiến của một chuyên gia. Ví dụ, một chuyên gia thẩm định kim cương có thể xác định và tính toán một chiếc nhẫn kim cương dựa trên kinh nghiệm của họ.

Làm thế nào để tôi biết giá trị thị trường hợp lý của ngôi nhà của tôi?

Bất động sản được đánh giá bởi các thẩm định viên chuyên nghiệp, những người có thể cho bạn biết giá trị thị trường hợp lý của nó bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy định của quốc gia và địa phương để xác định nó.

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu giá trị thị trường hợp lý của ô tô của tôi?

Kelley Blue Book là một hướng dẫn trực tuyến có thể giúp bạn xác định giá trị thị trường hợp lý của ô tô bằng cách phân tích dữ liệu như giá trị trao đổi, giá trị bên tư nhân và các lĩnh vực nghiên cứu khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia