Home Kiến Thức Kinh Tế Học Externality là gì?

Externality là gì?

0

Ngoại tác là gì?

Ngoại ứng là chi phí hoặc lợi ích do người sản xuất gây ra mà không phải do người sản xuất đó phải gánh chịu hoặc nhận được về mặt tài chính. Ngoại tác có thể tích cực hoặc tiêu cực và có thể xuất phát từ việc sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí và lợi ích có thể là riêng tư – đối với một cá nhân hoặc một tổ chức – hoặc xã hội, nghĩa là nó có thể ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Các yếu tố bên ngoài về bản chất nói chung là môi trường, chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên hoặc sức khỏe cộng đồng. Ví dụ, ngoại tác tiêu cực là hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm làm giảm giá trị tài sản hoặc sức khỏe của người dân ở khu vực xung quanh. Ngoại cảnh tích cực bao gồm các hành động làm giảm sự lây truyền bệnh tật hoặc tránh sử dụng các biện pháp xử lý bãi cỏ chảy ra sông và do đó góp phần vào sự phát triển dư thừa của thực vật trong hồ. Ngoại ứng khác với quyên góp đất công viên hoặc phần mềm nguồn mở.

Hiểu ngoại tác

Ngoại ứng xảy ra trong nền kinh tế khi việc sản xuất hoặc tiêu thụ một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể tác động đến một bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Hầu hết tất cả các ngoại tác đều được coi là ngoại tác kỹ thuật. Ngoại ứng kỹ thuật có tác động đến tiêu dùng và cơ hội sản xuất của các bên thứ ba không liên quan, nhưng giá cả tiêu thụ không bao gồm ngoại tác. Sự loại trừ này tạo ra một khoảng cách giữa lợi ích hoặc mất mát của các cá nhân tư nhân và lợi ích được hoặc mất của toàn xã hội nói chung.

Hành động của một cá nhân hoặc tổ chức thường mang lại lợi ích tích cực cho tư nhân nhưng lại làm mất tác dụng của nền kinh tế nói chung. Nhiều nhà kinh tế coi ngoại tác kỹ thuật là khiếm khuyết của thị trường, và đây là lý do mọi người ủng hộ sự can thiệp của chính phủ để hạn chế ngoại tác tiêu cực thông qua thuế và quy định.

Ngoại ứng từng là trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người bị ảnh hưởng bởi chúng. Vì vậy, ví dụ, các thành phố phải chịu trách nhiệm chi trả cho những ảnh hưởng của ô nhiễm từ một nhà máy trong khu vực trong khi người dân chịu trách nhiệm về chi phí chăm sóc sức khỏe của họ do ô nhiễm gây ra. Sau cuối những năm 1990, các chính phủ ban hành luật áp đặt chi phí ngoại tác lên nhà sản xuất. Đạo luật này làm tăng chi phí mà nhiều công ty đã chuyển cho người tiêu dùng, khiến hàng hóa và dịch vụ của họ trở nên đắt hơn.

1:32

Ngoại diên

Ngoại tác tích cực và tiêu cực

Hầu hết các yếu tố bên ngoài là tiêu cực. Ô nhiễm là một ngoại cảnh tiêu cực nổi tiếng. Một công ty có thể quyết định cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách thực hiện các hoạt động mới có hại hơn cho môi trường. Công ty nhận ra chi phí dưới hình thức mở rộng hoạt động nhưng cũng tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí.

Tuy nhiên, ngoại tác cũng làm tăng chi phí tổng hợp đối với nền kinh tế và xã hội khiến nó trở thành ngoại tác tiêu cực. Ngoại ứng là tiêu cực khi chi phí xã hội lớn hơn chi phí tư nhân.

Một số yếu tố bên ngoài là tích cực. Ngoại ứng tích cực xảy ra khi có lợi ích tích cực ở cả cấp độ tư nhân và cấp độ xã hội. Nghiên cứu và phát triển (R&D) được thực hiện bởi một công ty có thể là một yếu tố bên ngoài tích cực. R&D làm tăng lợi nhuận riêng của một công ty nhưng cũng có lợi ích bổ sung là nâng cao trình độ kiến thức chung trong xã hội.

Tương tự, sự chú trọng vào giáo dục cũng là một ngoại tác tích cực. Đầu tư vào giáo dục dẫn đến một lực lượng lao động thông minh hơn và thông minh hơn. Các công ty được hưởng lợi từ việc thuê những nhân viên có trình độ học vấn vì họ có kiến thức. Điều này có lợi cho người sử dụng lao động vì lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn đòi hỏi ít đầu tư hơn vào chi phí đào tạo và phát triển nhân viên.

Vượt qua ngoại ứng

Có những giải pháp tồn tại để khắc phục những tác động xấu của ngoại cảnh. Những điều này có thể bao gồm những người từ cả khu vực công và tư nhân.

Thuế là một trong những giải pháp để khắc phục các yếu tố ngoại tác. Để giúp giảm bớt tác động tiêu cực của một số ngoại ứng như ô nhiễm, các chính phủ có thể đánh thuế đối với hàng hoá gây ra ngoại ứng. Thuế, được gọi là thuế Pigovian – được đặt theo tên của nhà kinh tế học Arthur C. Pigou, đôi khi được gọi là thuế Pigouvian – được coi là bằng với giá trị của ngoại diên âm. Thuế này nhằm mục đích không khuyến khích các hoạt động áp đặt chi phí ròng cho bên thứ ba không liên quan. Điều đó có nghĩa là việc áp dụng loại thuế này sẽ làm giảm kết quả thị trường của tác động bên ngoài xuống một mức được coi là hiệu quả.

Trợ cấp cũng có thể khắc phục ngoại tác tiêu cực bằng cách khuyến khích tiêu dùng ngoại tác tích cực. Một ví dụ là trợ cấp cho các vườn trồng cây ăn quả để cung cấp ngoại tác tích cực cho những người nuôi ong.

Các chính phủ cũng có thể thực hiện các quy định để bù đắp các tác động của ngoại tác. Quy định được coi là giải pháp phổ biến nhất. Công chúng thường hướng tới chính phủ để thông qua và ban hành luật và quy định nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của ngoại tác. Một số ví dụ bao gồm các quy định về môi trường hoặc luật liên quan đến sức khỏe.

Nguồn tham khảo: investmentopedia