Expansionary Policy là gì?

Expansionary Policy là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Expansionary Policy

Thông tin về Expansionary Policy

Tên gọi tiếng Anh Expansionary Policy
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Expansionary Policy là gì?
  • Chính sách mở rộng tìm cách kích thích nền kinh tế bằng cách thúc đẩy nhu cầu thông qua kích thích tiền tệ và tài khóa.
  • Chính sách mở rộng nhằm ngăn chặn hoặc điều chỉnh các đợt suy thoái và suy thoái kinh tế.
  • Mặc dù phổ biến, chính sách mở rộng có thể kéo theo những chi phí và rủi ro đáng kể bao gồm các vấn đề kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô và kinh tế chính trị.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Expansionary Policy thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here