Expanded Accounting Equation là gì?

Expanded Accounting Equation là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Expanded Accounting Equation

Thông tin về Expanded Accounting Equation

Tên gọi tiếng Anh Expanded Accounting Equation
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Expanded Accounting Equation là gì?
Phương trình kế toán mở rộng

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Expanded Accounting Equation thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here