Home Kiến Thức Kinh Tế Học Execution là gì?

Execution là gì?

0

Thực thi là gì?

Thực hiện là việc hoàn thành một lệnh mua hoặc bán đối với một chứng khoán. Việc thực hiện một lệnh xảy ra khi nó được lấp đầy, không phải khi nhà đầu tư đặt nó. Khi nhà đầu tư gửi giao dịch, giao dịch sẽ được gửi đến một nhà môi giới, người này sau đó sẽ xác định cách tốt nhất để giao dịch được thực hiện.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thực hiện nghĩa là thực hiện một lệnh mua hoặc bán trên thị trường, tùy thuộc vào các điều kiện do khách hàng cuối đặt ra.
  • Có một số cách để thực hiện một giao dịch và chúng bao gồm các phương pháp thủ công cũng như tự động.
  • Luật pháp yêu cầu các nhà môi giới phải tìm ra các phương tiện tốt nhất có thể để thực hiện giao dịch của khách hàng.

Hiểu thực thi

Các nhà môi giới được yêu cầu theo luật để cung cấp cho các nhà đầu tư sự thực hiện tốt nhất có thể. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu các nhà môi giới báo cáo chất lượng thực hiện của họ trên cơ sở chứng khoán cũng như thông báo cho những khách hàng không có lệnh của họ để thực hiện tốt nhất. Chi phí thực hiện các giao dịch đã giảm đáng kể do sự phát triển của các nhà môi giới trực tuyến. Nhiều nhà môi giới cung cấp cho khách hàng của họ một khoản chiết khấu hoa hồng nếu họ thực hiện một số lượng giao dịch nhất định hoặc giá trị đô la mỗi tháng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, nơi chi phí thực hiện cần được giữ ở mức thấp nhất có thể.

Nếu lệnh đã đặt là lệnh thị trường hoặc lệnh có thể chuyển đổi thành lệnh thị trường tương đối nhanh, thì khả năng nó sẽ được thanh toán ở mức giá mong muốn là cao. Nhưng có thể có những trường hợp, đặc biệt là trong trường hợp một lệnh lớn được chia thành nhiều lệnh nhỏ, khi đó có thể khó thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể. Trong những trường hợp như vậy, một rủi ro thực thi được đưa vào hệ thống. Rủi ro đề cập đến độ trễ giữa việc đặt lệnh và việc thanh toán của nó.

Cách đơn hàng được thực hiện

  • Đặt hàng tới Sàn: Điều này có thể tốn thời gian vì một nhà giao dịch là con người xử lý giao dịch. Người môi giới của sàn cần nhận lệnh và điền vào.
  • Đặt hàng cho Nhà tạo lập thị trường: Trên các sàn giao dịch như Nasdaq, các nhà tạo lập thị trường chịu trách nhiệm cung cấp tính thanh khoản. Nhà môi giới của nhà đầu tư có thể hướng giao dịch đến một trong những nhà tạo lập thị trường này để thực hiện.
  • Mạng Truyền thông Điện tử (ECN): Một phương pháp hiệu quả, nhờ đó hệ thống máy tính so khớp các lệnh mua và bán một cách điện tử.
  • Nội bộ hóa: Nếu nhà môi giới nắm giữ một lượng hàng tồn kho được đề cập, nhà môi giới có thể quyết định thực hiện lệnh nội bộ. Các nhà môi giới gọi đây là giao dịch nội bộ.

Nghĩa vụ của Nhà môi giới và Thực thi Tốt nhất

Theo luật, các nhà môi giới có nghĩa vụ cung cấp cho mỗi nhà đầu tư của họ cách thực hiện lệnh tốt nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn có cuộc tranh luận về việc liệu điều này có xảy ra hay không, hoặc liệu các nhà môi giới có định hướng các đơn đặt hàng vì những lý do khác, như các dòng doanh thu bổ sung mà chúng tôi đã nêu ở trên hay không.

Ví dụ: giả sử bạn muốn mua 1.000 cổ phiếu của TSJ Sports Conglomerate, đang được bán với giá hiện tại là 40 đô la. Bạn đặt lệnh thị trường và nó được lấp đầy ở mức 40,10 đô la. Điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng sẽ khiến bạn mất thêm 100 đô la. Một số nhà môi giới tuyên bố rằng họ luôn “tranh giành thêm một phần mười sáu”, nhưng trên thực tế, cơ hội cải thiện giá chỉ đơn giản là một cơ hội chứ không phải là một sự đảm bảo. Ngoài ra, khi nhà môi giới cố gắng tìm một mức giá tốt hơn (đối với lệnh giới hạn), tốc độ và khả năng thực hiện sẽ giảm đi. Tuy nhiên, chính thị trường, chứ không phải nhà môi giới, có thể là thủ phạm khiến lệnh không được thực hiện ở mức giá niêm yết, đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh.

Đó là phần nào của một hành động dây dưa mà các nhà môi giới cố gắng thực hiện các giao dịch vì lợi ích tốt nhất của khách hàng cũng như của chính họ. Nhưng như chúng ta sẽ tìm hiểu, SEC đã đưa ra các biện pháp để nghiêng quy mô về lợi ích tốt nhất của khách hàng.

SEC đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có được sự thực hiện tốt nhất, với các quy tắc buộc các nhà môi giới phải báo cáo chất lượng của các lần thực hiện trên cơ sở từng cổ phiếu, bao gồm cách các lệnh thị trường được thực hiện và giá thực hiện so với giá niêm yết công khai hiệu quả lây lan. Ngoài ra, khi một nhà môi giới, trong khi thực hiện lệnh từ nhà đầu tư bằng lệnh giới hạn, cung cấp việc khớp lệnh ở mức giá tốt hơn giá niêm yết công khai, nhà môi giới đó phải báo cáo chi tiết về các mức giá tốt hơn này. Với những quy tắc này, việc xác định nhà môi giới nào nhận được giá tốt nhất và nhà môi giới nào chỉ sử dụng chúng như một chiêu tiếp thị sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngoài ra, SEC yêu cầu nhà môi giới / đại lý thông báo cho khách hàng của họ nếu lệnh của họ không được định tuyến để thực hiện tốt nhất. Thông thường, tiết lộ này nằm trên phiếu xác nhận giao dịch mà bạn nhận được sau khi đặt hàng. Thật không may, tuyên bố từ chối trách nhiệm này hầu như luôn không được chú ý.

Execution và Dark Pools

Dark pool là các sàn giao dịch hoặc diễn đàn tư nhân được thiết kế để giúp các nhà đầu tư tổ chức thực hiện các lệnh lớn của họ bằng cách không tiết lộ số lượng của họ. Bởi vì dark pool chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức, thường dễ dàng tìm thấy tính thanh khoản để thực hiện giao dịch khối ở mức giá tốt hơn so với khi nó được thực hiện trên một sàn giao dịch công khai, chẳng hạn như Nasdaq hoặc New York Stock Exchange. Nếu một nhà giao dịch tổ chức đặt một lệnh lớn trên sàn giao dịch công khai, nó sẽ hiển thị trong sổ đặt hàng và các nhà đầu tư khác có thể phát hiện ra rằng có một lệnh mua hoặc bán lớn đang được thực hiện có thể đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn.

Hầu hết các nhóm giao dịch tối cũng cung cấp khớp lệnh ở điểm giữa của giá đặt mua và giá bán để giúp các nhà môi giới đạt được mức khớp lệnh tốt nhất có thể cho khách hàng của họ. Ví dụ: nếu giá đặt mua của một cổ phiếu là 100 đô la và giá chào bán là 101 đô la, một lệnh thị trường có thể được thực hiện ở mức 100,50 đô la nếu có người bán ở mức giá đó trong vùng tối. Main Street thường bị nghi ngờ về các vũng tối do sự thiếu minh bạch và thiếu khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ.

Ví dụ về Thực thi

Giả sử Olga vào lệnh bán 500 cổ phiếu ABC với giá 25 đô la. Người môi giới của cô ấy có nghĩa vụ tìm ra mức giá thực hiện tốt nhất có thể cho cổ phiếu. Anh ta điều tra giá cổ phiếu trên khắp các thị trường và thấy rằng anh ta có thể nhận được giá 25,50 đô la cho cổ phiếu nội bộ so với giá 25,25 đô la mà nó đang giao dịch trên thị trường. Nhà môi giới thực hiện lệnh nội bộ và kiếm được 125 đô la cho Olga.

Nguồn tham khảo: investmentopedia