Excise Tax là gì?

Excise Tax là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Excise Tax

Thông tin về Excise Tax

Tên gọi tiếng Anh Excise Tax
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Excise Tax là gì?
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế bắt buộc đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể như nhiên liệu, thuốc lá và rượu.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt chủ yếu là loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, thường là tăng giá cho người tiêu dùng một cách gián tiếp.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt có thể được định giá cụ thể (trả theo tỷ lệ phần trăm) hoặc cụ thể (chi phí tính theo đơn vị).
  • Một số loại thuế tiêu thụ đặc biệt có thể được yêu cầu trực tiếp từ người tiêu dùng như thuế tài sản và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hoạt động tài khoản hưu trí nhất định.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Excise Tax thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here