Home Kiến Thức Kinh Tế Học Ex-Dividend Date là gì?

Ex-Dividend Date là gì?

0

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền, hay gọi tắt là ngày giao dịch không hưởng quyền, là một trong bốn giai đoạn mà các công ty phải trải qua khi trả cổ tức cho cổ đông của mình. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức rất quan trọng vì nó quyết định liệu người mua cổ phiếu có được nhận cổ tức sắp tới hay không.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc ngày giao dịch không hưởng quyền đánh dấu điểm giới hạn để các cổ đông được ghi nhận cổ tức bằng cổ phiếu đang chờ xử lý.
  • Để nhận cổ tức sắp tới, cổ đông phải mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
  • Có bốn ngày cần biết khi nói đến cổ tức của các công ty: ngày công bố, ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày ghi sổ và ngày phải trả.
  • Vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, giá cổ phiếu thường giảm theo số lượng cổ tức.

Tìm hiểu về Ngày giao dịch không hưởng cổ tức

Cổ tức thường là một khoản thanh toán bằng tiền mặt mà một công ty trả cho các cổ đông của mình như một phần thưởng cho việc đầu tư vào cổ phiếu hoặc cổ phiếu vốn chủ sở hữu của mình. Khi các công ty tạo ra lợi nhuận, họ thường tích lũy hoặc lưu những khoản lợi nhuận đó vào một tài khoản được gọi là lợi nhuận giữ lại. Một số công ty tái đầu tư các khoản thu nhập giữ lại đó trở lại công ty, trong khi những công ty khác có thể lấy một phần lợi nhuận giữ lại và trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức.

Để hiểu về ngày giao dịch không hưởng quyền, chúng ta cần hiểu các giai đoạn mà công ty phải trải qua khi trả cổ tức cho cổ đông của mình. Dưới đây là bốn ngày quan trọng trong quá trình phát hành cổ tức.

Ngày khai báo

Đầu tiên của giai đoạn này là ngày khai báo. Đây là ngày mà công ty thông báo rằng họ sẽ phát hành cổ tức trong tương lai.

Ngày ghi

Giai đoạn thứ hai là ngày kỷ lục, là thời điểm công ty xem xét danh sách cổ đông hiện tại để xác định ai sẽ nhận cổ tức. Chỉ những người đã đăng ký là cổ đông trên sổ sách của công ty tính đến ngày kỷ lục mới được nhận cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức

Giai đoạn thứ ba là ngày giao dịch không hưởng quyền, là ngày xác định cổ đông nào trong số các cổ đông này sẽ được nhận cổ tức. Thông thường, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức được đặt trước ngày kỷ lục một ngày làm việc. Cổ đông đã mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau đó sẽ không nhận được cổ tức. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu của mình ít nhất một ngày làm việc đầy đủ trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.

Ngày phải trả

Giai đoạn thứ tư và cuối cùng là ngày thanh toán hay còn gọi là ngày thanh toán. Ngày thanh toán là khi cổ tức thực sự được trả cho các cổ đông đủ điều kiện.

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức và giá cổ phiếu

Nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của mình trước ngày giao dịch không hưởng quyền để đảm bảo đủ điều kiện nhận cổ tức sắp tới. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình đang mua cổ phiếu và nhận ra rằng bạn đã bỏ lỡ ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, có thể bạn đã không bỏ lỡ nhiều như bạn nghĩ.

Điều này là do giá cổ phiếu thường giảm bằng số cổ tức vào ngày giao dịch không hưởng quyền. Điều này có ý nghĩa bởi vì tài sản của công ty sẽ sớm giảm theo số tiền cổ tức.

Giả sử một công ty công bố mức cổ tức tương đương với 2% giá cổ phiếu của công ty đó; cổ phiếu của nó có thể giảm 2% vào ngày giao dịch không hưởng quyền. Do đó, nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc ngay sau ngày giao dịch không hưởng quyền, bạn có thể đã nhận được “chiết khấu” khoảng 2% so với mức giá mà bạn sẽ trả ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Bằng cách này, bạn có thể không bị thiệt thòi hơn những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nhận cổ tức.

Vì cổ phiếu thường giảm giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền, nên các nhà đầu tư bỏ lỡ mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền có thể nhận được cổ phiếu với mức chiết khấu tương đương với cổ tức vào hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ về Ngày không chia cổ tức

Để minh họa quá trình này, hãy xem xét một công ty tuyên bố cổ tức sắp tới vào thứ Ba, ngày 30 tháng 7. Nếu ngày kỷ lục là Thứ Năm, ngày 8 tháng Tám, thì ngày không hưởng cổ tức sẽ là Thứ Tư, ngày 7 tháng Tám, có nghĩa là bất kỳ ai mua cổ phiếu vào ngày 7 tháng Tám trở lên sẽ không nhận được cổ tức.

Ngược lại, những cổ đông đã mua cổ phiếu của họ vào thứ Ba, ngày 6 tháng 8 (hoặc sớm hơn), sẽ có quyền nhận cổ tức vì đó là một ngày làm việc trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày thanh toán có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của công ty, nhưng sẽ luôn là ngày cuối cùng trong bốn ngày. Bảng dưới đây nêu bật những ngày cổ tức quan trọng có thể có trong ví dụ của chúng tôi.

Minh họa các giai đoạn chính của quy trình phát hành cổ tức
Ngày khai báo Ngày giao dịch không hưởng cổ tức Ngày ghi Ngày phải trả
Thứ Ba ngày 30 tháng 7 Thứ 4, ngày 7 tháng 8 Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 Ngày 7 tháng 9
Các công ty trải qua bốn giai đoạn này khi phát hành cổ tức

Sửa chữa — Tháng Hai. 16, 2022: Phiên bản trước của bài báo này đã ghi sai khi ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức so với ngày kỷ lục.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Ex-Ante là gì?
Next article Ex-Dividend là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.