Ex-Ante là gì?

0

Ex-Ante là gì?

Ex-ante đề cập đến các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như lợi nhuận tiềm năng của một chứng khoán cụ thể hoặc lợi nhuận của một công ty. Được phiên âm từ tiếng Latinh, nó có nghĩa là “trước sự kiện”.

Phần lớn các phân tích được thực hiện trên thị trường là trước đó, tập trung vào các tác động của dòng tiền dài hạn, thu nhập và doanh thu. Trong khi loại phân tích ex-ante này tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của công ty, nó thường liên quan trở lại đến giá tài sản. Ví dụ, các nhà phân tích bên mua thường sử dụng các yếu tố cơ bản để xác định mục tiêu giá cho một cổ phiếu, sau đó so sánh kết quả dự đoán với hiệu suất thực tế.

0:55

Ex-Ante

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phân tích Ex-ante trong thị trường tài chính đề cập đến việc dự đoán các chỉ số khác nhau, kinh tế và tài chính, bằng cách đánh giá các dữ liệu và thông số trong quá khứ và hiện tại.
  • Phân tích ex-ante không phải lúc nào cũng chính xác vì thường không thể tính được các biến số và thị trường cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc ảnh hưởng đến tất cả các cổ phiếu.

Khái niệm cơ bản về Ex-Ante

“Ex-ante” về cơ bản liên quan đến bất kỳ loại dự đoán nào trước một sự kiện hoặc trước khi những người tham gia thị trường nhận thức được các sự kiện thích hợp. Ví dụ, ước tính thu nhập liên quan đến phân tích trước đó. Chúng tính đến hiệu suất dự đoán của tất cả các đơn vị kinh doanh của công ty và trong một số trường hợp là các sản phẩm riêng lẻ. Điều này cũng liên quan đến việc lập mô hình sử dụng tiền mặt, chẳng hạn như đầu tư vốn, cổ tức và mua lại cổ phiếu. Không ai trong số những kết quả này có thể được biết chắc chắn, nhưng việc đưa ra dự đoán đặt ra một kỳ vọng làm cơ sở so sánh với thực tế được báo cáo.

Một loại phân tích ex-ante đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư là đánh giá tổng hợp phân tích thu nhập trên mỗi cổ phiếu trước đó. Đặc biệt, ước tính đồng thuận giúp thiết lập đường cơ sở cho thu nhập của công ty. Cũng có thể đánh giá xem nhà phân tích nào trong nhóm bao gồm một cổ phiếu cụ thể có xu hướng dự đoán nhiều nhất khi kỳ vọng của họ cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của các đồng nghiệp.

Đôi khi, các nhà phân tích cũng đưa ra các dự đoán trước khi sáp nhập được mong đợi rộng rãi, nhưng trước khi nó diễn ra. Việc phân tích như vậy sẽ tính đến việc tiết kiệm chi phí tiềm năng liên quan đến việc cắt bỏ các hoạt động dư thừa, cũng như khả năng tổng hợp doanh thu do bán chéo mang lại.

Trong khi tất cả các dự báo đều là ex-ante, một số phân tích vẫn liên quan đến phân tích ngay sau khi một sự kiện diễn ra. Ví dụ, thường có sự không chắc chắn đáng kể liên quan đến hoạt động cơ bản của công ty sau khi sáp nhập. Bản thân việc sáp nhập là sự kiện ban đầu, nhưng phân tích trước đó, trong trường hợp này, đưa ra các dự đoán liên quan đến sự kiện lớn sắp tới, chẳng hạn như lần đầu tiên công ty được kết hợp báo cáo thu nhập.

Đối với tất cả các phân tích trước đây, thường không thể tính đến tất cả các biến. Ngoài ra, bản thân thị trường đôi khi hoạt động dường như thất thường. Vì lý do này, các mục tiêu giá có tính đến nhiều biến cơ bản đôi khi không đạt được mục tiêu do các cú sốc thị trường ngoại sinh ảnh hưởng đến gần như tất cả các cổ phiếu. Vì lý do này, không thể dựa hoàn toàn vào phân tích ex-ante.

Hình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Nhìn lại bài đăng cũ của Ex-Ante

Sau khi sự kiện mà phân tích ex-ante cố gắng dự đoán đã trôi qua, thì có thể so sánh kỳ vọng với thực tế, được gọi là ex-post. Nhìn lại các dự đoán trước khi đăng sẽ giúp tinh chỉnh chúng về sau và đôi khi cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ví dụ về Ex-Ante

Giả sử công ty ABC dự kiến sẽ báo cáo thu nhập vào một ngày nhất định. Một nhà phân tích tại một công ty nghiên cứu sẽ sử dụng dữ liệu kinh tế và tài chính từ các điều kiện hoạt động trong quá khứ và hiện tại của nó để đưa ra dự đoán về thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó. Ví dụ, cô ấy có thể phân tích tình hình kinh tế tổng thể và liệu chi phí hoạt động kinh doanh của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi nó hay không. Cô ấy cũng có thể sử dụng các quyết định kinh doanh và báo cáo thu nhập trong quá khứ để đưa ra giả thuyết về số liệu bán hàng của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia