Home Kiến Thức Kinh Tế Học European Option là gì?

European Option là gì?

0

Quyền chọn kiểu Châu Âu là gì?

Quyền chọn kiểu Châu Âu là một phiên bản của hợp đồng quyền chọn giới hạn việc thực hiện đến ngày hết hạn. Nói cách khác, nếu chứng khoán cơ bản như cổ phiếu đã tăng giá, nhà đầu tư sẽ không thể thực hiện quyền chọn sớm và chuyển nhượng hoặc bán cổ phiếu. Thay vào đó, lệnh gọi hoặc lệnh bán sẽ chỉ diễn ra vào ngày quyền chọn đáo hạn.

Một phiên bản khác của hợp đồng quyền chọn là quyền chọn kiểu Mỹ, có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào cho đến và kể cả ngày hết hạn. Tên của hai phiên bản này không được nhầm lẫn với vị trí địa lý vì tên chỉ biểu thị quyền thi hành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quyền chọn kiểu Châu Âu là một phiên bản của hợp đồng quyền chọn chỉ giới hạn việc thực hiện quyền đến ngày hết hạn.
  • Mặc dù quyền chọn kiểu Mỹ có thể được thực hiện sớm, nhưng nó phải trả giá vì phí bảo hiểm của chúng thường cao hơn quyền chọn kiểu châu Âu.
  • Các nhà đầu tư có thể bán lại hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu cho thị trường trước khi hết hạn và nhận khoản chênh lệch ròng giữa phí bảo hiểm thu được và trả ban đầu.
  • Các nhà đầu tư thường không có lựa chọn mua quyền chọn kiểu Mỹ hoặc kiểu châu Âu và hầu hết các chỉ số đều sử dụng quyền chọn kiểu châu Âu.
  • Mô hình quyền chọn Black-Scholes thường được sử dụng để định giá các quyền chọn kiểu Châu Âu.

Hiểu về một Quyền chọn Châu Âu

Quyền chọn châu Âu xác định khung thời gian khi người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có thể thực hiện các quyền hợp đồng của họ. Các quyền đối với người nắm giữ quyền chọn bao gồm mua tài sản cơ bản hoặc bán tài sản cơ bản ở mức giá hợp đồng đã chỉ định — giá thực tế. Với quyền chọn kiểu Châu Âu, người nắm giữ chỉ có thể thực hiện các quyền của mình vào ngày hết hạn. Cũng như các phiên bản khác của hợp đồng quyền chọn, quyền chọn kiểu Châu Âu có chi phí trả trước — phí bảo hiểm.

Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà đầu tư thường không có lựa chọn mua quyền chọn kiểu Mỹ hoặc kiểu châu Âu. Cổ phiếu hoặc quỹ cụ thể chỉ có thể được cung cấp trong một phiên bản này hoặc phiên bản kia, chứ không phải trong cả hai. Hầu hết các chỉ mục sử dụng quyền chọn kiểu Châu Âu vì nó làm giảm số lượng kế toán cần thiết cho công ty môi giới.

Nhiều nhà môi giới sử dụng mô hình Black-Scholes (BSM) để định giá các quyền chọn kiểu Châu Âu.

Các tùy chọn chỉ số châu Âu tạm dừng giao dịch khi đóng cửa vào thứ Năm trước ngày thứ Sáu thứ ba của tháng hết hạn. Việc giao dịch mất hiệu lực này cho phép các nhà môi giới có khả năng định giá các tài sản riêng lẻ của chỉ số cơ bản.

Do quá trình này, giá thanh toán của quyền chọn thường có thể gây bất ngờ. Cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác có thể thực hiện các động thái mạnh mẽ giữa phiên đóng cửa thứ Năm và mở cửa thị trường vào thứ Sáu. Ngoài ra, có thể mất vài giờ sau khi thị trường mở cửa vào thứ Sáu để giá thanh toán xác định được công bố.

Quyền chọn châu Âu thường giao dịch qua quầy (OTC), trong khi quyền chọn Mỹ thường giao dịch trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn hóa.

Các loại Quyền chọn Châu Âu

Gọi điện

Quyền chọn mua kiểu châu Âu cung cấp cho chủ sở hữu quyền có được bảo mật cơ bản khi hết hạn. Để nhà đầu tư thu lợi nhuận từ quyền chọn mua, giá của cổ phiếu, khi hết hạn, phải được giao dịch đủ cao trên giá thực tế để trang trải chi phí của phần bù quyền chọn.

Đặt

Quyền chọn bán kiểu châu Âu cho phép người nắm giữ bán chứng khoán cơ bản khi hết hạn. Để nhà đầu tư thu lợi nhuận từ quyền chọn bán, giá cổ phiếu, khi hết hạn, phải được giao dịch đủ thấp hơn giá thực tế để trang trải chi phí của phần bù quyền chọn.

Đóng một Quyền chọn Châu Âu sớm

Thông thường, thực hiện quyền chọn có nghĩa là khởi tạo các quyền của quyền chọn để giao dịch được thực hiện ở mức giá thực hiện. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không thích đợi một quyền chọn kiểu Châu Âu hết hạn. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng quyền chọn trở lại thị trường trước khi hết hạn.

Giá quyền chọn thay đổi dựa trên chuyển động và biến động của tài sản cơ bản và thời gian cho đến khi hết hạn. Khi giá cổ phiếu tăng và giảm, giá trị – được biểu thị bằng phí bảo hiểm – của quyền chọn tăng và giảm. Nhà đầu tư có thể rút ngắn vị thế quyền chọn của mình sớm nếu phí bảo hiểm quyền chọn hiện tại cao hơn phí bảo hiểm mà họ đã trả ban đầu. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ nhận được phần chênh lệch ròng giữa hai khoản phí bảo hiểm.

Đóng vị thế quyền chọn trước khi hết hạn có nghĩa là nhà giao dịch nhận ra bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào trên chính hợp đồng. Quyền chọn mua hiện tại có thể được bán sớm nếu cổ phiếu tăng giá đáng kể, trong khi quyền chọn bán có thể được bán nếu giá cổ phiếu giảm.

Việc đóng quyền chọn kiểu Châu Âu sớm tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện hành, giá trị của phí bảo hiểm – giá trị nội tại của nó – và giá trị thời gian của quyền chọn – lượng thời gian còn lại trước khi hợp đồng hết hạn. Nếu một quyền chọn gần hết hạn, không có khả năng nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều lợi nhuận nếu bán sớm quyền chọn đó vì chỉ còn rất ít thời gian để quyền chọn kiếm tiền. Trong trường hợp này, giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào giá trị nội tại của nó, một mức giá giả định dựa trên việc hợp đồng được thực hiện, kết thúc hay bằng tiền (ATM).

Quyền chọn châu Âu so với Quyền chọn kiểu Mỹ

Quyền chọn châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn, trong khi quyền chọn kiểu Mỹ có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào giữa ngày mua và ngày hết hạn. Nói cách khác, quyền chọn kiểu Mỹ cho phép các nhà đầu tư nhận ra lợi nhuận ngay khi giá cổ phiếu di chuyển theo hướng có lợi cho họ và đủ để bù đắp khoản phí bảo hiểm đã trả.

Các nhà đầu tư sẽ sử dụng quyền chọn kiểu Mỹ với cổ phiếu trả cổ tức. Bằng cách này, họ có thể thực hiện quyền chọn trước ngày không hưởng cổ tức. Tính linh hoạt của các quyền chọn kiểu Mỹ cho phép các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty kịp thời để được trả cổ tức.

Tuy nhiên, sự linh hoạt của việc sử dụng quyền chọn kiểu Mỹ đi kèm với một mức giá – một mức cao hơn mức phí bảo hiểm. Chi phí quyền chọn tăng lên có nghĩa là các nhà đầu tư cần tài sản cơ bản di chuyển đủ xa so với giá thực hiện để giao dịch thu lại lợi nhuận.

Ngoài ra, nếu một quyền chọn kiểu Mỹ được giữ đến ngày đáo hạn, thì tốt hơn hết nhà đầu tư nên mua một quyền chọn phiên bản châu Âu, có giá thấp hơn và trả phí bảo hiểm thấp hơn.

Chuyên gia Quyền chọn Châu Âu

  • Chi phí bảo hiểm thấp hơn

  • Cho phép tùy chọn chỉ số giao dịch

  • Có thể bán lại trước ngày hết hạn

Nhược điểm của Quyền chọn Châu Âu

  • Giá thanh toán bị trì hoãn

  • Không thể thanh toán sớm cho tài sản cơ bản

Ví dụ về Quyền chọn kiểu Châu Âu

Một nhà đầu tư mua quyền chọn mua vào tháng 7 trên Citigroup Inc. với giá thực tế là $ 50. Phí bảo hiểm là $ 5 cho mỗi hợp đồng — 100 cổ phiếu — với tổng chi phí là $ 500 ($ 5 x 100 = $ 500). Khi hết hạn, Citigroup đang giao dịch ở mức 75 đô la. Trong trường hợp này, chủ sở hữu quyền chọn mua có quyền mua cổ phiếu với giá $ 50 — thực hiện quyền chọn của họ — kiếm $ 25 trên mỗi cổ phiếu. Khi bao thanh toán với phí bảo hiểm ban đầu là 5 đô la, lợi nhuận ròng là 20 đô la cho mỗi cổ phiếu hoặc 2.000 đô la (25 – 5 đô la = 20 đô la x 100 = 2000 đô la).

Hãy xem xét một kịch bản thứ hai, theo đó giá cổ phiếu của Citigroup giảm xuống còn 30 đô la vào thời điểm quyền chọn mua hết hạn. Vì cổ phiếu đang giao dịch dưới mức $ 50, quyền chọn không được thực hiện và hết hạn sẽ vô giá trị. Nhà đầu tư mất khoản phí bảo hiểm $ 500 được trả khi bắt đầu.

Nhà đầu tư có thể đợi cho đến khi hết hạn để xác định liệu giao dịch có sinh lời hay không, hoặc họ có thể cố gắng bán quyền chọn mua trở lại thị trường. Liệu khoản phí bảo hiểm nhận được khi bán quyền chọn mua có đủ để trang trải 5 đô la ban đầu được trả hay không phụ thuộc vào nhiều điều kiện, bao gồm điều kiện kinh tế, thu nhập của công ty, thời gian còn lại cho đến khi hết hạn và sự biến động của giá cổ phiếu tại thời điểm bán .

Không có gì đảm bảo khoản phí bảo hiểm nhận được từ việc bán quyền chọn mua trước khi hết hạn sẽ đủ để bù đắp khoản phí bảo hiểm $ 5 đã trả ban đầu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia