Home Kiến Thức Kinh Tế Học European Banking Authority (EBA) là gì?

European Banking Authority (EBA) là gì?

0

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) là gì?

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) là cơ quan quản lý luôn cố gắng duy trì sự ổn định tài chính trong toàn bộ ngành ngân hàng của Liên minh Châu Âu (EU). Nó được thành lập vào năm 2010 bởi Nghị viện Châu Âu, thay thế Ủy ban Giám sát Ngân hàng Châu Âu (CEBS).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) nhằm duy trì sự ổn định tài chính trong ngành ngân hàng của Liên minh Châu Âu bằng cách tiến hành kiểm tra khả năng thanh toán thường xuyên.
  • EBA đảm bảo tính minh bạch của thị trường, kiểm soát chất lượng đối với các công cụ ngân hàng mới và bảo vệ các nhà đầu tư.
  • Các bài tập về tính minh bạch của EBA liên quan đến việc thu thập dữ liệu về vốn của ngân hàng, lãi và lỗ, rủi ro tín dụng và các số liệu khác.

Khái niệm cơ bản về Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA)

EBA được giao nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn và quy tắc kỹ thuật quy định cho các công ty tài chính trong thị trường nội bộ EU. Nó giám sát các tổ chức cho vay, các công ty đầu tư và các tổ chức tín dụng. Các quy tắc mà nó áp đặt được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau:

  • Duy trì tính toàn vẹn của khu vực tài chính.
  • Bảo vệ các giá trị công bằng cách đảm bảo tính minh bạch của thị trường.
  • Ổn định hệ thống tài chính.
  • Giám sát chất lượng của các công cụ mới do các tổ chức phát hành.
  • Bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và người gửi tiền.
  • Quy định việc giám sát các tổ chức tài chính.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đảm bảo rằng các ngân hàng tuân theo các quy tắc do EBA đưa ra, tổ chức này tổ chức các bài kiểm tra tính minh bạch hàng năm và các bài kiểm tra căng thẳng trên hơn 100 ngân hàng EU. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu tài khóa về vốn của ngân hàng, tài sản có trọng số rủi ro (RWA), lãi và lỗ được ghi nhận, rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Các bài kiểm tra căng thẳng mà EBA áp dụng đối với các tổ chức tài chính nhằm xác định xem liệu mỗi tổ chức có còn dung môi sau các cuộc khủng hoảng tài chính hay không.

Ví dụ trong thế giới thực Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA)

Cuộc kiểm tra mức độ căng thẳng năm 2016 được thực hiện trên 51 ngân hàng từ 15 quốc gia EU và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) cho thấy chỉ có Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ở Ý thiếu nguồn dự trữ vốn cần thiết để vượt qua cú sốc kinh tế kéo dài 3 năm.

Sau những kết quả này, MPS đã loại bỏ nhiều khoản nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán, trong một nỗ lực chiến lược nhằm tăng mức vốn của mình lên ngưỡng yêu cầu.

Quyền hạn của EBA có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở chỗ nó có thể qua mặt các cơ quan quản lý quốc gia vốn vô chủ trong việc tự quản lý các ngân hàng của họ.

Thông tin cơ bản về EBA

ECB giám sát các ngân hàng để đảm bảo rằng họ tuân theo các quy tắc do EBA đặt ra, nổi lên như một phần của Cơ quan Giám sát Châu Âu (ESA), cũng bao gồm Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp Châu Âu (EIOPA). EIOPA có trách nhiệm bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm, thành viên hưu trí và người thụ hưởng.

Hiệu quả của Hoạt động Ngân hàng

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền ở châu Âu đã làm sáng tỏ những bất cập chung trong hoạt động ngân hàng của EU. Sau khi bong bóng thế chấp của Mỹ sụp đổ và Hy Lạp tiết lộ rằng thâm hụt của họ lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, các quốc gia Eurozone như Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha và chính Hy Lạp đã phải đối mặt với chi phí trả nợ tăng cao. Do đó, các quốc gia này đã tìm kiếm các gói cứu trợ từ các tổ chức quốc tế.

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng tài khóa nhằm giúp các nước thoát khỏi các chương trình cứu trợ đã làm chậm lại tăng trưởng kinh tế châu Âu. Đồng thời, việc ECB và các ngân hàng trung ương khác đưa ra lãi suất âm đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng.

Những yếu tố này, kết hợp với việc tăng cường quy định và quản lý kém, đã gây ra những lo ngại về tính bền vững của ngân hàng châu Âu. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2018, các ngân hàng Ý đã phải vật lộn với khoản nợ xấu trị giá 360 tỷ € (410 tỷ USD), chiếm khoảng 25% GDP của đất nước. Như hiện tại, tỷ lệ nợ trên GDP của Ý vẫn đáng lo ngại và triển vọng vẫn chưa chắc chắn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia