Euro là gì?

0

Euro là gì?

Đồng euro là tiền tệ chính thức của 19 quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Châu Âu (EMU), hay EU, bao gồm 27 quốc gia thành viên.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đồng euro là tiền tệ chính thức của 19 quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Châu Âu (EMU), hay EU, bao gồm 27 quốc gia thành viên.
  • Lợi ích chính của việc áp dụng đồng euro là nó loại bỏ rủi ro tỷ giá hối đoái khỏi các doanh nghiệp và tổ chức tài chính khu vực đồng euro hoạt động trong nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa.
  • Những người chỉ trích đồng euro cho rằng việc áp dụng nó đã gây ra những hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như trao cho ECB quyền thiết lập chính sách tiền tệ cho toàn bộ khu vực đồng euro.

Hiểu về đồng Euro

EU giới thiệu đồng euro vào năm 1999, đồng euro vật chất và tiền giấy được giới thiệu vào năm 2002. Ký hiệu “EUR” là tên viết tắt của đồng euro và nó là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới, sau đô la Mỹ.

Đồng euro là đơn vị tiền tệ quốc gia của các quốc gia thành viên EU đã áp dụng nó, bao gồm Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Síp, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Slovakia và Slovenia. Các quốc gia này hình thành khu vực đồng euro, một khu vực nơi đồng euro đóng vai trò là tiền tệ quốc gia chung. Ngoài ra, bốn quốc gia không thuộc EU khác (Andorra, Thành phố Vatican, San Marino và Monaco) sử dụng đồng euro làm tiền tệ chính thức của họ và một số quốc gia có tiền tệ của họ được cố định với đồng euro.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) được giao nhiệm vụ kép là bảo toàn giá trị của đồng euro và duy trì sự ổn định giá cả trong Liên minh Châu Âu. ECB, cùng với các ngân hàng trung ương quốc gia của tất cả các quốc gia thành viên EU, bao gồm cả những quốc gia chưa thông qua đồng euro, nằm trong tầm ngắm của Hệ thống các ngân hàng trung ương châu Âu (ESCB).

Lợi ích chính của việc áp dụng đồng euro là nó loại bỏ rủi ro tỷ giá hối đoái khỏi các doanh nghiệp và tổ chức tài chính khu vực đồng euro hoạt động trong nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa. Mặt khác, những người chỉ trích đồng euro cho rằng việc áp dụng nó đã gây ra những hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như trao cho ECB quyền thiết lập chính sách tiền tệ cho toàn bộ khu vực đồng euro. Điều này làm mất khả năng của các quốc gia thành viên EU trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ phù hợp với nền kinh tế của họ và khiến họ bị ràng buộc với chính sách được thiết lập cho toàn bộ khu vực đồng euro. Sự thiếu linh hoạt này, đôi khi, có thể gây ra những phân nhánh tai hại cho các quốc gia thành viên vì các điều kiện tiền tệ địa phương có thể khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của khu vực đồng euro.

Một lời chỉ trích khác đối với đồng euro là giá trị của nó liên quan chặt chẽ đến nền kinh tế Đức và các quốc gia nhỏ hơn khác, đang ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế, bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu nền kinh tế Đức đang bùng nổ, đồng euro có khả năng cao. Tuy nhiên, nếu một quốc gia khác đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế, thì quốc gia đó có thể sử dụng một số biện pháp cứu trợ bằng đồng tiền yếu hơn, và dưới chế độ đồng euro, điều này thường không khả thi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia