Ethical Investing là gì?

Ethical Investing là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Ethical Investing

Thông tin về Ethical Investing

Tên gọi tiếng Anh Ethical Investing
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Ethical Investing là gì?
  • Đầu tư có đạo đức là việc thực hành lựa chọn các khoản đầu tư dựa trên các nguyên tắc đạo đức hoặc luân lý.
  • Lựa chọn đầu tư dựa trên đạo đức không đảm bảo hiệu quả hoạt động.
  • Các nhà đầu tư có đạo đức thường tránh đầu tư từ các cổ phiếu tội lỗi, các công ty liên quan đến các hoạt động bị kỳ thị, chẳng hạn như cờ bạc, rượu, hút thuốc hoặc súng.
  • Phân tích các khoản đầu tư theo đạo đức cũng nên bao gồm việc xem xét liệu các hành động của công ty có phù hợp với cam kết về đạo đức và kết quả hoạt động lịch sử, hiện tại và dự kiến ​​của họ hay không.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Ethical Investing thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here