Estimated Ultimate Recovery (EUR) là gì?

Estimated Ultimate Recovery (EUR) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Estimated Ultimate Recovery (EUR)

Thông tin về Estimated Ultimate Recovery (EUR)

Tên gọi tiếng Anh Estimated Ultimate Recovery (EUR)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Estimated Ultimate Recovery (EUR) là gì?
Ước tính phục hồi cuối cùng (EUR)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Estimated Ultimate Recovery (EUR) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here