Estate Tax là gì?

Estate Tax là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Estate Tax

Thông tin về Estate Tax

Tên gọi tiếng Anh Estate Tax
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Estate Tax là gì?
  • Thuế di sản là một khoản thu tài chính đối với bất động sản, dựa trên giá trị hiện tại của tài sản đó.
  • Thuế bất động sản liên bang được đánh trên tài sản vượt quá 11,4 triệu đô la vào năm 2019, nhưng khoảng một trong bốn tiểu bang có thuế bất động sản của riêng họ, với giới hạn thấp hơn.
  • Tài sản chuyển nhượng cho vợ / chồng được miễn thuế di sản.
  • Người nhận tài sản của một di sản có thể phải chịu thuế thừa kế, một lần nữa trên các giới hạn nhất định.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Estate Tax thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here