Estate là gì?

Estate là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Estate

Thông tin về Estate

Tên gọi tiếng Anh Estate
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Estate là gì?
  • Di sản là giá trị kinh tế của tất cả các khoản đầu tư, tài sản và lợi ích của một cá nhân.
  • Di sản bao gồm đồ đạc của một người, tài sản vật chất và vô hình, đất đai và bất động sản, các khoản đầu tư, đồ sưu tầm và đồ nội thất.
  • Lập kế hoạch di sản đề cập đến việc quản lý cách tài sản sẽ được chuyển giao cho người thụ hưởng khi một cá nhân qua đời.
  • Thuế bất động sản có thể được đánh vào giá trị của bất động sản của một người khi chết.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Estate thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here