Esoteric Debt là gì?

Esoteric Debt là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Esoteric Debt

Thông tin về Esoteric Debt

Tên gọi tiếng Anh Esoteric Debt
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Esoteric Debt là gì?
  • Nợ bí truyền là các khoản nợ hoặc các công cụ tài chính khác có cấu trúc phức tạp mà chỉ một số người có kiến ​​thức chuyên môn mới hiểu đúng.
  • Do tính khó hiểu của chúng, bản chất thực sự của giá trị hợp lý và hồ sơ rủi ro / lợi nhuận của chúng có thể không được biết hoặc gây hiểu lầm cho những người tham gia thị trường.
  • Do đó, định giá sai và quản lý rủi ro không đầy đủ đối với các vị trí này đã dẫn đến khủng hoảng tài chính và thiệt hại lớn khi các khoản đầu tư bí truyền không hoạt động như quảng cáo.
  • Nợ bí truyền thường phát sinh thông qua quá trình chứng khoán hóa hoặc dưới dạng các hợp đồng phái sinh.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Esoteric Debt thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here